HỆ THỐNG TIẾP NHẬN, TRẢ LỜI PHẢN ÁNH, KIẾN NGHỊ CỦA NGƯỜI DÂN VÀ DOANH NGHIỆP


  • Lĩnh vực: Nội vụ
  •   
  •  
Ngày gửi: 24/09/2021
Nội dung:  Em vừa nhận được thông tin ở cơ quan đang công tác về việc phải chuẩn hóa chứng chỉ Tin học và Tiếng Anh. Hiện tại, em đang có chứng chỉ Tin học ứng dụng (trình độ B) cấp 10/12/2015 của TT Ngoại ngữ - Tin học Đức Trí (Trường CĐ Đức Trí) và chứng chỉ Tiếng Anh (Trình độ B) cấp 07/04/2016 của TT Ngoại ngữ - Tin học CĐ Bách Khoa Đà Nẵng. Các chứng chỉ đều theo mẫu của Bộ giáo dục và đào tạo. Vậy em xin hỏi là các Chứng chỉ hiện có của em có còn hiệu lực hay không? Nếu phải chuẩn hóa lên theo mẫu Chứng chỉ mới thì đó là BẮT BUỘC hay không ạ? Em xin cám ơn và mong được hồi đáp!
Người gửi: Trần Việt Linh   Địa chỉ: Đà Nẵng
Đơn vị trả lời: Sở Nội Vụ

Sở Nội vụ trả lời câu hỏi của ông (bà) như sau:

Đề nghị ông (bà) căn cứ các quy định trong thông tư của bộ, ngành quản lý về tiêu chuẩn trình độ bồi dưỡng ngoại ngữ, tin học tương ứng với ngạch công chức hoặc hạng chức danh nghề nghiệp viên chức mà ông (bà) hiện giữ để đối chiếu, bổ sung chứng chỉ tin học, ngoại ngữ (nếu có) cho phù hợp.

Về việc quy đổi chứng chỉ tin học, ngoại ngữ, đối với thành phố Đà Nẵng, Sở Giáo dục và Đào tạo có Công văn số 585/SGDĐT-GDTX-CN&ĐH ngày 05/3/2021 về việc hướng dẫn tạm thời quy định chứng chỉ ngoại ngữ, tin học. Văn bản này có gửi đến các cơ quan, đơn vị thuộc UBND thành phố quản lý để biết và thực hiện. Trường hợp ông (bà) đang công tác tại các cơ quan, đơn vị thuộc UBND thành phố Đà Nẵng quản lý thì đề nghị liên hệ với cơ quan, đơn vị nơi mình công tác để biết và thực hiện theo Công văn số 585/SGDĐT-GDTX-CN&ĐH.

Vậy, Sở Nội vụ trả lời để ông (bà) biết. Trân trọng./.