HỆ THỐNG TIẾP NHẬN, TRẢ LỜI PHẢN ÁNH, KIẾN NGHỊ CỦA NGƯỜI DÂN VÀ DOANH NGHIỆP


  • Lĩnh vực:
  •   
  •  
Ngày gửi: 01/10/2021
Nội dung:  Kính gửi: Lãnh Đạo Sở LĐTBXH
Tôi là lao động tự do làm công việc lái xe ben chở vật liệu xây dựng tại đường vân đồn phường nại hiên đông do dịch covid nên thất nghiệp từ đầu tháng 7 đến nay. vậy thủ tục hồ sơ như thế nào và có được hổ trợ không, gia đình hiện tại khó khăn.
Trân Trọng!
Người gửi: Nguyễn Minh Tường   Địa chỉ: k24/04 an đồn Quận Sơn Trà TP Đà Nẵng
Đơn vị trả lời: Sở Lao động - Thương binh và Xã hội

Sở Lao động - Thương binh và Xã hội xin được trả lời câu hỏi của ông như sau:

Theo Nghị quyết số 68/NQ-CP của Chính phủ, Quyết định số 23/2021/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ và Kế hoạch số 135/KH-UBND ngày 19/7/2021 của Chủ tịch UBND thành phố về hỗ trợ cho người dân, người lao động và người sử dụng lao động gặp khó khăn do dịch COVD-19 năm 2021 thì người lao động tự do làm công việc lái xe ben chở vật liệu xây dựng không thuộc đối tượng được hỗ trợ.

Vậy, Sở Lao động - Thương binh và Xã hội xin trả lời để ông được rõ./.