HỆ THỐNG TIẾP NHẬN, TRẢ LỜI PHẢN ÁNH, KIẾN NGHỊ CỦA NGƯỜI DÂN VÀ DOANH NGHIỆP


  • Lĩnh vực: Lao động Thương binh và Xã hội
  •   
  •  
Ngày gửi: 21/09/2021
Nội dung:  Xin cho e hỏi Em người Quảng Ngãi làm việc cho công ty tại Đà Nẵng. Tuy nhiên đầu tháng 3 e đã nghĩ và công ty cắt không đóng bảo hiểm xã hội nữa. Tuy nhiên đến giờ công ty cũng kg chốt bảo hiểm vậy e phải làm như thế nào. Cảm ơn !
Người gửi: Dương Văn Thương   Địa chỉ: Phường Trương Quang Trọng - TP Quảng Ngãi
Đơn vị trả lời: Sở Lao động - Thương binh và Xã hội

Kính gửi: Ông Dương Văn Thương

Sở Lao động - Thương binh và Xã hội nhận được câu hỏi của Ông liên quan đến bảo hiểm xã hội, sau khi nghiên cứu nội dung, Sở Lao động - Thương binh và Xã hội có ý kiến như sau:

Tại điểm a khoản 3 Điều 48 Bộ luật Lao động 2019 quy định trách nhiệm của người sử dụng lao động khi chấm dứt hợp đồng lao động:

“Hoàn thành thủ tục xác nhận thời gian đóng bảo hiểm xã hội, bảo hiểm thất nghiệp và trả lại cùng với bản chính giấy tờ khác nếu người sử dụng lao động đã giữ của người lao động.”

Căn cứ quy định nêu trên, khi chấm dứt hợp đồng lao động thì người sử dụng lao động phải hoàn thành thủ tục xác nhận thời gian đóng bảo hiểm xã hội, bảo hiểm thất nghiệp cho người lao động.

Theo nội dung câu hỏi, Ông đã nghỉ việc từ đầu tháng 3 nhưng công ty chưa thực hiện chốt sổ bảo hiểm xã hội cho Ông. Vì vậy, để đảm bảo quyền lợi của mình, Ông có thể gửi đơn khiếu nại đến Giám đốc Công ty nơi Ông làm việc để được giải quyết khiếu nại lần đầu, sau khi hết thời hạn giải quyết khiếu nại lần đầu mà khiếu nại không được giải quyết hoặc không đồng ý với quyết định giải quyết lần đầu Ông có thể gửi đơn khiếu nại gửi đến Chánh Thanh tra Sở Lao động - Thương binh và Xã hội nơi doanh nghiệp đóng trụ sở chính để được giải quyết khiếu nại lần hai theo quy định tại Nghị định số 24/2018/NĐ-CP ngày 27/02/2018 của Chính phủ quy định về giải quyết khiếu nại, tố cáo trong lĩnh vực lao động, giáo dục nghề nghiệp, hoạt động đưa người lao động Việt Nam đi làm việc ở nước ngoài theo hợp đồng, việc làm, an toàn, vệ sinh lao động.

Sở Lao động - Thương binh và Xã hội trả lời để Ông được biết./.