HỆ THỐNG TIẾP NHẬN, TRẢ LỜI PHẢN ÁNH, KIẾN NGHỊ CỦA NGƯỜI DÂN VÀ DOANH NGHIỆP


  • Lĩnh vực:
  •   
  •  
Ngày gửi: 05/04/2018
Nội dung:   Trước đây tôi thường trú tại Hải Châu nên con tôi được cấp thẻ bảo hiêm  tế khám tại phòng khám Trường Y được Đà Nẵng. Nay tôi đã huyển về tại phường Khuê Mỹ vây tôi xin chuyển nơi khám chữa bệnh cho con tôi tại bệnh viện sản nhi được không? Nếu được thì thủ tục như thế nào?
Người gửi: Trương Thị Thanh   Địa chỉ: Phường Khuê Mỹ, Ngũ Hành Sơn
Đơn vị trả lời: Bảo hiểm xã hội

Nếu con Bạn thuộc đối tượng trẻ em dưới 6 tuổi thì Bạn liên hệ trực tiếp với cơ quan Bảo hiểm xã hội (BHXH) quận Ngũ Hành Sơn để kê khai thông tin theo mẫu TK1-TS, trên cơ sở đó BHXH quận Ngũ Hành Sơn sẽ xem xét giải quyết cụ thể việc đổi thẻ BHYT cho con Bạn đến Bệnh viện sản nhi theo quy định./.