HỆ THỐNG TIẾP NHẬN, TRẢ LỜI PHẢN ÁNH, KIẾN NGHỊ CỦA NGƯỜI DÂN VÀ DOANH NGHIỆP


  • Lĩnh vực: Tư pháp
  •   
  •  
   
Tổng số câu hỏi: 228 | 23
Ngày gửi: 09/08/2019
Ngày trả lời: 13/08/2019
Người gửi:  Ngô Nhật   Địa chỉ: Thanh Khê, Đà Nẵng
Đơn vị trả lời: Công an Tp
Ngày gửi: 16/07/2019
Ngày trả lời: 17/07/2019
Người gửi:  Nguyễn Quốc Tiến   Địa chỉ: Hòa Khánh Bắc, Liên Chiểu, Đà Nẵng
Đơn vị trả lời: Công an Tp
Ngày gửi: 10/07/2019
Ngày trả lời: 10/07/2019
Người gửi:  Nguyễn thanh an   Địa chỉ: Tổ 117 hòa khánh nam ,liên chiểu
Đơn vị trả lời: Công an Tp
Ngày gửi: 02/07/2019
Ngày trả lời: 03/07/2019
Người gửi:  Hoàng Mạnh Sinh   Địa chỉ: Hòa Khánh Nam, Liên Chiểu, Đà Nẵng
Đơn vị trả lời: Công an Tp
Ngày gửi: 21/05/2019
Ngày trả lời: 28/05/2019
Người gửi:  Nguyễn xuân Hoàng   Địa chỉ: K634/35 trưng nữ vương, đà nẵng
Đơn vị trả lời: Công an Tp
Ngày gửi: 16/05/2019
Ngày trả lời: 21/05/2019
Người gửi:  Huỳnh anh khoa   Địa chỉ: 48 trương văn hiến, khuê mỹ, ngũ hành sơn
Đơn vị trả lời: Công an Tp
Ngày gửi: 24/04/2019
Ngày trả lời: 25/04/2019
Người gửi:  Phan Văn Hoa   Địa chỉ: Sơn Trà Đà Nẵng
Đơn vị trả lời: Công an Tp
Ngày gửi: 07/01/2019
Ngày trả lời: 19/02/2019
Người gửi:  Trần Văn Vĩnh   Địa chỉ: Tổ 28, An Khê, Thank Khê, Đà Nẵng
Đơn vị trả lời: Công an Tp
Ngày gửi: 18/02/2019
Ngày trả lời: 19/02/2019
Người gửi:  Phan Nguyện   Địa chỉ: Hòa Xuân, Cẩm Lệ, Đà Nẵng
Đơn vị trả lời: Công an Tp
Ngày gửi: 23/11/2018
Ngày trả lời: 14/02/2019
Người gửi:  Mai Hồng Anh   Địa chỉ: đường Ngô Quyền, phường An Hải Tây, quận Sơn Trà, Đà Nẵng
Đơn vị trả lời: UBND Quận Sơn Trà