HỆ THỐNG TIẾP NHẬN, TRẢ LỜI PHẢN ÁNH, KIẾN NGHỊ CỦA NGƯỜI DÂN VÀ DOANH NGHIỆP


  • Lĩnh vực:
  •   
  •  
Ngày gửi: 29/09/2021
Nội dung:  Hiện chỗ tôi đang tạm trú Thành Phố có hỗ trợ tiền và các phần lương thực cho người dân trên địa bàn. Nhưng nơi tôi đang tạm trú tổ trưởng có thông báo về các văn bản chỉ đạo hỗ trợ dịch bệnh của Thành Phố là hộ gia đình nào nhận được 1 phần lương thực với trị giá gần 500.000 đồng thì không nhận được tiền hỗ trợ của Thành phố với số tiền là 500000 đồng. Đó là tôi nghe tổ trưởng tôi nói lại chứ không thấy kèm văn bản, công văn, chỉ thị của thành phố

Qua thông tin trên mạng thì tôi được biết tất cả người dân trú chân trên địa bàn thành phố được hỗ trợ và nhận tiền và bản thân tôi đã thấy và đã xác thực tại địa phương tôi có những hộ dân đã nhận đợt trước với phần quà tương đương giá trị là 500.000 đồng và vẫn nhận được tiền hỗ trợ nhưng hộ gia đình tôi và vài hộ trong tổ thì không được nhận tiền với lý do nhận lương thực thì không nhận tiền.

Vậy, nay tôi thắc mắc lý do gì Thành Phố hỗ trợ mà người có người không, hay do địa phương hiểu sai và làm sai nên mong quý cấp thông tin để tôi được hiểu rõ thêm về chính sách và đường lối chỉ đạo của Đảng, Nhà Nước và Chính phủ và để tôi không phải hiểu sai về các thông tin lệch lạc trên mạng,và để tôi yên tâm và tin tưởng vào Đảng và Nhà nước ta
Người gửi: Lê Hoàng Em   Địa chỉ: Tạm trú Thôn Quan Nam 5, xã Hòa Liên, huyện Hòa Vang, TP. Đà Nẵng
Đơn vị trả lời: Sở Lao động - Thương binh và Xã hội

Sở Lao động - Thương binh và Xã hội xin được trả lời câu hỏi như sau:

Từ khi thành phố Đà Nẵng thực hiện Quyết định số 2788/QĐ-UBND ngày 14/8/2021 về việc bổ sung và điều chỉnh một số biện pháp cấp bách để phòng, chống dịch Covid-19 theo Chỉ thị số 05/CT-UBND ngày 30/7/2021 của Chủ tịch UBND thành phố; lãnh đạo thành phố đã chỉ đạo công tác an sinh xã hội “không để người dân nào thiếu đói”; chính quyền, mặt trận, đoàn thể các địa phương đã tích cực huy động các nguồn lực hỗ trợ kịp thời cho người dân gặp khó khăn, kể cả người nước ngoài tạm trú trên địa bàn. Được sự thống nhất của HĐND thành phố, UBND thành phố đã ban hành các chính sách hỗ trợ cho người dân, cụ thể:

Đợt 1: Hỗ trợ khó khăn khi thực hiện Quyết định số 2788/QĐ-UBND

- Công văn  số 5265/UBND-KT ngày 15/8/2021 triển khai hỗ trợ 30.000 xuất quà bằng hàng hóa thiết yếu của SunGroup cho 30.000 hộ (phân bổ cho 10.067 hộ nghèo, 4.147 hộ cận nghèo và 15.786 hộ có hoàn cảnh khó khăn);

- Quyết định  số 2828/QĐ-UBND ngày 20/8/2021 hỗ trợ cho 50.651 xuất, mỗi xuất 500.000 đồng/hộ (hỗ trợ cho: 17.041 hộ người có công hưởng trợ cấp thường xuyên và 33.610 hộ khó khăn khác do địa phương xét chọn).

Đợt 2: Hỗ trợ khó khăn khi thực hiện Quyết định số 2836/QĐ-UBND ngày 21/8/2021 và Quyết định số 2860/QĐ-UBND ngày 25/8/2020 tiếp tục thực hiện Quyết định 2788/QĐ-UBND.

- Quyết định số 2840/QĐ-UBND ngày 23/8/2021 (Công văn 5433/UBND-KT ngày 22/8/2021) hỗ trợ cho 142.064 hộ dân cư gặp khó khăn, mỗi hộ 1 suất trị giá 500.000 đồng/suất/hộ; trong đó, giao cho Sở Công Thương mua hàng hóa 50.000 suất cấp cho 50.000 hộ, số còn lại 92.064 suất giao cho địa phương cấp bằng tiền.

- Quyết định số 2903/QĐ-UBND ngày 03/9/2021 tiếp tục hỗ trợ cho 226.225 hộ nhân dân còn lại (ngoài Quyết định số 2840/QĐ-UBND) mỗi hộ 500.000 đồng, bao gồm cả 66.452 phòng trọ của người dân, học sinh, sinh viên đang thuê trọ ở các địa phương và 257 đối tượng bảo trợ xã hội đang nuôi dưỡng tập trung ở 10 cơ sở ngoài công lập mỗi người 250.000 đồng.

Như vậy, hỗ trợ đợt 2 (bao gồm Quyết định số 2840/QĐ-UBND và Quyết định số 2903/QĐ-UBND) là hỗ trợ cho toàn dân (100% số hộ), mỗi hộ được hỗ trợ 1 suất quà hoặc tiền mặt trị giá 500.000 đồng (bao gồm cả hộ thuê trọ trên địa bàn). Hộ gia đình nào nhận được 1 phần lương thực với trị giá 500.000 đồng thì không được nhận được hỗ trợ  số tiền là 500.000 đồng.

Trong mỗi đợt hỗ trợ, hộ dân không được nhận trùng nhau. Trường hợp hộ dân được nhận quà đợt trước (đợt 1) với phần quà tương đương giá trị là 500.000 đồng thì vẫn có thể nhận được tiền hỗ trợ 500.000 đồng của đợt 2./.