HỆ THỐNG TIẾP NHẬN, TRẢ LỜI PHẢN ÁNH, KIẾN NGHỊ CỦA NGƯỜI DÂN VÀ DOANH NGHIỆP


  • Lĩnh vực: Nội vụ
  •   
  •  
   
Tổng số câu hỏi: 55 | 6
Ngày gửi: 03/03/2021
Ngày trả lời: 10/03/2021
Người gửi:  Dương Đình Danh   Địa chỉ: Thọ Quang
Đơn vị trả lời: Sở Nội Vụ
Ngày gửi: 23/02/2021
Ngày trả lời: 01/03/2021
Người gửi:  Dương Đình Danh   Địa chỉ: Đà Nẵng
Đơn vị trả lời: Sở Nội Vụ
Ngày gửi: 04/02/2021
Ngày trả lời: 23/02/2021
Người gửi:  Trần Văn Phúc   Địa chỉ: Ngũ Hành Sơn - Đà Nẵng
Đơn vị trả lời: Sở Nội Vụ
Ngày gửi: 26/01/2021
Ngày trả lời: 29/01/2021
Người gửi:  MAI MINH MẪN   Địa chỉ: TP Đà Nẵng
Đơn vị trả lời: Sở Nội Vụ
Ngày gửi: 30/11/2020
Ngày trả lời: 01/12/2020
Người gửi:  Nguyễn Thị An   Địa chỉ: Liên chiểu _ Đà Nẵng
Đơn vị trả lời: Sở Nội Vụ
Ngày gửi: 08/11/2020
Ngày trả lời: 20/11/2020
Người gửi:  Nguyễn Thị An   Địa chỉ: Liên chiểu _ Đà Nẵng
Đơn vị trả lời: Sở Nội Vụ
Ngày gửi: 01/09/2020
Ngày trả lời: 21/09/2020
Người gửi:  Cao Thảo   Địa chỉ: 64B Nguyễn Duy Hiệu, Sơn Trà- Đà Nẵng
Đơn vị trả lời: Sở Nội Vụ
Ngày gửi: 16/07/2020
Ngày trả lời: 23/07/2020
Người gửi:  Lê Thị Thủy Tiên   Địa chỉ: UBND phường Hòa An
Đơn vị trả lời: Sở Nội Vụ
Ngày gửi: 23/05/2020
Ngày trả lời: 29/05/2020
Người gửi:  Trần Thanh   Địa chỉ: P Thạc gián, Thanh Khê,Đà Nẵng
Đơn vị trả lời: Sở Nội Vụ
Ngày gửi: 12/05/2020
Ngày trả lời: 18/05/2020
Người gửi:  Nguyễn Công Tín   Địa chỉ: 226 Cách Mạng Tháng Tám
Đơn vị trả lời: Sở Nội Vụ