HỎI ĐÁP

HỎI ĐÁP

HỎI ĐÁP

  • Tất cả lĩnh vực
  •   
  •  
   
Tổng số câu hỏi: 2268 | 227
Ngày gửi: 01/12/2016
Ngày trả lời: 09/12/2016
Người gửi:  Nguyễn Tuấn   Địa chỉ: 14/4 Trưng Nữ Vương- tổ 69 P. Bình Hiên
Đơn vị trả lời: Sở Lao động - Thương binh và Xã hội
Ngày gửi: 06/12/2016
Ngày trả lời: 08/12/2016
Người gửi:  Đặng Thị Mai   Địa chỉ: Hà Bổng
Đơn vị trả lời: Sở Tài chính
Ngày gửi: 05/12/2016
Ngày trả lời: 08/12/2016
Người gửi:  Huỳnh thái nhân   Địa chỉ: 06 lỗ giáng 24 phường hoà xuân quận cẩm lệ
Đơn vị trả lời: Sở Giáo dục - Đào tạo
Ngày gửi: 22/11/2016
Ngày trả lời: 07/12/2016
Người gửi:  Lê Thị Hải   Địa chỉ: 54 Hồ Nghinh
Đơn vị trả lời: Sở Lao động - Thương binh và Xã hội
Ngày gửi: 30/11/2016
Ngày trả lời: 07/12/2016
Người gửi:  phạm thị phương linh   Địa chỉ: an hải bắc quận sơn trà
Đơn vị trả lời: UBND Quận Sơn Trà
Ngày gửi: 11/11/2016
Ngày trả lời: 07/12/2016
Người gửi:  Nguyễn Văn Kiên   Địa chỉ: Tổ 23N Phường Thọ Quang, Quận Sơn Trà, TP Đà Nẵng
Đơn vị trả lời: UBND Quận Sơn Trà
Ngày gửi: 05/12/2016
Ngày trả lời: 06/12/2016
Người gửi:  Lê Thanh Quang   Địa chỉ: Huỳnh Ngọc Huệ
Đơn vị trả lời: Sở Tài chính
Ngày gửi: 05/12/2016
Ngày trả lời: 06/12/2016
Người gửi:  Đặng Hoàng Nam   Địa chỉ: Ông Ích Khiêm
Đơn vị trả lời: Sở Tài chính
Ngày gửi: 05/12/2016
Ngày trả lời: 06/12/2016
Người gửi:  Hồ Quang Sang   Địa chỉ: Lê Công Trú
Đơn vị trả lời: Sở Tài chính
Ngày gửi: 05/12/2016
Ngày trả lời: 06/12/2016
Người gửi:  Huỳnh Ngọc   Địa chỉ: Lý Tự Trọng
Đơn vị trả lời: Sở Tài chính