HỆ THỐNG TIẾP NHẬN, TRẢ LỜI PHẢN ÁNH, KIẾN NGHỊ CỦA NGƯỜI DÂN VÀ DOANH NGHIỆP


  • Tất cả lĩnh vực
  •   
  •  
   
Tổng số câu hỏi: 3219 | 322
Ngày gửi: 02/07/2019
Ngày trả lời: 03/07/2019
Người gửi:  NGUYỄN TRẦN PHƯƠNG THẢO   Địa chỉ: 131 Hồ Phi Tích, Hoà Xuân, Cẩm Lệ, Đà Nẵng
Đơn vị trả lời: Công an Tp
Ngày gửi: 02/07/2019
Ngày trả lời: 03/07/2019
Người gửi:  Hoàng Mạnh Sinh   Địa chỉ: Hòa Khánh Nam, Liên Chiểu, Đà Nẵng
Đơn vị trả lời: Công an Tp
Ngày gửi: 24/06/2019
Ngày trả lời: 03/07/2019
Người gửi:  Nguyễn Văn hùng   Địa chỉ: Sơn Trà - Đà Nẵng
Đơn vị trả lời: Sở Giáo dục - Đào tạo
Ngày gửi: 11/06/2019
Ngày trả lời: 03/07/2019
Người gửi:  Dương thanh phong   Địa chỉ: K99/5 đường Núi Thành, thành phố Đà Nẵng
Đơn vị trả lời: UBND Quận Sơn Trà
Ngày gửi: 22/06/2019
Ngày trả lời: 28/06/2019
Người gửi:  Nguyễn Văn Tuân   Địa chỉ: 552 Trưng Nữ Vương, Tp Đà Nẵng
Đơn vị trả lời: Sở Tài chính
Ngày gửi: 10/06/2019
Ngày trả lời: 27/06/2019
Người gửi:  Phan quang Tiến   Địa chỉ: Số 10, đồng bài 2, hoà khánh Nma, quận liên chiểu, đà nãng
Đơn vị trả lời: Bảo hiểm xã hội
Ngày gửi: 24/06/2019
Ngày trả lời: 27/06/2019
Người gửi:  Nguyễn Văn hùng   Địa chỉ: Sơn Trà - Đà Nẵng
Đơn vị trả lời: UBND Quận Sơn Trà
Ngày gửi: 17/06/2019
Ngày trả lời: 27/06/2019
Người gửi:  Nguyễn Khánh Hiền   Địa chỉ: 47 An Hải 15 An Hải Bắc, Sơn Trà.TP Đà Nẵng
Đơn vị trả lời: UBND Quận Sơn Trà
Ngày gửi: 13/06/2019
Ngày trả lời: 25/06/2019
Người gửi:  Nguyễn ánh vân   Địa chỉ: Kiệt 142 điện biên phủ
Đơn vị trả lời: UBND Quận Sơn Trà
Ngày gửi: 17/06/2019
Ngày trả lời: 24/06/2019
Người gửi:  Trần Kim Nguyên   Địa chỉ: 75 Trần Bình Trọng, hải châu, đà nẵng
Đơn vị trả lời: UBND Quận Sơn Trà