HỆ THỐNG TIẾP NHẬN, TRẢ LỜI PHẢN ÁNH, KIẾN NGHỊ CỦA NGƯỜI DÂN VÀ DOANH NGHIỆP


  • Lĩnh vực: Quản lý đô thị
  •   
  •  
   
Tổng số câu hỏi: 363 | 37
Ngày gửi: 13/12/2020
Ngày trả lời: 14/01/2021
Người gửi:  Lê Quang Thái   Địa chỉ: K88/6 Phạm Văn Nghị
Đơn vị trả lời: UBND Quận Thanh khê
Ngày gửi: 07/12/2020
Ngày trả lời: 13/01/2021
Người gửi:  Bùi Huy Hoàng   Địa chỉ: tổ dân phố 31 phường Xuân Hà quận Thanh Khê TP Đà Nẵng
Đơn vị trả lời: UBND Quận Thanh khê
Ngày gửi: 07/12/2020
Ngày trả lời: 13/01/2021
Người gửi:  Bùi Huy Hoàng   Địa chỉ: tổ dân phố 31 phường Xuân Hà quận Thanh Khê TP Đà Nẵng
Đơn vị trả lời: UBND Quận Thanh khê
Ngày gửi: 30/12/2020
Ngày trả lời: 11/01/2021
Người gửi:  Nguyễn Long   Địa chỉ: 91 Phạm Nhữ Tăng
Đơn vị trả lời: UBND Quận Thanh khê
Ngày gửi: 04/01/2021
Ngày trả lời: 07/01/2021
Người gửi:  Nguyễn Minh Huy   Địa chỉ: 98 dũng sỹ thanh khê
Đơn vị trả lời: UBND Quận Thanh khê
Ngày gửi: 03/01/2021
Ngày trả lời: 06/01/2021
Người gửi:  Nguyễn văn hoàng   Địa chỉ: Hoà khánh nam.liên chiểu.đà nẵng
Đơn vị trả lời: Sở Giao thông Vận tải
Ngày gửi: 16/11/2020
Ngày trả lời: 16/12/2020
Người gửi:  Nguyễn Vân Thành   Địa chỉ: K211/71 Nguyễn Văn Thoại (mặt sau là kiệt 209 Nguyễn Văn Thoại
Đơn vị trả lời: UBND Quận Sơn Trà
Ngày gửi: 09/12/2020
Ngày trả lời: 10/12/2020
Người gửi:  Hiệp hội tài xế   Địa chỉ: Liên chiểu-đà nẵng
Đơn vị trả lời: Công an Tp
Ngày gửi: 04/09/2020
Ngày trả lời: 10/09/2020
Người gửi:  Hiệp hội tài xế   Địa chỉ: Liên chiểu
Đơn vị trả lời: Sở Giao thông Vận tải
Ngày gửi: 19/08/2020
Ngày trả lời: 03/09/2020
Người gửi:  Nguyễn văn Thanh   Địa chỉ: An Khê Thanh Khê
Đơn vị trả lời: Sở Giao thông Vận tải