HỆ THỐNG TIẾP NHẬN, TRẢ LỜI PHẢN ÁNH, KIẾN NGHỊ CỦA NGƯỜI DÂN VÀ DOANH NGHIỆP


  • Lĩnh vực: Giáo dục và đào tạo
  •   
  •  
   
Tổng số câu hỏi: 225 | 23
Ngày gửi: 15/07/2020
Ngày trả lời: 26/07/2020
Người gửi:  lê tuấn anh   Địa chỉ: 20 giáp văn cương
Đơn vị trả lời: Sở Giáo dục - Đào tạo
Ngày gửi: 29/05/2020
Ngày trả lời: 06/07/2020
Người gửi:  Trần Văn Bá   Địa chỉ: An Hải Đông
Đơn vị trả lời: UBND Quận Sơn Trà
Ngày gửi: 08/06/2020
Ngày trả lời: 06/07/2020
Người gửi:  Trần Văn Bá   Địa chỉ: An Hải Đông
Đơn vị trả lời: UBND Quận Sơn Trà
Ngày gửi: 22/06/2020
Ngày trả lời: 30/06/2020
Người gửi:  Phạm Đức Toàn   Địa chỉ: 32 hoa minh, liên chiểu
Đơn vị trả lời: Sở Nội Vụ
Ngày gửi: 22/06/2020
Ngày trả lời: 22/06/2020
Người gửi:  Hà Thúc Ngọc Phương   Địa chỉ: 19 Trần Văn Giáp Q. Hải Châu Đà Nẵng
Đơn vị trả lời: Sở Giáo dục - Đào tạo
Ngày gửi: 16/06/2020
Ngày trả lời: 19/06/2020
Người gửi:  Trần Khánh Thư   Địa chỉ: 8 Trần Xuân Lê, Đà Nẵng
Đơn vị trả lời: Sở Nội Vụ
Ngày gửi: 09/06/2020
Ngày trả lời: 17/06/2020
Người gửi:  Nguyễn Xuân Lâm   Địa chỉ: Hòa Liên, Hòa Vang
Đơn vị trả lời: Sở Giáo dục - Đào tạo
Ngày gửi: 08/06/2020
Ngày trả lời: 17/06/2020
Người gửi:  Huỳnh Thanh Tâm   Địa chỉ: K264 Trần Cao Vân
Đơn vị trả lời: Bảo hiểm xã hội
Ngày gửi: 02/06/2020
Ngày trả lời: 07/06/2020
Người gửi:  Đặng Thanh Lộc   Địa chỉ: Phường Tân Hạnh, Biên Hòa, Đồng Nai
Đơn vị trả lời: Sở Lao động - Thương binh và Xã hội
Ngày gửi: 28/05/2020
Ngày trả lời: 04/06/2020
Người gửi:  Phan hoàng mỹ linh   Địa chỉ: Tổ 63a , quận liên chiểu,phường hoà khánh bắc, thành phố đà nẵng
Đơn vị trả lời: Sở Giáo dục - Đào tạo