HỆ THỐNG TIẾP NHẬN, TRẢ LỜI PHẢN ÁNH, KIẾN NGHỊ CỦA NGƯỜI DÂN VÀ DOANH NGHIỆP


  • Lĩnh vực: Đầu tư
  •   
  •  
   
Tổng số câu hỏi: 40 | 4
Ngày gửi: 03/05/2018
Ngày trả lời: 15/06/2018
Người gửi:  Hồ Phước Đăng   Địa chỉ: K01/22 đường Tô Ngọc Vân, Quận Thanh Khê, Đà Nẵng
Đơn vị trả lời: Sở Xây dựng
Ngày gửi: 31/03/2018
Ngày trả lời: 03/04/2018
Người gửi:  Nguyễn Hoàng Mỹ   Địa chỉ: k115/ 20 Ông Ích Khiêm, Hải Châu, Đà Nẵng
Đơn vị trả lời: Sở Kế hoạch & Đầu tư
Ngày gửi: 24/01/2018
Ngày trả lời: 31/01/2018
Người gửi:  Nguyễn Văn Tuân   Địa chỉ: 393 Trưng Nữ Vương, Tp Đà Nẵng
Đơn vị trả lời: Sở Tài chính
Ngày gửi: 14/11/2017
Ngày trả lời: 16/01/2018
Người gửi:  Nguyễn Văn Tuân   Địa chỉ: 393 Trưng Nữ Vương, Tp Đà Nẵng
Đơn vị trả lời: Sở Thông tin và Truyền thông
Ngày gửi: 16/11/2017
Ngày trả lời: 16/01/2018
Người gửi:  Nguyễn Văn Tuân   Địa chỉ: 393 Trưng Nữ Vương, Tp Đà Nẵng
Đơn vị trả lời: Sở Thông tin và Truyền thông
Ngày gửi: 30/08/2017
Ngày trả lời: 31/08/2017
Người gửi:  Nhật Minh   Địa chỉ: Nguyễn Đình Chiểu
Đơn vị trả lời: Sở Giao thông Vận tải
Ngày gửi: 26/06/2017
Ngày trả lời: 27/07/2017
Người gửi:  Nguyễn Văn Tuân   Địa chỉ: 393 Trưng Nữ Vương, Tp Đà Nẵng
Đơn vị trả lời: Sở Thông tin và Truyền thông
Ngày gửi: 06/07/2017
Ngày trả lời: 14/07/2017
Người gửi:  quốc dũng   Địa chỉ: 61/15, nguyễn bình khiêm, gò vấp
Đơn vị trả lời: Sở Kế hoạch & Đầu tư
Ngày gửi: 06/07/2017
Ngày trả lời: 13/07/2017
Người gửi:  Đỗ Hồng Long   Địa chỉ: Quận Cẩm Lệ
Đơn vị trả lời: Sở Tài chính
Ngày gửi: 07/03/2017
Ngày trả lời: 04/05/2017
Người gửi:  Phạm Văn Ba   Địa chỉ: Bình Triều, Thăng Bình, Quảng Nam
Đơn vị trả lời: Sở Tài nguyên - Môi trường