+ An ninh khu phố
+ Đơn xin khẩn thiết cứu giúp vì cuộc sống quá khó khăn!
+ sóng
+ quán cafe mở nhạc sống hàng đêm không cách âm gây ồn ào mất trật tự
+ cán bộ công chức nhà nước
+ Xin chứng nhận hoạt động múa Lân sư rồng chuyện nghiệp.
+ Vấn Nạn Giao Thông
+ Các bài hát hay ĐN dần chìm quên lãng do thiếu quảng bá
+ Hoạt động kinh doanh Karaoke gây tiếng ồn
+ Góp ý du lịch ĐN