+ Xin danh sách các Công Ty Thực Phẩm và Chế Biến Thực Phẩm
+ Về việc Viết tắt trên Hóa đơn vì tên và địa chỉ quá dài.
+ nhập khẩu rượu
+ Vì sao không lắp đặt đèn chiếu sáng trục đường Lệ Sơn 1 - Nam Sơn xã Hoà Tiến?
+ Đề nghị các cấp xem xét lắp đặt đèn chiếu sáng đường Lệ Sơn - Nam Sơn xã Hòa Tiến
+ Quyết Toán thuế thu nhập cá nhân
+ Xuất hàng hóa đi bảo hành
+ Thay đổi chủ hợp đồng mua điện
+ Hoạt động của Chi nhánh Tiens tại Đà Nẵng ( Cung cấp Thực phảm chứ nắng )
+ Bảo hiểm thất nghiệp