HỆ THỐNG TIẾP NHẬN, TRẢ LỜI PHẢN ÁNH, KIẾN NGHỊ CỦA NGƯỜI DÂN VÀ DOANH NGHIỆP


  • Tất cả lĩnh vực
  •   
  •  
   
Tổng số câu hỏi: 2867 | 287
Ngày gửi: 01/02/2018
Ngày trả lời: 12/02/2018
Người gửi:  Phạm Thị Thảo   Địa chỉ: Tổ 61 phường Nại Hiên Đông, Sơn Trà, Đà Nẵng
Đơn vị trả lời: Sở Nội Vụ
Ngày gửi: 20/01/2018
Ngày trả lời: 09/02/2018
Người gửi:  Nguyễn đức dũng   Địa chỉ: Hòa liên 5, hòa vang, đà nẵng
Đơn vị trả lời: Sở Lao động - Thương binh và Xã hội
Ngày gửi: 24/01/2018
Ngày trả lời: 09/02/2018
Người gửi:  Đặng Thị Thủy   Địa chỉ: 120 A NGUYỄN VĂN THOẠI, ĐÀ NẴNG
Đơn vị trả lời: Sở Kế hoạch & Đầu tư
Ngày gửi: 30/01/2018
Ngày trả lời: 07/02/2018
Người gửi:  Nguyễn Hoàng Tùng   Địa chỉ: Quận Thanh khê
Đơn vị trả lời: Sở Tài chính
Ngày gửi: 03/02/2018
Ngày trả lời: 06/02/2018
Người gửi:  Công Nhân   Địa chỉ: Không
Đơn vị trả lời: Bảo hiểm xã hội
Ngày gửi: 30/01/2018
Ngày trả lời: 06/02/2018
Người gửi:  Võ Thái Vinh   Địa chỉ: 51 Nguyễn Đình Chiểu, TP Quảng Ngãi
Đơn vị trả lời: Bảo hiểm xã hội
Ngày gửi: 04/02/2018
Ngày trả lời: 05/02/2018
Người gửi:  Nguyễn Thị Bích Vân   Địa chỉ: Thanh Khê, Đà nẵng
Đơn vị trả lời: Công an Tp
Ngày gửi: 29/01/2018
Ngày trả lời: 02/02/2018
Người gửi:  Nguyễn Thị Linh   Địa chỉ: K536/23 Điện Biên Phủ - Đà Nẵng
Đơn vị trả lời: Cục thuế
Ngày gửi: 24/01/2018
Ngày trả lời: 31/01/2018
Người gửi:  Nguyễn Văn Tuân   Địa chỉ: 393 Trưng Nữ Vương, Tp Đà Nẵng
Đơn vị trả lời: Sở Tài chính
Ngày gửi: 17/01/2018
Ngày trả lời: 30/01/2018
Người gửi:  Huỳnh Viết Phương   Địa chỉ: Sơn Trà, Đà Nẵng
Đơn vị trả lời: Cục thuế