HỆ THỐNG TIẾP NHẬN, TRẢ LỜI PHẢN ÁNH, KIẾN NGHỊ CỦA NGƯỜI DÂN VÀ DOANH NGHIỆP


  • Lĩnh vực: Y tế
  •   
  •  
   
Tổng số câu hỏi: 78 | 8
Ngày gửi: 20/07/2023
Ngày trả lời: 03/08/2023
Người gửi:  Lê Tấn Chương   Địa chỉ: 43 Phú Xuân 2 Đà Nẵng
Đơn vị trả lời: Bảo hiểm xã hội
Ngày gửi: 10/07/2023
Ngày trả lời: 19/07/2023
Người gửi:  Nguyễn Thị Hồng anh   Địa chỉ: 51huỳnh thị bảo hòa
Đơn vị trả lời: Bảo hiểm xã hội
Ngày gửi: 27/10/2022
Ngày trả lời: 01/11/2022
Người gửi:  Trần Thị Tú   Địa chỉ: Liên Chiểu, Đà Nẵng
Đơn vị trả lời: Bảo hiểm xã hội
Ngày gửi: 07/07/2022
Ngày trả lời: 26/07/2022
Người gửi:  lê thị hoàng yến   Địa chỉ: tổ 30 phường tân chính quận thanh khê thành phố đà nẵng
Đơn vị trả lời: Bảo hiểm xã hội
Ngày gửi: 28/06/2022
Ngày trả lời: 07/07/2022
Người gửi:  Phan Nguyên   Địa chỉ: K424/19/15 Ông Ích Khiêm
Đơn vị trả lời: Bảo hiểm xã hội
Ngày gửi: 22/03/2022
Ngày trả lời: 25/05/2022
Người gửi:  Trần Hương Nhi   Địa chỉ: 26 Bàu Tràm 1, Khuê Trung, Cẩm Lệ, Đà Nẵng
Đơn vị trả lời: Sở Lao động - Thương binh và Xã hội
Ngày gửi: 22/04/2022
Ngày trả lời: 12/05/2022
Người gửi:  Lê Thị Thanh Nho   Địa chỉ: 82/22 Nguyễn Lương Bằng, Đà Nẵng
Đơn vị trả lời: Cục thuế
Ngày gửi: 07/03/2022
Ngày trả lời: 19/03/2022
Người gửi:  Bùi Thị Lý Hương   Địa chỉ: K94/54 Lê Hữu Trác
Đơn vị trả lời: Bảo hiểm xã hội
Ngày gửi: 27/01/2022
Ngày trả lời: 09/02/2022
Người gửi:  Lê Ánh Nguyệt   Địa chỉ: 19/11 Quang Trung - TP Đà Nẵng
Đơn vị trả lời: Bảo hiểm xã hội
Ngày gửi: 25/12/2021
Ngày trả lời: 29/12/2021
Người gửi:  Dương Thị Nghĩa   Địa chỉ: 32 Tân Thái 3, Mân Thái, Sơn Trà , ĐN
Đơn vị trả lời: Bảo hiểm xã hội