HỆ THỐNG TIẾP NHẬN, TRẢ LỜI PHẢN ÁNH, KIẾN NGHỊ CỦA NGƯỜI DÂN VÀ DOANH NGHIỆP


  • Tất cả lĩnh vực
  •   
  •  
   
Tổng số câu hỏi: 4080 | 408
Ngày gửi: 04/05/2022
Ngày trả lời: 06/05/2022
Người gửi:  Nguyễn Thị Giang Thanh   Địa chỉ: 64 Trà Lộ, Hoà Hải, Đà Nẵng
Đơn vị trả lời: Sở Giáo dục - Đào tạo
Ngày gửi: 27/04/2022
Ngày trả lời: 29/04/2022
Người gửi:  Phùng Hoàng Nga   Địa chỉ: 29 Trần Khánh Dư - Q. Ngũ Hành Sơn
Đơn vị trả lời: Công an Tp
Ngày gửi: 21/04/2022
Ngày trả lời: 27/04/2022
Người gửi:  Trần văn chiến   Địa chỉ: Tổ 4, Phường Hòa Hiệp Nam,Liên Chiểu, Đà Nẵng
Đơn vị trả lời: Cục thuế
Ngày gửi: 19/04/2022
Ngày trả lời: 27/04/2022
Người gửi:  Trịnh Quang Vĩnh   Địa chỉ: Hải Châu - Đà Nẵng
Đơn vị trả lời: Bảo hiểm xã hội
Ngày gửi: 21/04/2022
Ngày trả lời: 22/04/2022
Người gửi:  Vương Thị Ngân   Địa chỉ: Tổ 4 , Phường Hoà Hiệp Nam, Liên Chiểu, Đà Nẵng.
Đơn vị trả lời: Công an Tp
Ngày gửi: 20/04/2022
Ngày trả lời: 21/04/2022
Người gửi:  Nguyễn Lê Huy Tín   Địa chỉ: Hoà Khánh Bắc- Liên Chiểu
Đơn vị trả lời: Công an Tp
Ngày gửi: 13/04/2022
Ngày trả lời: 19/04/2022
Người gửi:  Nguyễn Trí Thức   Địa chỉ: Hòa Thọ Tây
Đơn vị trả lời: Bảo hiểm xã hội
Ngày gửi: 06/04/2022
Ngày trả lời: 19/04/2022
Người gửi:  Huỳnh Văn Hà   Địa chỉ: Hải Châu
Đơn vị trả lời: Sở Giáo dục - Đào tạo
Ngày gửi: 10/04/2022
Ngày trả lời: 15/04/2022
Người gửi:  Nguyễn Văn Anh   Địa chỉ: 01 Nguyễn Lý- Hòa Xuân- Đà Nẵng
Đơn vị trả lời: Công an Tp
Ngày gửi: 11/04/2022
Ngày trả lời: 15/04/2022
Người gửi:  Nguyễn Thị Minh Nguyệt   Địa chỉ: Đà Nẵng
Đơn vị trả lời: Sở Giáo dục - Đào tạo