HỆ THỐNG TIẾP NHẬN, TRẢ LỜI PHẢN ÁNH, KIẾN NGHỊ CỦA NGƯỜI DÂN VÀ DOANH NGHIỆP


  • Tất cả lĩnh vực
  •   
  •  
   
Tổng số câu hỏi: 3553 | 356
Ngày gửi: 26/07/2020
Ngày trả lời: 30/07/2020
Người gửi:  Đinh Ngọc Cường   Địa chỉ: 12 Phan Đình Giót, Hà Nội
Đơn vị trả lời: Sở Lao động - Thương binh và Xã hội
Ngày gửi: 20/07/2020
Ngày trả lời: 27/07/2020
Người gửi:  Nguyễn Văn Cảnh   Địa chỉ: Võ Nghĩa-Phước Mỹ - Đà Nẵng
Đơn vị trả lời: UBND Quận Sơn Trà
Ngày gửi: 24/07/2020
Ngày trả lời: 27/07/2020
Người gửi:  Lê Thị Phương Thảo   Địa chỉ: K20/51 Hoàng Hoa Thám Đà Nẵng
Đơn vị trả lời: Công an Tp
Ngày gửi: 15/07/2020
Ngày trả lời: 26/07/2020
Người gửi:  lê tuấn anh   Địa chỉ: 20 giáp văn cương
Đơn vị trả lời: Sở Giáo dục - Đào tạo
Ngày gửi: 16/07/2020
Ngày trả lời: 26/07/2020
Người gửi:  Mai Thị Hồng   Địa chỉ: Hải Châu
Đơn vị trả lời: Sở Giáo dục - Đào tạo
Ngày gửi: 02/07/2020
Ngày trả lời: 24/07/2020
Người gửi:  Nguyễn Phi Sơn   Địa chỉ: Võ Nghĩa. Sơn Trà
Đơn vị trả lời: UBND Quận Sơn Trà
Ngày gửi: 04/07/2020
Ngày trả lời: 24/07/2020
Người gửi:  PHẠM THỊ NGUYỆT   Địa chỉ: VÕ NGHĨA. SƠN TRÀ . ĐÀ NẴNG
Đơn vị trả lời: UBND Quận Sơn Trà
Ngày gửi: 06/07/2020
Ngày trả lời: 24/07/2020
Người gửi:  Trần Thị Anh Thư   Địa chỉ: 17 Tân An 1 , TP. Đà Nẵng
Đơn vị trả lời: Cục thuế
Ngày gửi: 21/07/2020
Ngày trả lời: 24/07/2020
Người gửi:  Anh Thư   Địa chỉ: Tổ 50 phường hòa phát
Đơn vị trả lời: Công an Tp
Ngày gửi: 16/07/2020
Ngày trả lời: 23/07/2020
Người gửi:  Lê Thị Thủy Tiên   Địa chỉ: UBND phường Hòa An
Đơn vị trả lời: Sở Nội Vụ