HỎI ĐÁP

HỎI ĐÁP

HỎI ĐÁP

  • Lĩnh vực: Đất đai
  •   
  •  
   
Tổng số câu hỏi: 637 | 64
Ngày gửi: 27/06/2017
Ngày trả lời: 18/07/2017
Người gửi:  đoàn Văn Tân   Địa chỉ: TP Vinh-Nghệ An
Đơn vị trả lời: Sở Xây dựng
Ngày gửi: 27/06/2017
Ngày trả lời: 18/07/2017
Người gửi:  LÊ THỚI   Địa chỉ: TỔ 34, NẠI HƯNG 2, NẠI HIÊN ĐÔNG, SƠN TRÀ, ĐÀ NẴNG
Đơn vị trả lời: Sở Xây dựng
Ngày gửi: 18/07/2017
Ngày trả lời: 18/07/2017
Người gửi:  Nguyễn Văn Sơn   Địa chỉ: K1 Hồ Quí LyA
Đơn vị trả lời: Sở Nội Vụ
Ngày gửi: 12/07/2017
Ngày trả lời: 17/07/2017
Người gửi:  nguyễn Hoàng Anh   Địa chỉ: hòa thọ đông cẩm lệ thành phố đà nẵng
Đơn vị trả lời: UBND Quận Cẩm Lệ
Ngày gửi: 07/07/2017
Ngày trả lời: 17/07/2017
Người gửi:  Lê Thị Huê   Địa chỉ: P2705 Azura An Hải Bắc, Sơn Trà, Đà Nẵng
Đơn vị trả lời: Cục thuế
Ngày gửi: 20/06/2017
Ngày trả lời: 12/07/2017
Người gửi:  Trần Anh Khoa   Địa chỉ: 735 Nguyễn Lương Bằng, Đà Nẵng
Đơn vị trả lời: Sở Xây dựng
Ngày gửi: 11/05/2017
Ngày trả lời: 12/07/2017
Người gửi:  Phạm Thị Quỳnh Như   Địa chỉ: K54/19 Nguyễn Công Trứ Đà Nẵng
Đơn vị trả lời: Sở Xây dựng
Ngày gửi: 04/07/2017
Ngày trả lời: 10/07/2017
Người gửi:  Hoàng Xuân Hùng   Địa chỉ: 145 Thế Lữ, An Hải Bắc, Sơn Trà, Đà Nẵng
Đơn vị trả lời: UBND Quận Sơn Trà
Ngày gửi: 25/06/2017
Ngày trả lời: 10/07/2017
Người gửi:  Trần Văn Thành   Địa chỉ: Hòa Nhơn, Hòa Vang, Đà Nẵng
Đơn vị trả lời: Sở Lao động - Thương binh và Xã hội
Ngày gửi: 22/06/2017
Ngày trả lời: 10/07/2017
Người gửi:  Đỗ Thị Thúy Trinh   Địa chỉ: Hòa Khương - Hòa Vang - Đà Nẵng
Đơn vị trả lời: Sở Lao động - Thương binh và Xã hội