HỎI ĐÁP

HỎI ĐÁP

HỎI ĐÁP

  • Lĩnh vực: Lao động Thương binh và Xã hội
  •   
  •  
   
Tổng số câu hỏi: 244 | 25
Ngày gửi: 27/09/2017
Ngày trả lời: 28/09/2017
Người gửi:  Trần Quang Năng   Địa chỉ: Đồng Luận Thanh Thủy - Tỉnh Phú Thọ
Đơn vị trả lời: Sở Lao động - Thương binh và Xã hội
Ngày gửi: 09/08/2017
Ngày trả lời: 27/09/2017
Người gửi:  Nguyễn Thị Bích Hằng   Địa chỉ: 166 Trường Chinh, tổ 33A , p. Hoà An, Q. Cẩm Lệ, TP. Đà Nẵng
Đơn vị trả lời: Sở Lao động - Thương binh và Xã hội
Ngày gửi: 16/08/2017
Ngày trả lời: 05/09/2017
Người gửi:  Ngô Khắc Hiếu   Địa chỉ: Đức Vĩnh_Đức Thọ_Hà Tĩnh
Đơn vị trả lời: Sở Lao động - Thương binh và Xã hội
Ngày gửi: 22/08/2017
Ngày trả lời: 31/08/2017
Người gửi:  Trần Thị Kim Oanh   Địa chỉ: công ty TNHH Kỹ thuật gỗ Toàn Cầu
Đơn vị trả lời: Bảo hiểm xã hội
Ngày gửi: 18/08/2017
Ngày trả lời: 23/08/2017
Người gửi:  Trần Thị Nhị Hà   Địa chỉ: 16 Bắc Đẩu - Đà Nẵng
Đơn vị trả lời: Sở Lao động - Thương binh và Xã hội
Ngày gửi: 22/08/2017
Ngày trả lời: 23/08/2017
Người gửi:  Trần Văn Nhựt   Địa chỉ: Tổ 33 phường Khuê Mỷ Ngủ Hành Sơn TPDN
Đơn vị trả lời: Sở Lao động - Thương binh và Xã hội
Ngày gửi: 22/07/2017
Ngày trả lời: 08/08/2017
Người gửi:  Nguyễn Văn Long   Địa chỉ: Hòa Minh Liên Chiểu
Đơn vị trả lời: Sở Lao động - Thương binh và Xã hội
Ngày gửi: 22/07/2017
Ngày trả lời: 08/08/2017
Người gửi:  Ngô phi long   Địa chỉ: Quảng Nam
Đơn vị trả lời: Sở Lao động - Thương binh và Xã hội
Ngày gửi: 19/07/2017
Ngày trả lời: 24/07/2017
Người gửi:  Nguyễn Văn Sơn   Địa chỉ: Hải Châu -Đà Nẵng
Đơn vị trả lời: Bảo hiểm xã hội
Ngày gửi: 07/07/2017
Ngày trả lời: 10/07/2017
Người gửi:  Lỗ Thị Thu Hà   Địa chỉ: số 54 đường Mỹ Đình, Hà Nội
Đơn vị trả lời: Sở Lao động - Thương binh và Xã hội