HỆ THỐNG TIẾP NHẬN, TRẢ LỜI PHẢN ÁNH, KIẾN NGHỊ CỦA NGƯỜI DÂN VÀ DOANH NGHIỆP


  • Tất cả lĩnh vực
  •   
  •  
   
Tổng số câu hỏi: 4220 | 422
Ngày gửi: 09/11/2022
Ngày trả lời: 01/12/2022
Người gửi:  Hồ Duy Trung   Địa chỉ: 75 Mẹ Thứ, P. Hòa Xuân, Q. Cẩm Lệ, Tp. Đà Nẵng
Đơn vị trả lời: Sở Giao thông Vận tải
Ngày gửi: 25/11/2022
Ngày trả lời: 01/12/2022
Người gửi:  Nguyễn Thanh Huy   Địa chỉ: Ngô Sỹ Liên - Liên Chiểu - Đà Nẵng
Đơn vị trả lời: Sở Giao thông Vận tải
Ngày gửi: 19/11/2022
Ngày trả lời: 30/11/2022
Người gửi:  Hoàng Trí Dũng   Địa chỉ: 333 Trần Đại Nghĩa
Đơn vị trả lời: Sở Giao thông Vận tải
Ngày gửi: 29/11/2022
Ngày trả lời: 30/11/2022
Người gửi:  Huỳnh Thị Thanh Phương   Địa chỉ: Đà Nẵng
Đơn vị trả lời: Sở Nội Vụ
Ngày gửi: 23/11/2022
Ngày trả lời: 29/11/2022
Người gửi:  Lưu Thị Hồng thanh   Địa chỉ: Hà nội
Đơn vị trả lời: Công an Tp
Ngày gửi: 22/11/2022
Ngày trả lời: 29/11/2022
Người gửi:  đặng thị thảo nguyên   Địa chỉ: 266 nguyễn phước lan, hoà xuân
Đơn vị trả lời: Cục thuế
Ngày gửi: 22/11/2022
Ngày trả lời: 28/11/2022
Người gửi:  Trần Thị Nga   Địa chỉ: 718 Tôn Đức Thắng, Liên Chiểu, Đà Nẵng
Đơn vị trả lời: Sở Nội Vụ
Ngày gửi: 23/11/2022
Ngày trả lời: 25/11/2022
Người gửi:  Huỳnh Thị Thanh Phương   Địa chỉ: Đà Nẵng
Đơn vị trả lời: Sở Nội Vụ
Ngày gửi: 22/11/2022
Ngày trả lời: 23/11/2022
Người gửi:  Đàm Quang Vinh   Địa chỉ: Thuận Phước, Hải Châu, Đà Nẵng
Đơn vị trả lời: Sở Lao động - Thương binh và Xã hội
Ngày gửi: 22/11/2022
Ngày trả lời: 23/11/2022
Người gửi:  Công ty Phần mềm GCO nợ lương người lao động 3 tháng   Địa chỉ: Hải Châu, Đà Nẵng
Đơn vị trả lời: Sở Lao động - Thương binh và Xã hội