HỆ THỐNG TIẾP NHẬN, TRẢ LỜI PHẢN ÁNH, KIẾN NGHỊ CỦA NGƯỜI DÂN VÀ DOANH NGHIỆP


  • Lĩnh vực: Lao động Thương binh và Xã hội
  •   
  •  
Ngày gửi: 21/09/2021
Nội dung:  Cho tôi hỏi, tôi được công ty cho nghỉ hưu từ ngày 01/01/2021 theo nghị định 63. Tách công ty được về hưu trước tuổi và hưởng chế độ ưu đãi của công ty. Nhưng đến nay ngày 11/06/2021 mà vẫn chưa nhận quyết định nghỉ hưu và tiền lương hưu. Và bên công ty trả lời: "đã đưa hồ sơ cho bộ tblđxh và đang chờ giải quyết". Theo tôi được biết hồ sơ sẽ được giải quyết trong 90 ngày từ khi công ty quyết định. Nay tôi muốn hỏi vấn đề của tôi sẽ giải quyết như thế nào?
Người gửi: Nguyễn Thị Thu   Địa chỉ: K584/21 Tôn Đản, Cẩm Lệ, Đà Nẵng
Đơn vị trả lời: Sở Lao động - Thương binh và Xã hội

Kính gửi: Bà Nguyễn Thị Thu

Sở Lao động - Thương binh và Xã hội nhận được câu hỏi của bà liên quan đến chế độ của người lao động khi tách doanh nghiệp, sau khi nghiên cứu nội dung câu hỏi, Sở Lao động - Thương binh và Xã hội có ý kiến như sau:

Nội dung câu hỏi của Bà chưa cụ thể, do đó Sở Lao động - Thương binh và Xã hội chưa có cơ sở để hướng dẫn trường hợp của Bà. Vì vậy, đề nghị Bà liên hệ trực tiếp Sở Lao động - Thương binh và Xã hội (thông qua phòng Lao động - Tiền lương - Bảo hiểm xã hội) để được hướng dẫn./.

Vậy, Sở Lao động - Thương binh và Xã hội trả lời để Bà được biết./.