HỆ THỐNG TIẾP NHẬN, TRẢ LỜI PHẢN ÁNH, KIẾN NGHỊ CỦA NGƯỜI DÂN VÀ DOANH NGHIỆP


  • Tất cả lĩnh vực
  •   
  •  
   
Tổng số câu hỏi: 3389 | 339
Ngày gửi: 13/01/2020
Ngày trả lời: 22/01/2020
Người gửi:  Phạm hồng hoà   Địa chỉ: 400 Hoàng văn thái
Đơn vị trả lời: Công an Tp
Ngày gửi: 24/12/2019
Ngày trả lời: 21/01/2020
Người gửi:  Nguyễn Tiến Dũng   Địa chỉ: K34/91 Lê Hữu Trác, Sơn Trà, Đà Nẵng
Đơn vị trả lời: Sở Lao động - Thương binh và Xã hội
Ngày gửi: 23/12/2019
Ngày trả lời: 21/01/2020
Người gửi:  Nguyễn Văn Dũng   Địa chỉ: Hoà Khê - Thanh Khê - Đà Nẵng
Đơn vị trả lời: Sở Lao động - Thương binh và Xã hội
Ngày gửi: 04/01/2020
Ngày trả lời: 20/01/2020
Người gửi:  Trần Thị Phương   Địa chỉ: Tổ 25, phường Hòa Cường Bắc, quận Hải Châu, thành phố Đà Nẵng
Đơn vị trả lời: Cục thuế
Ngày gửi: 15/01/2020
Ngày trả lời: 17/01/2020
Người gửi:  Phàn Anh Thy   Địa chỉ: Đà Nẵng
Đơn vị trả lời: Sở Nội Vụ
Ngày gửi: 09/01/2020
Ngày trả lời: 16/01/2020
Người gửi:  Đoàn Thị Nở   Địa chỉ: 24 Tế Hanh, Hòa Xuân, Cẩm Lệ, Đà Nẵng
Đơn vị trả lời: Sở Giao thông Vận tải
Ngày gửi: 07/01/2020
Ngày trả lời: 16/01/2020
Người gửi:  Lê Minh Quang   Địa chỉ: 64 Trần Văn Dư, NHS
Đơn vị trả lời: Công an Tp
Ngày gửi: 09/01/2020
Ngày trả lời: 15/01/2020
Người gửi:  Lê Văn   Địa chỉ: Hưng
Đơn vị trả lời: Sở Giáo dục - Đào tạo
Ngày gửi: 06/01/2020
Ngày trả lời: 13/01/2020
Người gửi:  Đỗ Thị Kim Ngân   Địa chỉ: An Khê, Thanh Khê, Đà Nẵng
Đơn vị trả lời: Cục thuế
Ngày gửi: 07/01/2020
Ngày trả lời: 10/01/2020
Người gửi:  Trần Thị Thập Linh   Địa chỉ: 03 Nguyên Hồng, Hoà Khê, Thanh Khê, Đà Nẵng
Đơn vị trả lời: Sở Giáo dục - Đào tạo