+ chăn nuôi gia súc
+ cho vay tiền cho gia đình có người khuyết tật
+ hỗ trợ đóng tàu
+ Hỏi về thực hiện Quyết định 15