HỆ THỐNG TIẾP NHẬN, TRẢ LỜI PHẢN ÁNH, KIẾN NGHỊ CỦA NGƯỜI DÂN VÀ DOANH NGHIỆP


  • Lĩnh vực: Y tế
  •   
  •  
Ngày gửi: 25/12/2021
Nội dung:  Xin hỏi, em đóng báo hiểm xã hội liên tục 6 năm đến tháng 12/2018 nghỉ thai sản, nhưng sau đó con ốm đau nên tiếp tục nghỉ sau thời gian nghỉ thai sản. đến tháng 5/2020 e sinh bé thứ 2, nhưng đến tháng 12/2020 e mới tiếp tục đóng BHXH
Vậy xin hỏi trường hợp này có được hưởng chế độ thai sản ko a?
Người gửi: Dương Thị Nghĩa   Địa chỉ: 32 Tân Thái 3, Mân Thái, Sơn Trà , ĐN
Đơn vị trả lời: Bảo hiểm xã hội

 

Điều 31 Luật Bảo hiểm xã hội số 58/2014/QH13 quy định điều kiện hưởng chế độ thai sảnnhư sau:

“1. Người lao động được hưởng chế độ thai sản khi thuộc một trong các trường hợp sau đây:

a) Lao động nữ mang thai;

b) Lao động nữ sinh con;

c) Lao động nữ mang thai hộ và người mẹ nhờ mang thai hộ;

d) Người lao động nhận nuôi con nuôi dưới 06 tháng tuổi;

đ) Lao động nữ đặt vòng tránh thai, người lao động thực hiện biện pháp triệt sản;

e) Lao động nam đang đóng bảo hiểm xã hội có vợ sinh con.

2. Người lao động quy định tại các điểm b, c và d khoản 1 Điều này phải đóng bảo hiểm xã hội từ đủ 06 tháng trở lên trong thời gian 12 tháng trước khi sinh con hoặc nhận nuôi con nuôi.

3. Người lao động quy định tại điểm b khoản 1 Điều này đã đóng bảo hiểm xã hội từ đủ 12 tháng trở lên mà khi mang thai phải nghỉ việc để dưỡng thai theo chỉ định của cơ sở khám bệnh, chữa bệnh có thẩm quyền thì phải đóng bảo hiểm xã hội từ đủ 03 tháng trở lên trong thời gian 12 tháng trước khi sinh con.

4. Người lao động đủ điều kiện quy định tại khoản 2 và khoản 3 Điều này mà chấm dứt hợp đồng lao động, hợp đồng làm việc hoặc thôi việc trước thời điểm sinh con hoặc nhận con nuôi dưới 06 tháng tuổi thì vẫn được hưởng chế độ thai sản theo quy định tại các Điều 34, 36, 38 và khoản 1 Điều 39 của Luật này.”

Then Bạn trình bày, Bạn sinh con vào tháng 5/2020, căn cứ quy định tại Khoản 2 Điều 31 Luật Bảo hiểm xã hội nêu trên, trong khoảng thời gian 12 tháng trước khi sinh con (từ tháng 5/2019 đến tháng 4/2020) nếu Bạn đóng bảo hiểm xã hội từ đủ 06 tháng trở lên thì Bạn đủ điều kiện hưởng chế độ thai sản.

Trân trọng!