HỆ THỐNG TIẾP NHẬN, TRẢ LỜI PHẢN ÁNH, KIẾN NGHỊ CỦA NGƯỜI DÂN VÀ DOANH NGHIỆP


  • Lĩnh vực: Quản lý đô thị
  •   
  •  
   
Tổng số câu hỏi: 306 | 31
Ngày gửi: 18/09/2018
Ngày trả lời: 05/10/2018
Người gửi:  LÊ THỊ TÌNH   Địa chỉ: TỔ 55B CHÍNH GIÁN, QUẬN THANH KHÊ, ĐÀ NẴNG
Đơn vị trả lời: Công an Tp
Ngày gửi: 18/09/2018
Ngày trả lời: 28/09/2018
Người gửi:  TRẦN VĂN HÙNG   Địa chỉ: NGŨ HÀNH SƠN ĐÀ NẴNG
Đơn vị trả lời: Sở Giao thông Vận tải
Ngày gửi: 01/08/2018
Ngày trả lời: 20/08/2018
Người gửi:  Nguyễn Văn hùng   Địa chỉ: Sơn Trà - Đà Nẵng
Đơn vị trả lời: UBND Quận Sơn Trà
Ngày gửi: 01/08/2018
Ngày trả lời: 02/08/2018
Người gửi:  Nguyễn Văn hùng   Địa chỉ: Sơn Trà - Đà Nẵng
Đơn vị trả lời: Sở Giao thông Vận tải
Ngày gửi: 26/06/2018
Ngày trả lời: 01/08/2018
Người gửi:  Bùi Dương Quang   Địa chỉ: K8/37An Trung 1- Sơn Trà - Đà nẵng
Đơn vị trả lời: UBND Quận Sơn Trà
Ngày gửi: 01/04/2018
Ngày trả lời: 10/07/2018
Người gửi:  Nguyễn Van Thạnh   Địa chỉ: số 09 Đá Mộc, Hòa Minh, Liên Chiểu, Đà Nẵng
Đơn vị trả lời: Sở Xây dựng
Ngày gửi: 02/06/2018
Ngày trả lời: 29/06/2018
Người gửi:  Trần thanh vũ   Địa chỉ: Hoà liên 5- xã hoà liên -hoà vang- đà nẵng
Đơn vị trả lời: UBND Huyện Hoà Vang
Ngày gửi: 05/01/2018
Ngày trả lời: 15/06/2018
Người gửi:  Lê Khoa   Địa chỉ: Chung cư Lâm Đặc Sản, Phường Hòa Cường Bắc, Q. Hải Châu
Đơn vị trả lời: Sở Xây dựng
Ngày gửi: 15/05/2018
Ngày trả lời: 25/05/2018
Người gửi:  Nguyễn Thị Hà   Địa chỉ: 825 Ngô quyền- sơn trà- ĐN
Đơn vị trả lời: UBND Quận Sơn Trà
Ngày gửi: 18/04/2018
Ngày trả lời: 18/05/2018
Người gửi:  Trịnh Vy   Địa chỉ: K199 Ngô Quyền
Đơn vị trả lời: UBND Quận Sơn Trà