HỎI ĐÁP

HỎI ĐÁP

HỎI ĐÁP

  • Tất cả lĩnh vực
  •   
  •  
   
Tổng số câu hỏi: 2314 | 232
Ngày gửi: 09/01/2017
Ngày trả lời: 16/01/2017
Người gửi:  Nguyễn Thị Thanh   Địa chỉ: Liên Chiểu - Đà Nẵng
Đơn vị trả lời: Sở Nội Vụ
Ngày gửi: 13/12/2016
Ngày trả lời: 12/01/2017
Người gửi:  Nguyễn Thị mai   Địa chỉ: K 634/H 71 Đường Trưng Nữ Vương - Quận Hải Châu - Đà Nẵng
Đơn vị trả lời: Sở Nội Vụ
Ngày gửi: 29/12/2016
Ngày trả lời: 11/01/2017
Người gửi:  Trần Nguyên Duy Thịnh   Địa chỉ: K91/9 Hoàng Hoa Thám, Tp Đà Nẵng
Đơn vị trả lời: UBND Quận Thanh khê
Ngày gửi: 29/12/2016
Ngày trả lời: 10/01/2017
Người gửi:  Huỳnh thi Kim Hoàng   Địa chỉ: 324-Trần Cao Vân Đà Nẵng
Đơn vị trả lời: Sở Văn hóa - Thể thao và Du lịch
Ngày gửi: 28/12/2016
Ngày trả lời: 10/01/2017
Người gửi:  Huỳnh Thị Chưa   Địa chỉ: K51, H01/23 Lương Thế Vinh, Sơn Trà, Đà Nẵng
Đơn vị trả lời: Sở Lao động - Thương binh và Xã hội
Ngày gửi: 22/12/2016
Ngày trả lời: 09/01/2017
Người gửi:  Nguyễn Thị Hồng Thắm   Địa chỉ: Tổ 17 Hòa Quý, Ngũ Hành Sơn
Đơn vị trả lời: UBND Quận Ngũ Hành Sơn
Ngày gửi: 24/12/2016
Ngày trả lời: 06/01/2017
Người gửi:  Lê Tây   Địa chỉ: Phường Nại Hiên ĐÔng, Sơn Trà, Đà Nẵng
Đơn vị trả lời: UBND Quận Sơn Trà
Ngày gửi: 27/12/2016
Ngày trả lời: 06/01/2017
Người gửi:  Lê Hoàng Trung Thông   Địa chỉ: 104 Phạm Cự Lượng
Đơn vị trả lời: Sở Giáo dục - Đào tạo
Ngày gửi: 27/12/2016
Ngày trả lời: 06/01/2017
Người gửi:  Cao Quảng Bình   Địa chỉ: 76 Phan Văn Định, Liên Chiểu
Đơn vị trả lời: UBND Quận Liên Chiểu
Ngày gửi: 02/12/2016
Ngày trả lời: 06/01/2017
Người gửi:  Võ Công Hà   Địa chỉ: Số 10 Ăn thượng 9
Đơn vị trả lời: Sở Xây dựng