HỆ THỐNG TIẾP NHẬN, TRẢ LỜI PHẢN ÁNH, KIẾN NGHỊ CỦA NGƯỜI DÂN VÀ DOANH NGHIỆP


  • Lĩnh vực: Lĩnh vực khác
  •   
  •  
Ngày gửi: 02/04/2019
Nội dung:  Kính gởi: Cục Thuế TP Đà Nẵng

Cơ quan QT thuế TNCN năm 2019 xong vào ngày 31/03/2019. Đến hôm nay phát hiện có một vài cá nhân bị xác định sai thu nhập tính thuế năm 2018.
Xin hỏi: Đơn vị chúng tôi phải làm những thủ tục gì để xin điều chỉnh  sai sót trên.
Trân trọng cảm ơn.
Người gửi: Vũ anh Tú   Địa chỉ: 142 Lê lợi Đà năng
Đơn vị trả lời: Cục thuế

  

Cục Thuế TP. Đà Nẵng nhận được yêu cầu hướng dẫn về việc điều chỉnh sai sót sau khi gửi hồ sơ quyết toán thuế TNCN năm 2018 của ông Vũ Văn Tú, gửi đến mục hỏi đáp trên cổng thông tin điện tử thành phố Đà Nẵng. Vấn đề này Cục Thuế TP. Đà Nẵng có ý kiến như sau:

          Căn cứ quy định tại Khoản 5.a, Điều 10 Thông tư 156/2013/TT-BTC ngày 06/11/2013 của Bộ Tài chính quy định về khai bổ sung hồ sơ khai thuế.

          Theo đó, trường hợp cơ quan ông đã gửi hồ sơ quyết toán thuế TNCN năm 2018 vào ngày 31/3/2019 theo đúng quy định nhưng sau đó phát hiện hồ sơ khai thuế đã nộp có sai sót thì được khai bổ sung hồ sơ quyết toán thuế TNCN năm 2018. Hồ sơ khai thuế bổ sung được nộp cho cơ quan Thuế vào bất cứ ngày làm việc nào, không phụ thuộc vào thời hạn nộp hồ sơ khai thuế của lần tiếp theo nhưng phải trước khi cơ quan Thuế, cơ quan có thẩm quyền công bố quyết định kiểm tra thuế, thanh tra thuế tại trụ sở Người nộp thuế.

Cục Thuế TP. Đà Nẵng trả lời Ông được biết và thực hiện. Trường hợp cần trao đổi thêm, đề nghị liên hệ trực tiếp với Cục Thuế (phòng Tuyên truyền - Hỗ trợ) để được hướng dẫn hoặc tham khảo thêm các thông tin về chính sách thuế tại trang thông tin điện tử của Cục Thuế TP. Đà Nẵng tại địa chỉ: http://danang.gdt.gov.vn./.