HỆ THỐNG TIẾP NHẬN, TRẢ LỜI PHẢN ÁNH, KIẾN NGHỊ CỦA NGƯỜI DÂN VÀ DOANH NGHIỆP


  • Tất cả lĩnh vực
  •   
  •  
   
Tổng số câu hỏi: 3105 | 311
Ngày gửi: 11/10/2018
Ngày trả lời: 03/12/2018
Người gửi:  Dương Đình Thi   Địa chỉ: Đà Nẵng
Đơn vị trả lời: UBND Huyện Hoà Vang
Ngày gửi: 09/11/2018
Ngày trả lời: 03/12/2018
Người gửi:  Phạm Thanh Phương   Địa chỉ: Khu tdc hòa hiệp 4 hòa hiệp nam liên chiểu đà nẵng
Đơn vị trả lời: UBND Huyện Hoà Vang
Ngày gửi: 10/11/2018
Ngày trả lời: 03/12/2018
Người gửi:  Huỳnh Minh   Địa chỉ: H100/6 K322 Hải Phòng Đà Nẵng
Đơn vị trả lời: Sở Lao động - Thương binh và Xã hội
Ngày gửi: 13/11/2018
Ngày trả lời: 03/12/2018
Người gửi:  Võ Văn Phước   Địa chỉ: K294/19 Nguyễn Lương Bằng
Đơn vị trả lời: UBND Huyện Hoà Vang
Ngày gửi: 28/11/2018
Ngày trả lời: 03/12/2018
Người gửi:  Nguyễn Tiến Phong   Địa chỉ: Thanh Khê Tây - Tp. Đà Nẵng
Đơn vị trả lời: Sở Giáo dục - Đào tạo
Ngày gửi: 02/08/2018
Ngày trả lời: 03/12/2018
Người gửi:  bùi như lạc   Địa chỉ: thôn tà lang, xã hòa bắc, huyện hòa vang, tp đà nẵng
Đơn vị trả lời: UBND Huyện Hoà Vang
Ngày gửi: 15/11/2018
Ngày trả lời: 01/12/2018
Người gửi:  Nguyễn thị thu sương   Địa chỉ: Tổ 15b Mân Thái-Sơn Trà -Đà Nẵng
Đơn vị trả lời: Sở Giao thông Vận tải
Ngày gửi: 20/11/2018
Ngày trả lời: 26/11/2018
Người gửi:  Vũ Văn Chung   Địa chỉ: 178 Lê Tấn Trung
Đơn vị trả lời: Sở Kế hoạch & Đầu tư
Ngày gửi: 12/11/2018
Ngày trả lời: 26/11/2018
Người gửi:  Trương Hoàng Khải   Địa chỉ: 09 thân nhân trung
Đơn vị trả lời: Cục thuế
Ngày gửi: 29/10/2018
Ngày trả lời: 21/11/2018
Người gửi:  Trần Đức Tấn   Địa chỉ: Quận Thanh Khê, TP Đà Nẵng
Đơn vị trả lời: Sở Lao động - Thương binh và Xã hội