HỆ THỐNG TIẾP NHẬN, TRẢ LỜI PHẢN ÁNH, KIẾN NGHỊ CỦA NGƯỜI DÂN VÀ DOANH NGHIỆP


  • Lĩnh vực: Lĩnh vực khác
  •   
  •  
   
Tổng số câu hỏi: 569 | 57
Ngày gửi: 09/09/2019
Ngày trả lời: 11/09/2019
Người gửi:  Nguyễn Thị Bích Vân   Địa chỉ: Thanh Khê, Đà nẵng
Đơn vị trả lời: Sở Giao thông Vận tải
Ngày gửi: 29/08/2019
Ngày trả lời: 09/09/2019
Người gửi:  Đỗ Thị Minh Nguyệt   Địa chỉ: Tổ 04 phường Thanh Khê Tây, quận Thanh Khê, TP Đà Nẵng
Đơn vị trả lời: Cục thuế
Ngày gửi: 23/08/2019
Ngày trả lời: 30/08/2019
Người gửi:  Nguyễn Thị Bích Vân   Địa chỉ: Thanh Khê, Đà nẵng
Đơn vị trả lời: Cục thuế
Ngày gửi: 18/07/2019
Ngày trả lời: 19/08/2019
Người gửi:  Võ Hưng Tân   Địa chỉ: Quận Hải Châu, Thành phố Đà Nẵng
Đơn vị trả lời: UBND Quận Thanh khê
Ngày gửi: 25/07/2019
Ngày trả lời: 05/08/2019
Người gửi:  Lưu Văn Tiến   Địa chỉ: 10 Tung Lâm 5
Đơn vị trả lời: Sở Giao thông Vận tải
Ngày gửi: 29/07/2019
Ngày trả lời: 02/08/2019
Người gửi:  Nguyễn Tấn Quý   Địa chỉ: 41 Phan Bội Châu
Đơn vị trả lời: UBND Quận Sơn Trà
Ngày gửi: 01/08/2019
Ngày trả lời: 02/08/2019
Người gửi:  Trần Công Diêu   Địa chỉ: Hòa Khánh Nam Liên Chiểu Đà Nẵng
Đơn vị trả lời: Công an Tp
Ngày gửi: 10/07/2019
Ngày trả lời: 15/07/2019
Người gửi:  Đặng Phương   Địa chỉ: Hòa Tiến - Hòa Vang- Đà Nẵng
Đơn vị trả lời: Sở Giao thông Vận tải
Ngày gửi: 13/06/2019
Ngày trả lời: 10/07/2019
Người gửi:  trần thị hằng   Địa chỉ: KCN Hòa Khánh Q Liên Chiểu TP ĐN
Đơn vị trả lời: Bảo hiểm xã hội
Ngày gửi: 08/07/2019
Ngày trả lời: 09/07/2019
Người gửi:  Nguyễn Thị Bích Vân   Địa chỉ: Thanh Khê, Đà nẵng
Đơn vị trả lời: Công an Tp