HỆ THỐNG TIẾP NHẬN, TRẢ LỜI PHẢN ÁNH, KIẾN NGHỊ CỦA NGƯỜI DÂN VÀ DOANH NGHIỆP


  • Lĩnh vực: Đất đai
  •   
  •  
Ngày gửi: 16/01/2019
Nội dung:  Xin chào ! 
Tôi có một câu hỏi nhờ các anh chị giải đáp.
Năm 2012 tôi có xây dựng một căn nhà cấp 4 với diện tích xây dựng 96m2. Lúc đó 2 vợ chông tôi làm công nhân nên kinh tế rất khó khăn nên anh em trong nhà giúp nỗi người một vài công để xây dựng được căn nhà câos 4 này. Lúc đó quá khó khăn nên vợ chồng chúng tôi chưa thể nộp thuế xây dựng được. 
Đến bây giờ chúng tôi muốn làm sổ tài sản gắn liền trên đất. Vậy xin hỏi chúng tôi phải nộp thuế xây dựng bao nhiêu? Và chúng tôi phải nộp thuế với mức nộp tại thời điểm năm 2012 hay phải nộp mức năm 2019.
Xin trân trọng cảm ơn!
Người gửi: Phạm Đức Cẩn   Địa chỉ: Tổ 11 Hòa Thọ Tây Quận Cẩm Lệ TP Đà Nẵng
Đơn vị trả lời: Cục thuế

Cục Thuế TP. Đà Nẵng nhận được yêu cầu giải đáp về chính sách Thuế trên Cổng thông tin điện tử của Văn phòng UBND TP. Đà Nẵng về câu hỏi của ông Phạm Đức Cẫn. Vấn đề này, Cục Thuế TP. Đà Nẵng trả lời như sau:

          Căn cứ quy định tại:

- Điều 4Luật thuế giá trị gia tăng năm 2008 quy định: “Tổ chức, cá nhân sản xuất, kinh doanh hàng hóa, dịch vụ chịu thuế (gọi chung là cơ sở kinh doanh) và tổ chức, cá nhân khác nhập khẩu hàng hóa chịu thuế (gọi chung là người nhập khẩu) là đối tượng nộp thuế giá trị gia tăng”.

- Điều 2 Luật thuế thu nhập cá nhân năm 2007quy định: “Đối tượng nộp thuế thu nhập cá nhân là cá nhân cư trú có thu nhập chịu thuế quy định tại Điều 3 của Luật này phát sinh trong và ngoài lãnh thổ Việt Nam” .

- Công văn số 2049/CT-THNVDT ngày 06/5/2009 của Cục Thuế TP. Đà Nẵng về quản lý thu thuế đối với hoạt động xây dựng tư nhân.

Căn cứ các quy định trên:

- Tổ chức, cá nhân nhận thầu xây dựng nhà (sau gọi là bên nhận thầu xây dựng) cho các hộ gia đình là người nộp thuế. Bên nhận thầu xây dựng có nghĩa vụ phải đăng ký, kê khai và nộp thuế Giá trị gia tăng, thuế Thu nhập cá nhânvới cơ quan thuế địa phương nơi có trụ sở kinh doanh (nếu tổ chức, cá nhân là cơ sở có hoạt động kinh doanh thường xuyên) hoặc nơi thực hiện xây dựng công trình (nếu tổ chức, cá nhân không có hoạt động kinh doanh thường xuyên hoặc có trụ sở kinh doanh ở một địa phương nhưng nhận thầu xây dựng công trình tại địa phương khác tỉnh, thành phố).

- Trường hợp cơ quan thuế thực hiện kiểm tra và có đủ cơ sở xác định tổ chức, cá nhân nhận thầu xây dựng nhà ở của các hộ gia đình -bên nhận thầu -không thực hiện đăng ký kê khai, nộp thuế đối với hoạt động nhận thầu xây dựng thì cơ quan thuế có quyền truy thu đủ số thuế GTGT và thuế TNCNtheo các quy định trên. Hộ gia đình chỉ là người đi thuê xây dựng nhà ở, không phải là bên nhận thầu xây dựng nên không phải là người nộp thuế vì vậy không thực hiện truy thu thuế đối với hộ gia đình.

Năm 2012 ông Phạm Đức Cẫn có xây dựng nhà ở. Theo trình bày của ông thì ông tự tổ chức thi công. Nếu ông cung cấp đầy đủ tài liệu chứng minh việc tự xây dựng (hóa đơn mua vật liệu xây dựng, hóa đơn chứng từ thuê, mua máy móc thiết bị, phương tiện thi công, giàn giáo, cốp pha, bảng lương thợ xây …) thì không phải kê khai, nộp thuế. Trường hợp, nếu ông không có đầy đủ tài liệu chứng minh được việc tự tổ chức thi công xây dựng thì ông phải có trách nhiệm cung cấp thông tin, tài liệu để cơ quan thuế xác định nghĩa vụ thuế phải nộp đối với bên nhận thầu. Giá tính thuế là giá tại thời điểm phát sinh hoạt động xây dựng.

Đề nghị ông Phạm Đức Cẫn có trách nhiệm liên hệ trực tiếp với Chi cục Thuế quận Cẩm Lệ để được xác định số thuế phải nộp.      

Cục Thuế TP. Đà Nẵng trả lời để ông được biết./.