HỆ THỐNG TIẾP NHẬN, TRẢ LỜI PHẢN ÁNH, KIẾN NGHỊ CỦA NGƯỜI DÂN VÀ DOANH NGHIỆP


  • Lĩnh vực:
  •   
  •  
Ngày gửi: 27/09/2021
Nội dung: Tôi cần hỏi  2 đứa con chung 1 gia đình bị khuyết tật , vậy2 đứa con của tôi có đc nhận trợ cấp cho cả 2? Hay  chỉ đc nhận trợ cấp cho 1 đứa??, Vì theo quy định trẻ đủ 6 tuổi  mà hành vi và ngôn ngữ  đc đánh giá là khuyết tật thần kinh thể nặng sẽ đc trợ cấp  hàng tháng, mong a/c trả lời thắc mắc và đưa ra quyết định cụ thể. 
Cảm ơn đã lắng nghe!
Người gửi: Huỳnh thuận   Địa chỉ: trần cao vân
Đơn vị trả lời: Sở Lao động - Thương binh và Xã hội

Câu hỏi của ông Sở Lao động - Thương binh và Xã hội xin trả lời như sau:

Các chế độ liên quan đến chính sách người khuyết tật gồm:

1. Theo quy định tại Luật người khuyết tật, khoản 6 Điều 5 Nghị định số 20/2021/NĐ-CP ngày 15/3/2021 của Chính Phủ về quy định chính sách trợ giúp xã hội đối với đối tượng bảo trợ xã hội và Nghị quyết số 20/2021/NQ-HĐND ngày 12/8/2021 của Hội đồng nhân dân thành phố Đà Nẵng về thông qua mức chuẩn trợ giúp xã hội, mức trợ giúp xã hội và mở rộng đối tượng bảo trợ xã hội trên địa bàn thành phố Đà Nẵng thì người khuyết tật được xác định mức độ khuyết tậ nặng, đặc biệt nặng theo quy định thì được giải quyết trợ cấp xã hội hàng tháng.

Qua trao đổi với gia đình thì cho biết hiện nay gia đình có 02 cháu bị khuyết tật dạng khuyết tật thần kinh; trong đó, cháu lớn đã được hưởng trợ cấp hàng tháng với mức 700.000 đồng/tháng (mức độ khuyết tật nặng), cháu thứ 02 sinh ngày 02/03/2015 (trên 06 tuổi) cũng bị khuyết tật dạng khuyết tật thần kinh chưa được hưởng trợ cấp hàng tháng.

Như vậy, trường hợp cháu thứ 02 được hội đồng xác định mức độ khuyết tật xác định mức độ khuyết tật nặng thì được hưởng trợ cấp hàng tháng theo quy định. Do đó, đề nghị bà liên hệ với địa phương nơi bà cư trú để được hướng dẫn cụ thể.

Vậy, Sở Lao động - Thương binh và Xã hội trả lời để Ông được biết./.