HỆ THỐNG TIẾP NHẬN, TRẢ LỜI PHẢN ÁNH, KIẾN NGHỊ CỦA NGƯỜI DÂN VÀ DOANH NGHIỆP


  • Lĩnh vực:
  •   
  •  
Ngày gửi: 31/07/2017
Nội dung:  Góp ý tận dụng cây cầu Nguyễn Văn Trỗi dịch về khu CV châu Á làm cầu đi bộ. TP có quy hoạch làm cầu đi bộ qua sông tại CV châu Á qua Lê Văn Hưu. Cây cầu Nguyễn Văn Trỗi tại vị trí cũ không còn nhiều ý nghĩa mà lại cản trở giao thông nên vừa để giữ lại kỷ niệm vừa phục vụ du lịch vừa tiết kiệm chi phí, Đà Nẵng nên chuyển cây cầu này về vị làm cầu đi bộ có cách tân lại cho đẹp tí. Không chịu lực, nên bỏ bớt các trụ cầu, nâng lên cao cho bảo đảm thông thuyền tốt nhất, và nên gắn thên 1 cái đầu Rồng để nó giống Cầu Rồng 2 vì bản thân cái phần thân của cầu này đã rất giống thân cầu Rồng.
Cầu này xây nên sẽ giảm tải rất nhiều cho khu quận 3 vì từ phía Hải Châu vẫn thuận tiện ra tắm biển theo đường Phan Hành Sơn / Phan Tứ.
Người gửi: Dân Đà nẵng   Địa chỉ: Việt nam
Đơn vị trả lời: Sở Giao thông Vận tải

Trước tiên, Sở Giao thông vận tải trân trọng cảm ơn ý kiến góp ý của Công dân. Về nội dung này, Sở Giao thông vận tải thông tin đến công dân như sau:

Về công trình cầu Nguyễn Văn Trỗi, ngày 05/8/2016, UBND thành phố Đà Nẵng đã có chủ trương thống nhất triển khai dự án đầu tư công viên 02 đầu cầu và cầu đi bộ Nguyễn Văn Trỗi theo hình thức đấu thầu dự án có sử dụng đất tại Công văn số 2670/VP-QLĐTư (kèm theo Công văn). Theo đó, UBND thành phố đã giao cho Ban QLDA ĐTXD Hạ tầng và Phát triển Đô thị tổ chức lựa chọn Nhà đầu tư để triển khai dự án.

Vậy, Sở Giao thông Vận tải thông báo cho quý công dân được biết.

Trân trọng !