HỆ THỐNG TIẾP NHẬN, TRẢ LỜI PHẢN ÁNH, KIẾN NGHỊ CỦA NGƯỜI DÂN VÀ DOANH NGHIỆP


  • Tất cả lĩnh vực
  •   
  •  
   
Tổng số câu hỏi: 4437 | 444
Ngày gửi: 13/09/2023
Ngày trả lời: 25/09/2023
Người gửi:  Phụ Huynh Trường TH Lý Công Uẩn   Địa chỉ: Nguyễn Hữu Thọ - Hải Châu - Đà Nẵng
Đơn vị trả lời: Sở Giáo dục - Đào tạo
Ngày gửi: 13/09/2023
Ngày trả lời: 25/09/2023
Người gửi:  Trần Công Minh   Địa chỉ: Tổ 1-Phường Thọ Quang, Sơn Trà, Đà Nẵng
Đơn vị trả lời: Sở Giáo dục - Đào tạo
Ngày gửi: 20/09/2023
Ngày trả lời: 25/09/2023
Người gửi:  Trần Công Minh   Địa chỉ: Tổ 1-Phường Thọ Quang, Sơn Trà, Đà Nẵng
Đơn vị trả lời: Sở Giáo dục - Đào tạo
Ngày gửi: 19/09/2023
Ngày trả lời: 23/09/2023
Người gửi:  Phan Ngọc Tuấn   Địa chỉ: Hòa Minh, Liên Chiểu, Đà Nẵng
Đơn vị trả lời: Sở Nội Vụ
Ngày gửi: 14/07/2023
Ngày trả lời: 22/09/2023
Người gửi:  Văn Thanh   Địa chỉ: Thanh Khê
Đơn vị trả lời: Sở Giáo dục - Đào tạo
Ngày gửi: 19/09/2023
Ngày trả lời: 21/09/2023
Người gửi:  Nguyễn Văn Quốc   Địa chỉ: 19 Anh Thơ, Khuyê Mỹ, Ngũ Hành Sơn
Đơn vị trả lời: Sở Xây dựng
Ngày gửi: 20/09/2023
Ngày trả lời: 21/09/2023
Người gửi:  Lê Thị Thanh Huyền   Địa chỉ: Tổ 5, phường Thuận Phước, quận Hải Châu, thành phố Đà Nẵng
Đơn vị trả lời: Sở Xây dựng
Ngày gửi: 28/07/2023
Ngày trả lời: 20/09/2023
Người gửi:  Minh Bảo Trân   Địa chỉ: Phường Mỹ Bình, Long Xuyên, An Giang
Đơn vị trả lời: Sở Văn hóa - Thể thao
Ngày gửi: 15/09/2023
Ngày trả lời: 20/09/2023
Người gửi:  Hà Anh Khoa   Địa chỉ: Khu Dân Cư Phần Lăng I
Đơn vị trả lời: UBND Quận Thanh khê
Ngày gửi: 19/09/2023
Ngày trả lời: 19/09/2023
Người gửi:  Đỗ Huyền Trâm   Địa chỉ: 44 Hàm Nghi - Đà Nẵng
Đơn vị trả lời: Công an Tp