HỆ THỐNG TIẾP NHẬN, TRẢ LỜI PHẢN ÁNH, KIẾN NGHỊ CỦA NGƯỜI DÂN VÀ DOANH NGHIỆP


  • Tất cả lĩnh vực
  •   
  •  
   
Tổng số câu hỏi: 3147 | 315
Ngày gửi: 18/02/2019
Ngày trả lời: 19/02/2019
Người gửi:  Phan Nguyện   Địa chỉ: Hòa Xuân, Cẩm Lệ, Đà Nẵng
Đơn vị trả lời: Công an Tp
Ngày gửi: 12/02/2019
Ngày trả lời: 19/02/2019
Người gửi:  Nguyễn Hoàng Phương Chinh   Địa chỉ: Lô 22 B2-21 khu đô thị Phước Lý phường Hòa Minh quận liên chiểu Thành phố Đà Nẵng
Đơn vị trả lời: Công an Tp
Ngày gửi: 07/01/2019
Ngày trả lời: 19/02/2019
Người gửi:  Trần Văn Vĩnh   Địa chỉ: Tổ 28, An Khê, Thank Khê, Đà Nẵng
Đơn vị trả lời: Công an Tp
Ngày gửi: 16/01/2019
Ngày trả lời: 19/02/2019
Người gửi:  Nguyễn Văn Mạnh   Địa chỉ: Quận Thanh Khê
Đơn vị trả lời: Công an Tp
Ngày gửi: 08/11/2018
Ngày trả lời: 15/02/2019
Người gửi:  Nguyễn Thị Hồng Lê   Địa chỉ: 184/5 Nguyễn Duy Hiệu
Đơn vị trả lời: UBND Quận Sơn Trà
Ngày gửi: 23/11/2018
Ngày trả lời: 14/02/2019
Người gửi:  Mai Hồng Anh   Địa chỉ: đường Ngô Quyền, phường An Hải Tây, quận Sơn Trà, Đà Nẵng
Đơn vị trả lời: UBND Quận Sơn Trà
Ngày gửi: 27/01/2019
Ngày trả lời: 14/02/2019
Người gửi:  Lữ Hứa Quỳnh Trâm   Địa chỉ: 05 Tăng Bạc Hổ
Đơn vị trả lời: Bảo hiểm xã hội
Ngày gửi: 28/01/2019
Ngày trả lời: 14/02/2019
Người gửi:  Nguyễn thị ngọc thoa   Địa chỉ: Đà nẵng
Đơn vị trả lời: Bảo hiểm xã hội
Ngày gửi: 31/01/2019
Ngày trả lời: 14/02/2019
Người gửi:  Nguyễn Thị Ngọc Huyền   Địa chỉ: 12 Trần Quý Hai
Đơn vị trả lời: Bảo hiểm xã hội
Ngày gửi: 12/02/2019
Ngày trả lời: 14/02/2019
Người gửi:  Nguyễn Thị Yến   Địa chỉ: An Khê, Thanh Khê, Đà Nẵng
Đơn vị trả lời: UBND Quận Sơn Trà