HỆ THỐNG TIẾP NHẬN, TRẢ LỜI PHẢN ÁNH, KIẾN NGHỊ CỦA NGƯỜI DÂN VÀ DOANH NGHIỆP


  • Lĩnh vực:
  •   
  •  
Ngày gửi: 21/09/2021
Nội dung:  Xin hỏi, viên chức quản lý có được biệt phái không? Hiệu phó được bổ nhiệm lại 6 tháng thì bị chuyển sang trường khác là đúng pháp luật không?
Người gửi: Võ Lê Bách   Địa chỉ: Tổ 47, Phước Ninh, Hải Châu
Đơn vị trả lời: Sở Nội Vụ

Sở Nội vụ trả lời câu hỏi của ông (bà) như sau:

1. Về việc biệt phái viên chức

Việc biệt phái viên chức được thực hiện theo quy định tại Điều 27 Nghị định số 115/2020/NĐ-CP ngày 25/9/2020 của Chính phủ quy định về tuyển dụng, sử dụng và quản lý viên chức. Theo đó, biệt phái viên chức được thực hiện trong trường hợp: Theo nhiệm vụ đột xuất, cấp bách hoặc để thực hiện công việc cần giải quyết trong một thời gian nhất định.

2. Về việc chuyển công tác đối với viên chức

Việc chuyển công tác đối với viên chức được thực hiện do yêu cầu của công việc, do thủ trưởng cơ quan có thẩm quyền quản lý viên chức quyết định. Hiện nay không có quy định về thời hạn giữ chức vụ trước khi thực hiện chuyển công tác đối với viên chức.

Sở Nội vụ trả lời để ông(bà)được biết.

Trân trọng./.