HỎI ĐÁP

HỎI ĐÁP

HỎI ĐÁP

  • Lĩnh vực: Quản lý đô thị
  •   
  •  
   
Tổng số câu hỏi: 274 | 28
Ngày gửi: 20/06/2017
Ngày trả lời: 19/07/2017
Người gửi:  Trần Huy   Địa chỉ: TỔ 10, HÒA KHÁNH NAM, QUẬN LIÊN CHIỂU
Đơn vị trả lời: UBND Quận Liên Chiểu
Ngày gửi: 12/07/2017
Ngày trả lời: 17/07/2017
Người gửi:  Nguyễn Văn Nhớ   Địa chỉ: 54 Trần Huấn
Đơn vị trả lời: UBND Quận Cẩm Lệ
Ngày gửi: 04/07/2017
Ngày trả lời: 14/07/2017
Người gửi:  Hà Nguyễn   Địa chỉ: Phước Mỹ, Đà Nẵng
Đơn vị trả lời: UBND Quận Sơn Trà
Ngày gửi: 07/07/2017
Ngày trả lời: 13/07/2017
Người gửi:  Trần Bình   Địa chỉ: 145 Thanh Long, P.Thanh Bình, Q.Hải Châu, TP Đà Nẵng
Đơn vị trả lời: UBND Quận Hải Châu
Ngày gửi: 24/06/2017
Ngày trả lời: 04/07/2017
Người gửi:  Hoàng Minh Quyền   Địa chỉ: Khối 6 Thanh Khê Tây, Thanh Khê, Đà Nẵng
Đơn vị trả lời: UBND Quận Thanh khê
Ngày gửi: 14/06/2017
Ngày trả lời: 03/07/2017
Người gửi:  Lê Bình   Địa chỉ: Đà Nẵng
Đơn vị trả lời: UBND Quận Liên Chiểu
Ngày gửi: 20/04/2017
Ngày trả lời: 05/06/2017
Người gửi:  Trần Huy   Địa chỉ: To 10 Hòa Khánh Nam
Đơn vị trả lời: UBND Quận Liên Chiểu
Ngày gửi: 22/05/2017
Ngày trả lời: 01/06/2017
Người gửi:  Hoàng Minh Quyền   Địa chỉ: Khối 6 Thanh Khê Tây, Thanh Khê, Đà Nẵng
Đơn vị trả lời: UBND Quận Thanh khê
Ngày gửi: 16/03/2017
Ngày trả lời: 16/05/2017
Người gửi:  Bùi Thu Lan   Địa chỉ: Tổ 108 Hòa Cường Bắc
Đơn vị trả lời: UBND Quận Hải Châu
Ngày gửi: 12/04/2017
Ngày trả lời: 10/05/2017
Người gửi:  trương anh tuấn   Địa chỉ: tổ 138 khu tái định cư hòa hiêp 4 liên chiểu tpđn
Đơn vị trả lời: Sở Xây dựng