HỆ THỐNG TIẾP NHẬN, TRẢ LỜI PHẢN ÁNH, KIẾN NGHỊ CỦA NGƯỜI DÂN VÀ DOANH NGHIỆP


  • Lĩnh vực: Giáo dục và đào tạo
  •   
  •  
   
Tổng số câu hỏi: 230 | 23
Ngày gửi: 27/08/2020
Ngày trả lời: 01/09/2020
Người gửi:  Nguyễn Thị An   Địa chỉ: Liên chiểu _ Đà Nẵng
Đơn vị trả lời: UBND Quận Thanh khê
Ngày gửi: 14/08/2020
Ngày trả lời: 20/08/2020
Người gửi:  Mai Thị Duy Linh   Địa chỉ: K105/5 Ngô Quyền quận Sơn Trà Đà Nẵng
Đơn vị trả lời: Sở Giáo dục - Đào tạo
Ngày gửi: 30/07/2020
Ngày trả lời: 09/08/2020
Người gửi:  Huỳnh Thị Diễm   Địa chỉ: Nhơn Phú - Qui Nhơn - Bình Định
Đơn vị trả lời: UBND Quận Sơn Trà
Ngày gửi: 05/08/2020
Ngày trả lời: 07/08/2020
Người gửi:  Lê Tiến Dũng   Địa chỉ: 19 Mai Xuân Thưởng, Hòa Khê, Thanh Khê, Đà Nẵng
Đơn vị trả lời: Sở Giáo dục - Đào tạo
Ngày gửi: 31/07/2020
Ngày trả lời: 03/08/2020
Người gửi:  Lê Thị Lý   Địa chỉ: Điện Hoà-Điện Bàn-Quảng Nam
Đơn vị trả lời: UBND Quận Thanh khê
Ngày gửi: 15/07/2020
Ngày trả lời: 26/07/2020
Người gửi:  lê tuấn anh   Địa chỉ: 20 giáp văn cương
Đơn vị trả lời: Sở Giáo dục - Đào tạo
Ngày gửi: 29/05/2020
Ngày trả lời: 06/07/2020
Người gửi:  Trần Văn Bá   Địa chỉ: An Hải Đông
Đơn vị trả lời: UBND Quận Sơn Trà
Ngày gửi: 08/06/2020
Ngày trả lời: 06/07/2020
Người gửi:  Trần Văn Bá   Địa chỉ: An Hải Đông
Đơn vị trả lời: UBND Quận Sơn Trà
Ngày gửi: 22/06/2020
Ngày trả lời: 30/06/2020
Người gửi:  Phạm Đức Toàn   Địa chỉ: 32 hoa minh, liên chiểu
Đơn vị trả lời: Sở Nội Vụ
Ngày gửi: 22/06/2020
Ngày trả lời: 22/06/2020
Người gửi:  Hà Thúc Ngọc Phương   Địa chỉ: 19 Trần Văn Giáp Q. Hải Châu Đà Nẵng
Đơn vị trả lời: Sở Giáo dục - Đào tạo