HỆ THỐNG TIẾP NHẬN, TRẢ LỜI PHẢN ÁNH, KIẾN NGHỊ CỦA NGƯỜI DÂN VÀ DOANH NGHIỆP


  • Lĩnh vực: Lĩnh vực khác
  •   
  •  
   
Tổng số câu hỏi: 684 | 69
Ngày gửi: 22/08/2021
Ngày trả lời: 25/08/2021
Người gửi:  HOÀNG CHÍ TRUNG   Địa chỉ: 11 Mỹ An 23 Phường Mỹ An - Quận Ngũ Hành Sơn
Đơn vị trả lời: Sở Giao thông Vận tải
Ngày gửi: 17/08/2021
Ngày trả lời: 18/08/2021
Người gửi:  Phạm Đình Lợi   Địa chỉ: p.Hòa Minh, Liên Chiểu
Đơn vị trả lời: Công an Tp
Ngày gửi: 14/08/2021
Ngày trả lời: 16/08/2021
Người gửi:  trần minh tuấn   Địa chỉ: phước ninh
Đơn vị trả lời: Sở Giáo dục - Đào tạo
Ngày gửi: 07/08/2021
Ngày trả lời: 09/08/2021
Người gửi:  Nguyễn Anh Khôi   Địa chỉ: 87/7 nguyễn lương bằng
Đơn vị trả lời: Công an Tp
Ngày gửi: 24/07/2021
Ngày trả lời: 06/08/2021
Người gửi:  Phan Thị Điệp   Địa chỉ: 278 Lê Văn Hiến, Khuê Mỹ, Ngũ Hành Sơn, Đà Nẵng
Đơn vị trả lời: Sở Lao động - Thương binh và Xã hội
Ngày gửi: 30/07/2021
Ngày trả lời: 06/08/2021
Người gửi:  Lê Kim Hùng   Địa chỉ: 104 Thanh Thuỷ
Đơn vị trả lời: Sở Giao thông Vận tải
Ngày gửi: 30/07/2021
Ngày trả lời: 06/08/2021
Người gửi:  Lê Kim Hùng   Địa chỉ: 104 Thanh Thuỷ
Đơn vị trả lời: Sở Giao thông Vận tải
Ngày gửi: 19/07/2021
Ngày trả lời: 04/08/2021
Người gửi:  Hồ thị mỹ hòa   Địa chỉ: 393 Trưng Nữ Vương P Hòa Thuận Đông Q Hải Châu Đn
Đơn vị trả lời: Cục thuế
Ngày gửi: 22/07/2021
Ngày trả lời: 26/07/2021
Người gửi:  Hoàng Thị Su Ca   Địa chỉ: 05 Dương Tụ Quán
Đơn vị trả lời: Công an Tp
Ngày gửi: 25/07/2021
Ngày trả lời: 26/07/2021
Người gửi:  Lê Quốc Dũng   Địa chỉ: Hòa Quý, Ngũ Hành Sơn
Đơn vị trả lời: Công an Tp