HỆ THỐNG TIẾP NHẬN, TRẢ LỜI PHẢN ÁNH, KIẾN NGHỊ CỦA NGƯỜI DÂN VÀ DOANH NGHIỆP


  • Lĩnh vực: Lĩnh vực khác
  •   
  •  
Ngày gửi: 08/09/2021
Nội dung:
 Theo thông tư 40/2021/TT-BTC, doanh nghiệp tôi phải khai thuế, nộp thuế GTGT và thuế TNCN cho cá nhân, hộ kinh doanh có hợp tác kinh doanh với doanh nghiệp về hoạt động bán buôn, và chi trả các khoản thưởng hỗ trợ, chiết khấu thương mại...

Xin Cục Thuế cho biết doanh nghiệp sẽ nộp 2 khoản thuế này vào tiểu mục nào trong tiểu mục ngân sách Nhà nước?
Người gửi: Võ Thị Tuyết Hằng   Địa chỉ: 169 Nguyễn Đình Chiểu, Tp Đà Nẵng
Đơn vị trả lời: Cục thuế

Cục Thuế TP. Đà Nẵng nhận được yêu cầu giải đáp thắc mắc về chính sách Thuế trên Cổng thông tin điện tử của TP. Đà Nẵng đối với câu hỏi của Bà: Võ Thị Tuyết Hằng về mã số tiểu mục nộp thuế giá trị gia tăng (GTGT) và thuế thu nhập cá nhân (TNCN) đối với cá nhân kinh doanh. Cục Thuế TP. Đà Nẵng có ý kiến như sau:

Căn cứ Thông tư số 324/2016/TT-BTC ngày 21/12/2016 của Bộ Tài chính quy định hệ thống mục lục Ngân sách Nhà nước.

Theo đó đối với cá nhân kinh doanh, hộ kinh doanh nộp thuế GTGT nộp theo tiểu mục: 1701, nộp thuế TNCN theo tiểu mục: 1003

          Cục Thuế TP. Đà Nẵng trả lời để Bà: Võ Thị Tuyết Hằngđược biết và thực hiện. Trường hợp cần trao đổi thêm thì liên hệ với phòng Tuyên truyền Hỗ trợ (số 190 Phan Đăng Lưu - thành phố Đà Nẵng, ĐT: 0236. 3823556) hoặc tìm hiểu thêm tại Trang thông tin điện tử Cục Thuế thành phố Đà Nẵng, http://danang.gdt.gov.vn./.