HỆ THỐNG TIẾP NHẬN, TRẢ LỜI PHẢN ÁNH, KIẾN NGHỊ CỦA NGƯỜI DÂN VÀ DOANH NGHIỆP


  • Lĩnh vực: Lĩnh vực khác
  •   
  •  
   
Tổng số câu hỏi: 555 | 56
Ngày gửi: 04/06/2019
Ngày trả lời: 06/06/2019
Người gửi:  Nguyễn Ly   Địa chỉ: Đà Nẵng
Đơn vị trả lời: Công an Tp
Ngày gửi: 29/05/2019
Ngày trả lời: 30/05/2019
Người gửi:  Vũ thị ngọc anh   Địa chỉ: Tổ 38 Đà Sơn, Hoà Khánh Nam, Liên Chiểu, Đà Nẵng
Đơn vị trả lời: Công an Tp
Ngày gửi: 26/05/2019
Ngày trả lời: 28/05/2019
Người gửi:  Nguyễn Thị Bé   Địa chỉ: 54 Triệu Quốc Đạt
Đơn vị trả lời: Công an Tp
Ngày gửi: 21/05/2019
Ngày trả lời: 27/05/2019
Người gửi:  Phạm Sang   Địa chỉ: 72 Phan Đăng Lưu, Quận Hải Châu, TP. Đà Nẵng
Đơn vị trả lời: Cục thuế
Ngày gửi: 08/05/2019
Ngày trả lời: 14/05/2019
Người gửi:  Tạ Thị Hải   Địa chỉ: K382/6 Đ Núi Thành - Đà Nẵng
Đơn vị trả lời: Cục thuế
Ngày gửi: 03/05/2019
Ngày trả lời: 08/05/2019
Người gửi:  Trần Thị Thanh Vân   Địa chỉ: 141 Lý Thái Tông - Đà Nẵng
Đơn vị trả lời: Sở Kế hoạch & Đầu tư
Ngày gửi: 27/02/2019
Ngày trả lời: 03/05/2019
Người gửi:  Nguyễn Trọng Hà   Địa chỉ: ấp bắc - hòa hải - ngũ hành sơn
Đơn vị trả lời: Sở Tài chính
Ngày gửi: 09/04/2019
Ngày trả lời: 23/04/2019
Người gửi:  Võ Thị Hương Giang   Địa chỉ: 218/1 Đống Đa, Quận Hải Châu, Thành Phố Đà Nẵng
Đơn vị trả lời: Sở Văn hóa - Thể thao
Ngày gửi: 12/04/2019
Ngày trả lời: 22/04/2019
Người gửi:  Vũ Anh Tú   Địa chỉ: 140-142 lê lợi Đà Nẵng
Đơn vị trả lời: Cục thuế
Ngày gửi: 02/04/2019
Ngày trả lời: 03/04/2019
Người gửi:  Vũ anh Tú   Địa chỉ: 142 Lê lợi Đà năng
Đơn vị trả lời: Cục thuế