HỆ THỐNG TIẾP NHẬN, TRẢ LỜI PHẢN ÁNH, KIẾN NGHỊ CỦA NGƯỜI DÂN VÀ DOANH NGHIỆP


  • Lĩnh vực: Giáo dục và đào tạo
  •   
  •  
   
Tổng số câu hỏi: 253 | 26
Ngày gửi: 16/08/2021
Ngày trả lời: 22/08/2021
Người gửi:  ĐẶNG XUÂN NAM   Địa chỉ: 174 Phù Đổng, Hoà Xuân, Cẩm Lệ, Đà Nẵng
Đơn vị trả lời: Sở Giáo dục - Đào tạo
Ngày gửi: 12/08/2021
Ngày trả lời: 18/08/2021
Người gửi:  Thái Thị Bảo An   Địa chỉ: 53 Lê Văn Sĩ Hoà Minh Liên Chiểu
Đơn vị trả lời: Sở Nội Vụ
Ngày gửi: 06/08/2021
Ngày trả lời: 12/08/2021
Người gửi:  Nguyễn Phương Bối   Địa chỉ: Thanh Khê, Đà Nẵng
Đơn vị trả lời: Sở Nội Vụ
Ngày gửi: 01/08/2021
Ngày trả lời: 05/08/2021
Người gửi:  Phạm Đoàn Quang Khải   Địa chỉ: 02 Phong bắc 16 Hoà thọ đông Cẩm lệ Đà Nẵng
Đơn vị trả lời: Sở Giáo dục - Đào tạo
Ngày gửi: 17/07/2021
Ngày trả lời: 22/07/2021
Người gửi:  Bạdkf   Địa chỉ: 86 Nguyễn lương bằng
Đơn vị trả lời: Sở Giáo dục - Đào tạo
Ngày gửi: 26/06/2021
Ngày trả lời: 30/06/2021
Người gửi:  Nguyễn Thị Tuyết Mai   Địa chỉ: 90 phan bá phiến
Đơn vị trả lời: Sở Giáo dục - Đào tạo
Ngày gửi: 25/06/2021
Ngày trả lời: 29/06/2021
Người gửi:  Phan Thị Song Phương   Địa chỉ: Tổ 40 An Hải Đông
Đơn vị trả lời: Sở Giáo dục - Đào tạo
Ngày gửi: 16/06/2021
Ngày trả lời: 24/06/2021
Người gửi:  Phạm Võ Trà Giang   Địa chỉ: Tổ 65,hoà thọ đông, Cẩm Lệ
Đơn vị trả lời: Sở Giáo dục - Đào tạo
Ngày gửi: 02/05/2021
Ngày trả lời: 08/05/2021
Người gửi:  Bùi Thị Kim Huệ   Địa chỉ: 178 Ỷ Lan Nguyên Phi
Đơn vị trả lời: Sở Giáo dục - Đào tạo
Ngày gửi: 10/04/2021
Ngày trả lời: 14/04/2021
Người gửi:  Hoàng thị thuỳ trang   Địa chỉ: 106 quang trung, hải châu
Đơn vị trả lời: Sở Nội Vụ