HỆ THỐNG TIẾP NHẬN, TRẢ LỜI PHẢN ÁNH, KIẾN NGHỊ CỦA NGƯỜI DÂN VÀ DOANH NGHIỆP


  • Lĩnh vực: Quản lý đô thị
  •   
  •  
   
Tổng số câu hỏi: 311 | 32
Ngày gửi: 06/11/2018
Ngày trả lời: 13/11/2018
Người gửi:  Đinh Thị Vệ Giang   Địa chỉ: Hòa Xuân - Cẩm Lệ Đà Nẵng
Đơn vị trả lời: Sở Giao thông Vận tải
Ngày gửi: 13/10/2018
Ngày trả lời: 05/11/2018
Người gửi:  Nguyễn Hoàng   Địa chỉ: Man Thái, Sơn Trà, Đà Nẵng
Đơn vị trả lời: UBND Quận Sơn Trà
Ngày gửi: 13/10/2018
Ngày trả lời: 31/10/2018
Người gửi:  LÊ NGUYÊN NAM   Địa chỉ: Sơn Thủy, phường Hòa Hải, quận Ngũ Hành Sơn, tp Đà Nẵng
Đơn vị trả lời: Sở Giao thông Vận tải
Ngày gửi: 12/10/2018
Ngày trả lời: 24/10/2018
Người gửi:  Hoàng Thanh Sang   Địa chỉ: 79/12 Cách mạng tháng tám - Cẩm Lệ-Đà Nẵng
Đơn vị trả lời: Sở Giao thông Vận tải
Ngày gửi: 29/09/2018
Ngày trả lời: 22/10/2018
Người gửi:  Mai Hùng Anh   Địa chỉ: 08 Mỹ An 4, Ngũ Hành Sơn Đà Nẵng
Đơn vị trả lời: Sở Giao thông Vận tải
Ngày gửi: 18/09/2018
Ngày trả lời: 05/10/2018
Người gửi:  LÊ THỊ TÌNH   Địa chỉ: TỔ 55B CHÍNH GIÁN, QUẬN THANH KHÊ, ĐÀ NẴNG
Đơn vị trả lời: Công an Tp
Ngày gửi: 18/09/2018
Ngày trả lời: 28/09/2018
Người gửi:  TRẦN VĂN HÙNG   Địa chỉ: NGŨ HÀNH SƠN ĐÀ NẴNG
Đơn vị trả lời: Sở Giao thông Vận tải
Ngày gửi: 01/08/2018
Ngày trả lời: 20/08/2018
Người gửi:  Nguyễn Văn hùng   Địa chỉ: Sơn Trà - Đà Nẵng
Đơn vị trả lời: UBND Quận Sơn Trà
Ngày gửi: 01/08/2018
Ngày trả lời: 02/08/2018
Người gửi:  Nguyễn Văn hùng   Địa chỉ: Sơn Trà - Đà Nẵng
Đơn vị trả lời: Sở Giao thông Vận tải
Ngày gửi: 26/06/2018
Ngày trả lời: 01/08/2018
Người gửi:  Bùi Dương Quang   Địa chỉ: K8/37An Trung 1- Sơn Trà - Đà nẵng
Đơn vị trả lời: UBND Quận Sơn Trà