HỆ THỐNG TIẾP NHẬN, TRẢ LỜI PHẢN ÁNH, KIẾN NGHỊ CỦA NGƯỜI DÂN VÀ DOANH NGHIỆP


  • Lĩnh vực: Lao động Thương binh và Xã hội
  •   
  •  
   
Tổng số câu hỏi: 341 | 35
Ngày gửi: 26/07/2020
Ngày trả lời: 30/07/2020
Người gửi:  Đinh Ngọc Cường   Địa chỉ: 12 Phan Đình Giót, Hà Nội
Đơn vị trả lời: Sở Lao động - Thương binh và Xã hội
Ngày gửi: 10/07/2020
Ngày trả lời: 16/07/2020
Người gửi:  Nguyễn Minh Phụng   Địa chỉ: Tổ 11 Phường Hòa Khánh Nam, Quận Liên Chiểu, Thành phố Đà Nẵng
Đơn vị trả lời: Sở Lao động - Thương binh và Xã hội
Ngày gửi: 29/05/2020
Ngày trả lời: 04/06/2020
Người gửi:  Nguyễn Tiến Dũng   Địa chỉ: K34/91Lê Hữu Trác, Sơn Trà, Đà Nẵng
Đơn vị trả lời: Sở Lao động - Thương binh và Xã hội
Ngày gửi: 01/06/2020
Ngày trả lời: 04/06/2020
Người gửi:  Nguyễn Hồng   Địa chỉ: Thanh Khê Đà Nẵng
Đơn vị trả lời: Bảo hiểm xã hội
Ngày gửi: 14/05/2020
Ngày trả lời: 25/05/2020
Người gửi:  Phạm Hồng Xuyên   Địa chỉ: K227/64 Nguyễn Văn Thoại Đà Nẵng
Đơn vị trả lời: Sở Lao động - Thương binh và Xã hội
Ngày gửi: 08/05/2020
Ngày trả lời: 15/05/2020
Người gửi:  Phan Thị Thạch   Địa chỉ: 207C/22 Dũng Sỹ Thanh Khê tổ 49 Thanh Khê Tây Đà Nẵng
Đơn vị trả lời: Sở Lao động - Thương binh và Xã hội
Ngày gửi: 29/04/2020
Ngày trả lời: 05/05/2020
Người gửi:  Võ văn hiệp   Địa chỉ: Tạm trú k1/11 hoàng văn thái
Đơn vị trả lời: Sở Lao động - Thương binh và Xã hội
Ngày gửi: 02/05/2020
Ngày trả lời: 05/05/2020
Người gửi:  Lương Văn Linh   Địa chỉ: 35 Ngô Thì Hương. Nại Hiên Đông. Sơn Trà. Đà Nẵng
Đơn vị trả lời: Sở Lao động - Thương binh và Xã hội
Ngày gửi: 19/03/2020
Ngày trả lời: 04/05/2020
Người gửi:  Phan Quang Tiến   Địa chỉ: 10 đồng bài 2, Hòa Khánh Nam
Đơn vị trả lời: Sở Lao động - Thương binh và Xã hội
Ngày gửi: 22/04/2020
Ngày trả lời: 28/04/2020
Người gửi:  Nguyễn Văn Châu   Địa chỉ: 63 Quang Trung, q. Hải Châu, Tp. Đà Nẵng
Đơn vị trả lời: Bảo hiểm xã hội