HỆ THỐNG TIẾP NHẬN, TRẢ LỜI PHẢN ÁNH, KIẾN NGHỊ CỦA NGƯỜI DÂN VÀ DOANH NGHIỆP


  • Lĩnh vực: Y tế
  •   
  •  
   
Tổng số câu hỏi: 51 | 6
Ngày gửi: 21/05/2019
Ngày trả lời: 19/06/2019
Người gửi:  Nguyễn Huy Đức   Địa chỉ: 124 - Trần Hữu Duẫn
Đơn vị trả lời: Bảo hiểm xã hội
Ngày gửi: 23/04/2019
Ngày trả lời: 24/04/2019
Người gửi:  Trần Nguyễn Duy Tân   Địa chỉ: H19/02/120 Nguyễn Lương Bằng
Đơn vị trả lời: Bảo hiểm xã hội
Ngày gửi: 27/01/2019
Ngày trả lời: 14/02/2019
Người gửi:  Lữ Hứa Quỳnh Trâm   Địa chỉ: 05 Tăng Bạc Hổ
Đơn vị trả lời: Bảo hiểm xã hội
Ngày gửi: 18/12/2018
Ngày trả lời: 11/01/2019
Người gửi:  Trần Thị Hoài Thương   Địa chỉ: 97/19 Lê Đình Lý, quận Thanh Khê, Đà Nẵng
Đơn vị trả lời: Bảo hiểm xã hội
Ngày gửi: 08/01/2019
Ngày trả lời: 11/01/2019
Người gửi:  Lương Duy Phước   Địa chỉ: Tô Hiệu- Đà Nẵng
Đơn vị trả lời: Bảo hiểm xã hội
Ngày gửi: 24/09/2018
Ngày trả lời: 05/10/2018
Người gửi:  Nguyễn thị hoa   Địa chỉ: 94 võ như hưng ngũ hành sơn .
Đơn vị trả lời: Bảo hiểm xã hội
Ngày gửi: 18/09/2018
Ngày trả lời: 20/09/2018
Người gửi:  Nguyễn Anh Tuấn   Địa chỉ: Hải Châu - Đà Nẵng
Đơn vị trả lời: Sở Giáo dục - Đào tạo
Ngày gửi: 23/06/2018
Ngày trả lời: 26/06/2018
Người gửi:  Trần Quang Thịnh   Địa chỉ: Hải Châu, Đà Nẵng
Đơn vị trả lời: Bảo hiểm xã hội
Ngày gửi: 18/03/2018
Ngày trả lời: 20/03/2018
Người gửi:  Lê Thị Phương   Địa chỉ: 34 Văn Thánh 4, Hòa Hiệp Nam, Liên Chiểu
Đơn vị trả lời: Bảo hiểm xã hội
Ngày gửi: 07/02/2018
Ngày trả lời: 06/03/2018
Người gửi:  Võ Thị Phương Thanh   Địa chỉ: tầng 1, Tòa nhà Indochian Riverside Mall, 74 Bạch Đằng, Hải Châu 1, Quận Hải Châu
Đơn vị trả lời: Sở Kế hoạch & Đầu tư