+ mua bảo hiểm xã hội tư nguyện
+ chính sách y tế với bênh nhân trên 80 tuổi
+ Mua bảo hiểm y tế
+ Chuyển đổi nơi đăng ký bảo hiểm y tế
+ Khám sức khỏe
+ Vv: Người lao động ngoài tỉnh mua BHYT tự nguyện
+ chinh sách thu hút nhan lực
+ Xét tuyển biên chế
+ Bảo hiểm y tế
+ Chính sách thu hút nhân tài của Thành Phố về ngành y tế có còn được áp dụng trong năm 2014