HỆ THỐNG TIẾP NHẬN, TRẢ LỜI PHẢN ÁNH, KIẾN NGHỊ CỦA NGƯỜI DÂN VÀ DOANH NGHIỆP


  • Lĩnh vực:
  •   
  •  
Ngày gửi: 24/05/2019
Nội dung:  Gửi Cục thuế,

Trường hợp DN không nộp tiền thuế GTGT đúng kỳ hạn theo quy định, DN sẽ nợ 2 khoản thuế 
Một là tiền thuế GTGT phải nộp 
Hai là tiền chậm nộp thuế GTGT phát sinh 

Nếu trong trường hợp, sau thời gian quá hạn, DN đã thanh toán tiền thuế GTGT phải nộp nhưng chưa nộp khoản tiền chậm nộp thuế GTGT thì DN sẽ bị phạt hay bị tính lãi phạt khoản tiền chậm nộp này như thế nào 

Và văn bản nào quy định về khoản tiền chậm nộp này 

Nhờ cục thuế giải đáp thắc dùm 

Xin chân thành cảm ơn

Người gửi: Đinh Thị Thanh Tâm   Địa chỉ: 155 Nguyễn Văn Linh
Đơn vị trả lời: Cục thuế

Cục Thuế TP. Đà Nẵng nhận được yêu cầu giải đáp thắc mắc về chính sách Thuế trên Cổng thông tin điện tử  của UBND TP. Đà Nẵng đối với câu hỏi của Bà Đinh Thị Thanh Tâm. Cục Thuế TP. Đà Nẵng trả lời như sau:

          Căn cứ các quy định tại:

          - Khoản 1, khoản 3 Điều 34 Thông tư số 156/2013/TT-BTC ngày 06/11/2013 của Bộ Tài chính hướng dẫn tính tiền chậm nộp đối với việc chậm nộp tiền thuế;

          - Điều 41 Thông tư số 166/2013/TT-BTC ngày 15/11/2013 của Bộ Tài chính hướng dẫn xử lý đối với việc chậm nộp tiền thuế, tiền phạt,

          - Khoản 1 Điều 2 Thông tư số 215/2013/TT-BTC ngày 31/12/2013 của Bộ Tài chính quy định các trường hợp bị cưỡng chế thuế.

          Về nguyên tắc, tiền chậm nộp được căn cứ vào số tiền thuế chậm nộp thuộc các trường hợp theo quy định tại Khoản 1 Điều 34 Thông tư số 156/2013/TT-BTC hoặc số tiền phạt bị xử phạt vi phạm hành chính về thuế, số ngày chậm nộp tiền thuế, chậm nộp tiền phạt và mức tỷ lệ phần trăm (%) trên ngày (theo quy định hiện hành là 0,03%/ngày).

          Trường hợp Công ty chậm nộp tiền thuế GTGT so với thời hạn quy định, ngoài khoản tiền thuế GTGT phải nộp, Công ty phải tự xác định số tiền chậm nộp theo quy định. Nếu Công ty đã nộp đủ số tiền thuế GTGT chậm nộp vào ngân sách nhà nước  nhưng chưa nộp khoản tiền chậm nộp tương ứng thì không bị tính tiền chậm nộp đối với khản tiền chậm nộp này, tuy nhiên Công ty sẽ bị cơ quan Thuế áp dụng các biện pháp cưỡng chế theo hướng dẫn tại Điều 3 Thông tư số 215/2013/TT-BTC của Bộ Tài chính nếu số tiền chậm nộp tiền thuế đã quá 90 (chín mươi) ngày kể từ ngày hết thời hạn nộp thuế.

          Cục Thuế TP. Đà Nẵng trả lời Bà được biết và thực hiện. Trường hợp cần trao đổi thêm, đề nghị liên hệ trực tiếp với Cục Thuế  (phòng Tuyên truyền - Hỗ trợ) để được hướng dẫn hoặc tham khảo thêm các thông tin về chính sách thuế tại trang thông tin điện tử của Cục Thuế TP. Đà Nẵng tại địa chỉ: http://danang.gdt.gov.vn./.