HỆ THỐNG TIẾP NHẬN, TRẢ LỜI PHẢN ÁNH, KIẾN NGHỊ CỦA NGƯỜI DÂN VÀ DOANH NGHIỆP


  • Lĩnh vực:
  •   
  •  
Ngày gửi: 08/07/2018
Nội dung:  Tổ trưởng khu phố tôi yêu cầu cập nhật phiếu thông tin dân cư biểu mấu Mẫu DC01 ban hành kèm theo Thông tư số 66/2015/TT-BCA ngày 15/12/2015
Trong phiếu đã điền sẵn thông tin trong phiếu gồm
Tỉnh/ thành phố: Tỉnh Hòa Bình
Quận/ huyện: Tp. Hòa Bình
Xã/phường /thị trấn: Phường Thái Bình
Sai thông tin thì tại sao lại gởi thông tin cho người dân yêu cầu điền thông tin cá nhân vào PHIẾU THU THẬP THÔNG TIN DÂN CƯ?
Người gửi: Nguyễn Văn Mạnh   Địa chỉ: Phường An Khê- Q. Thanh Khê- Tp. Đà Nẵng
Đơn vị trả lời: UBND Quận Thanh khê

Vấn đề trên, UBND phường trả lời cho công dân Nguyễn Văn Mạnh như sau:

Căn cứ theo Hướng dẫn ghi chép các trường thông tin cụ thể trong phiếu thu thập thông tin dân cư, thì có ban hành mẫu phiếu chưa điền thông tin dân cư( Mấu DC 01), trong đó có mục tỉnh, thành phố, phường, do bộ mẫu còn sai sót, chưa xóa phần thông tin trên, UBND phường tiếp thu ý kiến của công dân và sẽ điều chỉnh khi công dân nộp lại toàn bộ mẫu trên lên UBND phường.