HỎI ĐÁP

HỎI ĐÁP

HỎI ĐÁP

  • Tất cả lĩnh vực
  •   
  •  
   
Tổng số câu hỏi: 2600 | 260
Ngày gửi: 18/06/2017
Ngày trả lời: 23/06/2017
Người gửi:  Phan Văn Huy   Địa chỉ: Tổ 83, Hòa Quý, Ngũ Hành Sơn, Đà Nẵng
Đơn vị trả lời: UBND Quận Ngũ Hành Sơn
Ngày gửi: 19/06/2017
Ngày trả lời: 22/06/2017
Người gửi:  Nguyễn Thúy Nga   Địa chỉ: Hòa Xuân- ĐN
Đơn vị trả lời: UBND Quận Cẩm Lệ
Ngày gửi: 19/06/2017
Ngày trả lời: 21/06/2017
Người gửi:  Trần Thị Thủy   Địa chỉ: Đà Nẵng
Đơn vị trả lời: Sở Lao động - Thương binh và Xã hội
Ngày gửi: 19/06/2017
Ngày trả lời: 21/06/2017
Người gửi:  Lê Thị Tiến   Địa chỉ: 194/9 Đống Đa, Đà Nẵng
Đơn vị trả lời: Sở Lao động - Thương binh và Xã hội
Ngày gửi: 19/06/2017
Ngày trả lời: 21/06/2017
Người gửi:  Tuyết Hoàng   Địa chỉ: Đà Nẵng
Đơn vị trả lời: Sở Lao động - Thương binh và Xã hội
Ngày gửi: 19/06/2017
Ngày trả lời: 21/06/2017
Người gửi:  Võ Hà Đông Cơ   Địa chỉ: Công Ty cổ phần KDL Sinh Thái Biển Bãi Bắc
Đơn vị trả lời: Sở Lao động - Thương binh và Xã hội
Ngày gửi: 19/06/2017
Ngày trả lời: 21/06/2017
Người gửi:  Võ Văn Đạt   Địa chỉ: 166-168 Bạch đằng
Đơn vị trả lời: Sở Lao động - Thương binh và Xã hội
Ngày gửi: 19/06/2017
Ngày trả lời: 21/06/2017
Người gửi:  Dương Thị Thuỳ Nhung   Địa chỉ: 988 trường chinh, Cẩm lệ , đà Nẵng
Đơn vị trả lời: Sở Lao động - Thương binh và Xã hội
Ngày gửi: 12/06/2017
Ngày trả lời: 21/06/2017
Người gửi:  Nguyễn Thị Diệu Linh   Địa chỉ: Tổ 196, phường An Hải Bắc, quận Sơn Trà, TP Đà Nẵng
Đơn vị trả lời: UBND Quận Sơn Trà
Ngày gửi: 28/03/2017
Ngày trả lời: 20/06/2017
Người gửi:  Nguyễn Văn Tuân   Địa chỉ: Phường Hòa Xuân, Q.Cẩm Lệ, Tp Đà Nẵng
Đơn vị trả lời: Sở Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn