HỎI ĐÁP

HỎI ĐÁP

HỎI ĐÁP

  • Lĩnh vực: Đầu tư
  •   
  •  
   
Tổng số câu hỏi: 35 | 4
Ngày gửi: 30/08/2017
Ngày trả lời: 31/08/2017
Người gửi:  Nhật Minh   Địa chỉ: Nguyễn Đình Chiểu
Đơn vị trả lời: Sở Giao thông Vận tải
Ngày gửi: 26/06/2017
Ngày trả lời: 27/07/2017
Người gửi:  Nguyễn Văn Tuân   Địa chỉ: 393 Trưng Nữ Vương, Tp Đà Nẵng
Đơn vị trả lời: Sở Thông tin và Truyền thông
Ngày gửi: 06/07/2017
Ngày trả lời: 14/07/2017
Người gửi:  quốc dũng   Địa chỉ: 61/15, nguyễn bình khiêm, gò vấp
Đơn vị trả lời: Sở Kế hoạch & Đầu tư
Ngày gửi: 06/07/2017
Ngày trả lời: 13/07/2017
Người gửi:  Đỗ Hồng Long   Địa chỉ: Quận Cẩm Lệ
Đơn vị trả lời: Sở Tài chính
Ngày gửi: 07/03/2017
Ngày trả lời: 04/05/2017
Người gửi:  Phạm Văn Ba   Địa chỉ: Bình Triều, Thăng Bình, Quảng Nam
Đơn vị trả lời: Sở Tài nguyên - Môi trường
Ngày gửi: 23/12/2016
Ngày trả lời: 29/12/2016
Người gửi:  Minh Hồng   Địa chỉ: Việt Nam
Đơn vị trả lời: Sở Giao thông Vận tải
Ngày gửi: 14/12/2016
Ngày trả lời: 19/12/2016
Người gửi:  Minh Hồng   Địa chỉ: Việt Nam
Đơn vị trả lời: Sở Giao thông Vận tải
Ngày gửi: 17/11/2016
Ngày trả lời: 23/11/2016
Người gửi:  Trần Võ Đại Sơn   Địa chỉ: K36/43 Lý Thái Tông - Thanh Khê
Đơn vị trả lời: Sở Kế hoạch & Đầu tư
Ngày gửi: 12/11/2016
Ngày trả lời: 14/11/2016
Người gửi:  Hương Trà   Địa chỉ: Tp Đà nẵng
Đơn vị trả lời: Sở Y tế
Ngày gửi: 19/10/2016
Ngày trả lời: 21/10/2016
Người gửi:  Lâm Văn Nam   Địa chỉ: Thành phố Đà Nẵng
Đơn vị trả lời: Sở Kế hoạch & Đầu tư