HỆ THỐNG TIẾP NHẬN, TRẢ LỜI PHẢN ÁNH, KIẾN NGHỊ CỦA NGƯỜI DÂN VÀ DOANH NGHIỆP


  • Lĩnh vực: Y tế
  •   
  •  
Ngày gửi: 22/08/2017
Nội dung: tôi là chiến sĩ nghiã vụ công an, tôi có đăng kí bảo hiểm tại bẹnh viện giao thông vận tải, nay nhà tôi ở bên sơn trà nên tôi mún khám bệnh chữa bệnh tại bệnh viện 199 bộ công an để thuậm tiện vậy tôi có thể xin giấy chuyển viện từ bệnh viện giao thông vận tải qua bệnh viện 199 bộ công an được k ?? 
và tôi có thể đổi nơi đăng kí khám chữa bệnh của bảo hiểm y tế được không? đổi ở đâu ạ
Người gửi: võ đình chánh   Địa chỉ: tổ 6 phường hòa an quận cẩm lệ
Đơn vị trả lời: Bảo hiểm xã hội

Về vấn đề này, Bảo hiểm xã hội thành phố Đà Nẵng có ý kiến như sau:

Căn cứ Điều 8 Thông tư 40/TT-BYT ngày 16/11/2015 Qui định đăng ký khám bệnh, chữa bệnh bảo hiểm y tế ban đầu và chuyển tuyến khám bệnh, chữa bệnh bảo hiểm y tế.

Các đối tượngthường trú, tạm trú có thời hạn hoặc làm việc trên địa bàn các xã/phường thuộc thành phố Đà Nẵng được quyền đăng ký KCB BHYT ban đầu tại một trong các cơ sở khám bệnh, chữa bệnh thuốc tuyến xã và tương đương, tuyến huyện và tương đương phù hợp với nơi ở, nơi làm việc.

Bệnh viện 199 là đơn vị trực thuộc  Bộ Công an, bạn  là cán bộ chiến sỹ thuộc lực lượng Công An vàcó nguyện vọng đăng ký KCB ban đầu tại bệnh viện 199, bạn báo cáo và đề xuất với đơn vị chủ quản để chuyển thẻ bảo hiểm y tế  về  khám, chữa bệnh tại Bệnh viện 199.