HỆ THỐNG TIẾP NHẬN, TRẢ LỜI PHẢN ÁNH, KIẾN NGHỊ CỦA NGƯỜI DÂN VÀ DOANH NGHIỆP


  • Lĩnh vực: Y tế
  •   
  •  
   
Tổng số câu hỏi: 59 | 6
Ngày gửi: 03/09/2020
Ngày trả lời: 11/09/2020
Người gửi:  Trần Cẩm Vân   Địa chỉ: K460/16 Trần Cao Vân, Phường Xuân Hà, Quận Thanh Khê, Thành phố Đà Nẵng
Đơn vị trả lời: Bảo hiểm xã hội
Ngày gửi: 24/08/2020
Ngày trả lời: 08/09/2020
Người gửi:  Lê Ngọc Linh   Địa chỉ: 102 đường 29/3, Phường Hòa Xuân, Quận Cẩm Lệ
Đơn vị trả lời: Sở Lao động - Thương binh và Xã hội
Ngày gửi: 05/04/2020
Ngày trả lời: 09/04/2020
Người gửi:  Huỳnh Thị Xuân Trang   Địa chỉ: K264/31 Trần Cao Vân-TP Đà Nẵng
Đơn vị trả lời: Bảo hiểm xã hội
Ngày gửi: 05/04/2020
Ngày trả lời: 06/04/2020
Người gửi:  Phan Thị Phượng   Địa chỉ: 77 Hoàng Đạo Thuý
Đơn vị trả lời: Công an Tp
Ngày gửi: 18/11/2019
Ngày trả lời: 20/11/2019
Người gửi:  Phạm Thái Linh   Địa chỉ: 70 Đặng Chiêm, Liên Chiểu, Đà Nẵng
Đơn vị trả lời: Bảo hiểm xã hội
Ngày gửi: 07/11/2019
Ngày trả lời: 12/11/2019
Người gửi:  Trương thị diệu hiền   Địa chỉ: 60/1 nguyễn đôn tiết, Đà Nẵng
Đơn vị trả lời: Bảo hiểm xã hội
Ngày gửi: 10/10/2019
Ngày trả lời: 22/10/2019
Người gửi:  Lương Trần Quang Huy   Địa chỉ: K67/2 Trưng Nữ Vương, Bình Hiên, Hải châu, Đà Nẵng
Đơn vị trả lời: Bảo hiểm xã hội
Ngày gửi: 15/10/2019
Ngày trả lời: 22/10/2019
Người gửi:  Phùng Thị Thanh Hà   Địa chỉ: Hải Phòng, Đà Nẵng
Đơn vị trả lời: Bảo hiểm xã hội
Ngày gửi: 21/05/2019
Ngày trả lời: 19/06/2019
Người gửi:  Nguyễn Huy Đức   Địa chỉ: 124 - Trần Hữu Duẫn
Đơn vị trả lời: Bảo hiểm xã hội
Ngày gửi: 23/04/2019
Ngày trả lời: 24/04/2019
Người gửi:  Trần Nguyễn Duy Tân   Địa chỉ: H19/02/120 Nguyễn Lương Bằng
Đơn vị trả lời: Bảo hiểm xã hội