HỆ THỐNG TIẾP NHẬN, TRẢ LỜI PHẢN ÁNH, KIẾN NGHỊ CỦA NGƯỜI DÂN VÀ DOANH NGHIỆP


  • Tất cả lĩnh vực
  •   
  •  
   
Tổng số câu hỏi: 3647 | 365
Ngày gửi: 22/12/2020
Ngày trả lời: 31/12/2020
Người gửi:  Trương Anh Sâm   Địa chỉ: Nại Hiên Đông
Đơn vị trả lời: Sở Lao động - Thương binh và Xã hội
Ngày gửi: 22/12/2020
Ngày trả lời: 31/12/2020
Người gửi:  Nguyễn Tiến Dũng   Địa chỉ: K34/91 Lê Hữu Trác, Sơn Trà, Đà Nẵng
Đơn vị trả lời: Sở Lao động - Thương binh và Xã hội
Ngày gửi: 28/12/2020
Ngày trả lời: 29/12/2020
Người gửi:  Trần Đình Hà   Địa chỉ: K33/27 Châu Văn Liêm, P. Thuận Phước, Q. Hải Châu, TP Đà Nẵng
Đơn vị trả lời: Sở Giao thông Vận tải
Ngày gửi: 02/12/2020
Ngày trả lời: 29/12/2020
Người gửi:  Nguyễn Như Hùng   Địa chỉ: 28 Hoá Sơn 4, phường Hoà cường Nam, thành phố Đà Nẵng
Đơn vị trả lời: Sở Lao động - Thương binh và Xã hội
Ngày gửi: 25/12/2020
Ngày trả lời: 28/12/2020
Người gửi:  Lưu ánh nguyệt   Địa chỉ: Tổ 22 an hải đông , sơn trà
Đơn vị trả lời: Công an Tp
Ngày gửi: 17/12/2020
Ngày trả lời: 28/12/2020
Người gửi:  Nguyễn Thị Kim Tuyền   Địa chỉ: Sơn Trà
Đơn vị trả lời: Cục thuế
Ngày gửi: 11/12/2020
Ngày trả lời: 24/12/2020
Người gửi:  Tống vĩ thảo   Địa chỉ: Điện bàn, Quảng Nam
Đơn vị trả lời: Sở Lao động - Thương binh và Xã hội
Ngày gửi: 27/11/2020
Ngày trả lời: 24/12/2020
Người gửi:  Hoàng Thị Tâm Như   Địa chỉ: k149/77 lê đình lý
Đơn vị trả lời: Sở Lao động - Thương binh và Xã hội
Ngày gửi: 09/12/2020
Ngày trả lời: 21/12/2020
Người gửi:  Nguyễn Văn Hà   Địa chỉ: Tổ 34, phường Hòa Quý
Đơn vị trả lời: Cục thuế
Ngày gửi: 14/12/2020
Ngày trả lời: 21/12/2020
Người gửi:  Phan Thị Thanh Thảo   Địa chỉ: Quận Cẩm Lệ
Đơn vị trả lời: Sở Tài chính