HỆ THỐNG TIẾP NHẬN, TRẢ LỜI PHẢN ÁNH, KIẾN NGHỊ CỦA NGƯỜI DÂN VÀ DOANH NGHIỆP


  • Lĩnh vực: Giáo dục và đào tạo
  •   
  •  
   
Tổng số câu hỏi: 296 | 30
Ngày gửi: 15/01/2023
Ngày trả lời: 13/03/2023
Người gửi:  Tập thể GV   Địa chỉ: Hòa Phước
Đơn vị trả lời: Sở Giáo dục - Đào tạo
Ngày gửi: 01/02/2023
Ngày trả lời: 13/03/2023
Người gửi:  Lê Long   Địa chỉ: Hải Châu Đà Nẵng
Đơn vị trả lời: Sở Giáo dục - Đào tạo
Ngày gửi: 09/02/2023
Ngày trả lời: 13/03/2023
Người gửi:  Huỳnh Ngọc Bảo Lân   Địa chỉ: 37 Tuy Lý Vương, P. Khuê Mỹ, Q.Ngũ Hành Sơn, Đà Nẵng
Đơn vị trả lời: Sở Giáo dục - Đào tạo
Ngày gửi: 09/02/2023
Ngày trả lời: 13/03/2023
Người gửi:  Bạch Thị Đào   Địa chỉ: Tổ 46, phường Hoà Quý, quận Ngũ Hành Sơn, TP Đà Nẵng
Đơn vị trả lời: Sở Giáo dục - Đào tạo
Ngày gửi: 03/01/2023
Ngày trả lời: 17/01/2023
Người gửi:  Lê Minh Thắng   Địa chỉ: Hòa Cường, Hải Châu,Đà Nẵng
Đơn vị trả lời: Sở Giáo dục - Đào tạo
Ngày gửi: 06/12/2022
Ngày trả lời: 15/12/2022
Người gửi:  Mai Liên   Địa chỉ: 63 Tô Hiến Thành
Đơn vị trả lời: Sở Giáo dục - Đào tạo
Ngày gửi: 02/12/2022
Ngày trả lời: 05/12/2022
Người gửi:  Trần Thị Bé   Địa chỉ: Tổ 90- An Khê, Thanh Khê, TPĐN
Đơn vị trả lời: Sở Giáo dục - Đào tạo
Ngày gửi: 22/11/2022
Ngày trả lời: 05/12/2022
Người gửi:  Phạm Văn Nhất   Địa chỉ: Tổ 35- Hòa Thọ Tây- Cẩm Lệ Đà Nẵng
Đơn vị trả lời: Sở Giáo dục - Đào tạo
Ngày gửi: 29/11/2022
Ngày trả lời: 30/11/2022
Người gửi:  Huỳnh Thị Thanh Phương   Địa chỉ: Đà Nẵng
Đơn vị trả lời: Sở Nội Vụ
Ngày gửi: 23/11/2022
Ngày trả lời: 25/11/2022
Người gửi:  Huỳnh Thị Thanh Phương   Địa chỉ: Đà Nẵng
Đơn vị trả lời: Sở Nội Vụ