HỆ THỐNG TIẾP NHẬN, TRẢ LỜI PHẢN ÁNH, KIẾN NGHỊ CỦA NGƯỜI DÂN VÀ DOANH NGHIỆP


  • Lĩnh vực: Đầu tư
  •   
  •  
Ngày gửi: 16/11/2017
Nội dung:

Chào các Anh chị, cho em hỏi?

Theo quy định tại nghị định số 102/2009/NĐ-CP, ngày 06/11/2009 của Chính phủ. Theo đó, các dự án (bất kể quy mô tổng mức đầu tư) phải thiết kế 02 bước là thiết kế sơ bộ (trong thủ tục lập BCNCKT) và thiết kế kỹ thuật thi công.

Trong khi đó, theo quy định tại Điểm b, Khoản 1, Điều 46 nghị định số 136/2015/NĐ-CP ngày 31/12/2015 của Chính phủ, với dự án nhóm C quy mô nhỏ có tổng mức đầu tư dưới 15 tỷ đồng áp dụng thiết kế 1 bước là thiết kế bản vẽ thi công (nếu có).

Theo quy định tại khoản 2 Điều 5 Chương I Nghị định 59/2015/NĐ-CP ngày 18/6/2015 của Chính phủ về quản lý dự án đầu tư xây dung, các dự án có vốn đầu tư dưới 15 tỷ chỉ lập Hồ sơ báo cáo Kinh tế kỹ thuật.

Hơn nữa, Bộ Thông tin truyền thông có quyết định số 2378/QĐ-BTTTT ngày 30/12/2016 Công bố định mức chi phí QLDA, chi phí tư vấn đầu tư ứng dụng CNTT sử dụng ngân sách nhà nước, có quy định hình thức lập hồ sơ Báo cáo kinh tế kỹ thuật, nhưng không đề cập đến quy mô tổng mức đầu tư của dự án.

Vậy, Anh chị cho em hỏi: Các dự án ứng dụng Công nghệ thông tin có tổng mức đầu tư dưới 15 tỷ đồng thì chỉ lập thiết kế 1 bước là thiết kế kỹ thuật thi công (không cần bước thiết kế sơ bộ) và được áp dung định mức lập hồ sơ Báo cáo kinh tế kỹ thuật có được không.

Trân trọng cám ơn các Anh Chị.

Người gửi: Nguyễn Văn Tuân   Địa chỉ: 393 Trưng Nữ Vương, Tp Đà Nẵng
Đơn vị trả lời: Sở Thông tin và Truyền thông

Theo quy định tại nghị định số 102/2009/NĐ-CP, ngày 06/11/2009 của Chính phủ. Theo đó, các dự án (bất kể quy mô tổng mức đầu tư) phải thiết kế 02 bước là thiết kế sơ bộ (trong thủ tục lập BCNCKT) và thiết kế kỹ thuật thi công.

Trong khi đó, theo quy định tại Điểm b, Khoản 1, Điều 46 nghị định số 136/2015/NĐ-CP ngày 31/12/2015 của Chính phủ, với dự án nhóm C quy mô nhỏ có tổng mức đầu tư dưới 15 tỷ đồng áp dụng thiết kế 1 bước là thiết kế bản vẽ thi công (nếu có).

Theo quy định tại khoản 2 Điều 5 Chương I Nghị định 59/2015/NĐ-CP ngày 18/6/2015 của Chính phủ về quản lý dự án đầu tư xây dựng, các dự án có vốn đầu tư dưới 15 tỷ chỉ lập Hồ sơ báo cáo Kinh tế kỹ thuật.

Hơn nữa, Bộ Thông tin truyền thông có quyết định số 2378/QĐ-BTTTT ngày 30/12/2016 Công bố định mức chi phí QLDA, chi phí tư vấn đầu tư ứng dụng CNTT sử dụng ngân sách nhà nước, có quy định hình thức lập hồ sơ Báo cáo kinh tế kỹ thuật, nhưng không đề cập đến quy mô tổng mức đầu tư của dự án.

Hiện nay, Nghị định số 102/2009/NĐ-CP ngày 06/11/2009 của Chính phủ về quản lý đầu tư ứng dụng CNTT sử dụng nguồn vốn ngân sách nhà nước, đang còn hiệu lực. Do vậy, đối với các dự án ứng dụng công nghệ thông tin phải thực hiện theo Nghị định này. Theo đó, trình tự đầu tư dự án ứng dụng CNTT bao gồm 03 giai đoạn (theo Điều 3, Nghị định số 102/2009/NĐ-CP):

1. Chuẩn bị đầu tư: Nội dung công việc chuẩn bị đầu tư tại Điều 11 của Nghị định số 102/2009/NĐ-CP, trong đó đối với nội dung Lập dự án ứng dụng CNTT như sau: lập Dự án khả thi ứng dụng CNTT (nhóm A), Báo cáo nghiên cứu khả thi (nhóm B, C), dự án nhóm C có mức vốn đầu tư từ 03 tỷ đồng trở xuống chỉ phải lập Báo cáo đầu tư.

2. Thực hiện đầu tư: Nội dung côn việc trong giai đoạn thực hiện đầu tư dự án ứng dụng CNTT theo Điều 33 của Nghị định số 102/2009/NĐ-CP, trong đó có nội dung Lập thiết kế thi công và dự toán

3. Kết thúc đầu tư, đưa vào khai thác sử dụng