HỆ THỐNG TIẾP NHẬN, TRẢ LỜI PHẢN ÁNH, KIẾN NGHỊ CỦA NGƯỜI DÂN VÀ DOANH NGHIỆP


  • Lĩnh vực: Đăng ký kinh doanh
  •   
  •  
Ngày gửi: 25/02/2021
Nội dung:  Xin chào,
Tôi hiện tại mới mở cửa hàng kinh doanh lốp ô tô và muốn mua hóa đơn bán hàng để xuất cho khách hàng. Vậy tôi phải đến địa chỉ nào để mua hóa đơn và cần thủ tục giấy tờ nào?
Xin cảm ơn
Người gửi: Phan Thị Thơm   Địa chỉ: Lô 63, đường Hoàng Thị Loan, Liên Chiểu, Đà Nẵng
Đơn vị trả lời: Cục thuế

Cục Thuế TP. Đà Nẵng nhận được câu hỏi trên Cổng thông tin điện tử  UBND TP. Đà Nẵng của bà Phan Thị Thơm (độc giả) nội dung liên quan đến thủ tục mua hóa đơn của cơ quan thuế. Cục Thuế TP. Đà Nẵng có ý kiến như sau:

Căn cứ quy định tại:

- Khoản 1 Điều 30 Luật Quản lý thuế số 38/2019/QH14 ngày 13/6/2019 quy định đối tượng đăng ký thuế và cấp mã số thuế;

- Khoản 1.aĐiều 11 Thông tư số 39/2014/TT-BTC ngày 31/3/2014của Bộ Tài chính hướng dẫn đối tượng mua hóa của cơ quan thuế;  

Do tại câu hỏi của độc giả không nêu rõ nội dung người nộp thuế (NNT) đã thực hiện thủ tục đăng ký thuế và đã được cấp mã số thuế hay chưa nên Cục Thuế trả lời về nguyên tắc như sau: Trước khi bắt đầu hoạt động sản xuất, kinh doanh người nộp thuế (NNT) phải thực hiện thủ tục đăng ký thuế và được cơ quan thuế cấp mã số thuế để sử dụng; trường hợp NNT đã được cấp mã số thuế và thuộc đối tượng mua hóa đơn của cơ quan thuế theo quy định tại khoản 1.aĐiều 11 Thông tư số 39/2014/TT-BTC ngày 31/3/2014của Bộ Tài chínhthì liên hệ với cơ quan thuế quản lý trực tiếp NNT để được hướng dẫn thủ tục mua hóa đơn theo quy định, hoặc nghiên cứu khoản 2.a Điều 12 Thông tư số 39/2014/TT-BTC ngày 31/3/2014của Bộ Tài chínhđể thực hiện.

Cục Thuế TP. Đà Nẵng trả lời để bà Phan Thị Thơm được biết, thực hiện. Trường hợp cần trao đổi thêm, đề nghị liên hệ trực tiếp với Cục Thuế (Phòng Tuyên truyền - Hỗ trợ) để được hướng dẫn hoặc tham khảo thêm các thông tin về chính sách thuế tại Trang Thông tin điện tử của Cục Thuế TP. Đà Nẵng tại địa chỉ: http://danang.gdt.gov.vn./.