HỆ THỐNG TIẾP NHẬN, TRẢ LỜI PHẢN ÁNH, KIẾN NGHỊ CỦA NGƯỜI DÂN VÀ DOANH NGHIỆP


  • Tất cả lĩnh vực
  •   
  •  
   
Tổng số câu hỏi: 3186 | 319
Ngày gửi: 08/05/2019
Ngày trả lời: 14/05/2019
Người gửi:  Tạ Thị Hải   Địa chỉ: K382/6 Đ Núi Thành - Đà Nẵng
Đơn vị trả lời: Cục thuế
Ngày gửi: 04/05/2019
Ngày trả lời: 09/05/2019
Người gửi:  Nguyễn Thái Bình   Địa chỉ: 101 Thích Thiện Chiếu, Sơn Trà
Đơn vị trả lời: UBND Quận Sơn Trà
Ngày gửi: 03/05/2019
Ngày trả lời: 09/05/2019
Người gửi:  Dương Văn Minh   Địa chỉ: Quận Hải Châu
Đơn vị trả lời: Sở Giao thông Vận tải
Ngày gửi: 06/05/2019
Ngày trả lời: 08/05/2019
Người gửi:  Nguyễn Thị Mộng Thúy   Địa chỉ: 63 Chơn Tâm Tâm, Liên Chiểu, Đà Nẵng
Đơn vị trả lời: Bảo hiểm xã hội
Ngày gửi: 01/05/2019
Ngày trả lời: 06/05/2019
Người gửi:  Trần Phạm Hoàng Lan   Địa chỉ: Tổ 51c, Hòa Khánh Bắc, Liên Chiểu, Đà Nẵng
Đơn vị trả lời: Công an Tp
Ngày gửi: 18/04/2019
Ngày trả lời: 04/05/2019
Người gửi:  Lê thị hải Thương   Địa chỉ: Hòa hải,ngũ hành sơn, đà nẵng
Đơn vị trả lời: Sở Giao thông Vận tải
Ngày gửi: 27/02/2019
Ngày trả lời: 03/05/2019
Người gửi:  Nguyễn Trọng Hà   Địa chỉ: ấp bắc - hòa hải - ngũ hành sơn
Đơn vị trả lời: Sở Tài chính
Ngày gửi: 24/04/2019
Ngày trả lời: 25/04/2019
Người gửi:  Phan Văn Hoa   Địa chỉ: Sơn Trà Đà Nẵng
Đơn vị trả lời: Công an Tp
Ngày gửi: 24/04/2019
Ngày trả lời: 25/04/2019
Người gửi:  Nguyễn Văn Quân   Địa chỉ: Phạm Ngũ Lão
Đơn vị trả lời: Công an Tp
Ngày gửi: 23/04/2019
Ngày trả lời: 24/04/2019
Người gửi:  Trần Nguyễn Duy Tân   Địa chỉ: H19/02/120 Nguyễn Lương Bằng
Đơn vị trả lời: Bảo hiểm xã hội