HỆ THỐNG TIẾP NHẬN, TRẢ LỜI PHẢN ÁNH, KIẾN NGHỊ CỦA NGƯỜI DÂN VÀ DOANH NGHIỆP


  • Lĩnh vực: Lĩnh vực khác
  •   
  •  
Ngày gửi: 05/10/2021
Nội dung:  Khi nào thì triển khai làm, cấp thẻ căn cước công dân trên địa bàn các quận, huyện trên thành phố Đà Nẵng vậy ạ
Người gửi: Nguyễn Minh Trịnh   Địa chỉ: Trước Đông- Hòa Nhơn - Hòa Vang - Đà Nẵng
Đơn vị trả lời: Công an Tp

Hiện nay Công an thành phố đã triển khai làm CCCD tại Trung tâm hành chính các quận huyện, đề nghị công dân đến TTHC huyện Hòa Vang để làm CCCD.

Trân trọng