+ chăn nuôi gia súc
+ cho vay tiền cho gia đình có người khuyết tật