HỆ THỐNG TIẾP NHẬN, TRẢ LỜI PHẢN ÁNH, KIẾN NGHỊ CỦA NGƯỜI DÂN VÀ DOANH NGHIỆP


  • Lĩnh vực: Nội vụ
  •   
  •  
Ngày gửi: 02/07/2018
Nội dung: Xin chào quý cơ quan, tôi có một thắc mắc xin được quý cơ quan giải đáp: Tôi là Thạc sĩ Kế toán, thuộc đối tượng được quy định trong Nghị định 140 của CP về thu hút cán bộ khoa học trẻ. Nay tôi có nguyện vọng muốn được công tác trong các cơ quan NN của TP Đà Nẵng thì tôi có được tuyển dụng và chế độ đãi ngộ theo Nghị định 140 và các văn bản về thu hút khác của TP không? Nếu có thì tôi có thể tham gia dự tuyển ở đâu và vào thời điểm nào?  Mong nhận được sự phản hồi của quý cơ quan, tôi xin cảm ơn !
Người gửi: Nguyễn Viết Nghĩa   Địa chỉ: Thanh Hóa
Đơn vị trả lời: Sở Nội Vụ

Sở Nội vụ trả lời như sau:

Hiện nay, thành phố Đà Nẵng đang xây dựng văn bản triển khai chính sách phát triển nguồn nhân lực chất lượng cao khu vực công thành phố Đà Nẵng; trong đó bao gồm chính sách đào tạo, bồi dưỡng chất lượng cao và thu hút nguồn nhân lực chất lượng cao (áp dụng đối với cán bộ quản lý, chuyên gia đầu ngành, lĩnh vực và những đối tượng thuộc nguồn sinh viên tốt nghiệp xuất sắc, cán bộ khoa học trẻ theo Nghị định 140/2017/NĐ-CP của Chính phủ). Dự kiến ban hành và triển khai trong Quý IV năm 2018.

Khi có văn bản mới, Sở Nội vụ sẽ thông tin công khai các thông tin về chính sách thu hút (vị trí việc làm cần thu hút, số lượng cần thu hút và yêu cầu cụ thể về trình độ, chuyên ngành đào tạo đối với từng vị trí…)để các cá nhân được biếtvà nộp hồ sơ ứng tuyển. Đối tượng trúng tuyển có thể lựa chọn được áp dụng chính sách ưu đãi của thành phố hoặc chính sách ưu đãi theo quy định của Nghị định 140/2017/NĐ-CP vềchính sách thu hút,tạo nguồn cán bộtừ sinh viên tốt nghiệp xuất sắc, cán bộ khoa học trẻ.

Để biết thông tin về chính sách thu hút, ông/bà có thể theo dõi thông tin tại chuyên mục Chính sách thu hút nhân tài trên website của Sở Nội vụ để biết thêm thông tin và đăng ký tham gia.

Trân trọng/.