HỎI ĐÁP

HỎI ĐÁP

HỎI ĐÁP

  • Lĩnh vực: Nội vụ
  •   
  •  
   
Tổng số câu hỏi: 34 | 4
Ngày gửi: 16/08/2017
Ngày trả lời: 25/08/2017
Người gửi:  Sa Văn Đức   Địa chỉ: Thành phố Sơn La
Đơn vị trả lời: Sở Nội Vụ
Ngày gửi: 19/07/2017
Ngày trả lời: 25/07/2017
Người gửi:  Nguyễn Văn Nam   Địa chỉ: quận Sơn trà
Đơn vị trả lời: Sở Nội Vụ
Ngày gửi: 27/03/2017
Ngày trả lời: 04/04/2017
Người gửi:  Ẩn danh   Địa chỉ: UBND phường Hòa Khánh Nam
Đơn vị trả lời: Sở Nội Vụ
Ngày gửi: 04/02/2017
Ngày trả lời: 13/02/2017
Người gửi:  Trần Thị Tuyết Ánh   Địa chỉ: 25 Trưng Nữ Vương , Đà Nẵng
Đơn vị trả lời: Sở Nội Vụ
Ngày gửi: 06/02/2017
Ngày trả lời: 09/02/2017
Người gửi:  Nguyễn Văn Nam   Địa chỉ: Hà Giang
Đơn vị trả lời: Sở Nội Vụ
Ngày gửi: 09/01/2017
Ngày trả lời: 16/01/2017
Người gửi:  Nguyễn Thị Thanh   Địa chỉ: Liên Chiểu - Đà Nẵng
Đơn vị trả lời: Sở Nội Vụ
Ngày gửi: 04/10/2016
Ngày trả lời: 09/11/2016
Người gửi:  Lê Văn Phong   Địa chỉ: Tổ 34-Hòa Thọ Đông, Cẩm Lệ, Đà Nẵng
Đơn vị trả lời: Sở Nội Vụ
Ngày gửi: 18/03/2016
Ngày trả lời: 21/03/2016
Người gửi:  Nguyễn Tấn Phi   Địa chỉ: Vĩnh Long
Đơn vị trả lời: UBND Quận Liên Chiểu
Ngày gửi: 09/01/2016
Ngày trả lời: 12/01/2016
Người gửi:  Nguyễn Minh Hùng   Địa chỉ: 400 Ngô Quyền
Đơn vị trả lời: Sở Nội Vụ
Ngày gửi: 10/12/2015
Ngày trả lời: 04/01/2016
Người gửi:  Nguyễn Minh Hùng   Địa chỉ: Thạch Thang, Hải Châu, Đn
Đơn vị trả lời: Sở Nội Vụ