HỎI ĐÁP

HỎI ĐÁP

HỎI ĐÁP

  • Tất cả lĩnh vực
  •   
  •  
   
Tổng số câu hỏi: 2838 | 284
Ngày gửi: 27/12/2017
Ngày trả lời: 27/12/2017
Người gửi:  Đặng Văn Hoàng   Địa chỉ: 11 Trần Quang Diệu
Đơn vị trả lời: Sở Giáo dục - Đào tạo
Ngày gửi: 22/12/2017
Ngày trả lời: 26/12/2017
Người gửi:  Vũ Ngọc Sơn   Địa chỉ: Phường Hòa Khánh Bắc, Quận Liên Chiểu, Thành Phố Đà Nẵng
Đơn vị trả lời: UBND Quận Liên Chiểu
Ngày gửi: 14/12/2017
Ngày trả lời: 23/12/2017
Người gửi:  Đỗ Hồng Long   Địa chỉ: Quận Hải Châu
Đơn vị trả lời: Sở Tài chính
Ngày gửi: 18/11/2017
Ngày trả lời: 21/12/2017
Người gửi:  đinh văn duy   Địa chỉ: tổ 25 thọ an thọ quang quận sơn trà đà nẵng
Đơn vị trả lời: UBND Quận Sơn Trà
Ngày gửi: 20/12/2017
Ngày trả lời: 20/12/2017
Người gửi:  người dân   Địa chỉ: tổ28 phường hải châu 2 TPDN
Đơn vị trả lời: Công an Tp
Ngày gửi: 12/12/2017
Ngày trả lời: 19/12/2017
Người gửi:  Đỗ Hồng Long   Địa chỉ: Quận Hải Châu
Đơn vị trả lời: Sở Tài chính
Ngày gửi: 30/11/2017
Ngày trả lời: 19/12/2017
Người gửi:  Lê Thành Đô   Địa chỉ: Tam Thành-Phú Ninh-Quảng Nam
Đơn vị trả lời: Bảo hiểm xã hội
Ngày gửi: 01/12/2017
Ngày trả lời: 19/12/2017
Người gửi:  Nguyễn Văn Hiệu   Địa chỉ: K476/8 Điện Biên Phủ - Đà nẵng
Đơn vị trả lời: Bảo hiểm xã hội
Ngày gửi: 02/12/2017
Ngày trả lời: 19/12/2017
Người gửi:  Lê Văn Nam   Địa chỉ: Sơn Trà, Đà Nẵng
Đơn vị trả lời: Bảo hiểm xã hội
Ngày gửi: 02/12/2017
Ngày trả lời: 15/12/2017
Người gửi:  Phạm Gia Khang   Địa chỉ: Thanh Khê - Đà Nẵng
Đơn vị trả lời: UBND Quận Thanh khê