HỆ THỐNG TIẾP NHẬN, TRẢ LỜI PHẢN ÁNH, KIẾN NGHỊ CỦA NGƯỜI DÂN VÀ DOANH NGHIỆP


  • Lĩnh vực: Lĩnh vực khác
  •   
  •  
   
Tổng số câu hỏi: 627 | 63
Ngày gửi: 08/09/2020
Ngày trả lời: 10/09/2020
Người gửi:  Nguyễn Văn Lương   Địa chỉ: Hòa xuân
Đơn vị trả lời: Sở Giao thông Vận tải
Ngày gửi: 08/09/2020
Ngày trả lời: 10/09/2020
Người gửi:  Nguyễn Văn Lương   Địa chỉ: 02 lỗ giáng 2, hòa xuân, cẩm lệ
Đơn vị trả lời: Sở Giao thông Vận tải
Ngày gửi: 18/08/2020
Ngày trả lời: 07/09/2020
Người gửi:  Phạm Đình Huy   Địa chỉ: Lê Duẩn, phường Tân Chính, quận Thanh Khê
Đơn vị trả lời: UBND Quận Thanh khê
Ngày gửi: 26/08/2020
Ngày trả lời: 04/09/2020
Người gửi:  Vũ Thị Vân   Địa chỉ: 116 Lê Đỉnh
Đơn vị trả lời: Công an Tp
Ngày gửi: 29/08/2020
Ngày trả lời: 04/09/2020
Người gửi:  Lê Đức Thọ   Địa chỉ: 524/11 hoành diệu
Đơn vị trả lời: Sở Giao thông Vận tải
Ngày gửi: 13/08/2020
Ngày trả lời: 27/08/2020
Người gửi:  Phan Thị Thu Trâm   Địa chỉ: 764/15 Trần Cao Vân, Thanh Khê, Đà Nẵng
Đơn vị trả lời: Cục thuế
Ngày gửi: 21/08/2020
Ngày trả lời: 24/08/2020
Người gửi:  Nguyễn Hồng Thái   Địa chỉ: 63/4 Trần Quốc Toản / Phước Ninh/Hải Châu
Đơn vị trả lời: Sở Lao động - Thương binh và Xã hội
Ngày gửi: 11/08/2020
Ngày trả lời: 20/08/2020
Người gửi:  Bùi Thị Thơ   Địa chỉ: K142/76/2 Điện Biên Phủ, Đà Nẵng
Đơn vị trả lời: Cục thuế
Ngày gửi: 05/08/2020
Ngày trả lời: 06/08/2020
Người gửi:  Nguyễn Văn Đạt   Địa chỉ: xã tư, đông giang, quang nam
Đơn vị trả lời: Công an Tp
Ngày gửi: 29/05/2020
Ngày trả lời: 08/07/2020
Người gửi:  Đoàn Kim Đình   Địa chỉ: Số 30 Thanh Lương18
Đơn vị trả lời: UBND Quận Thanh khê