HỆ THỐNG TIẾP NHẬN, TRẢ LỜI PHẢN ÁNH, KIẾN NGHỊ CỦA NGƯỜI DÂN VÀ DOANH NGHIỆP


  • Lĩnh vực: Lĩnh vực khác
  •   
  •  
Ngày gửi: 23/02/2021
Nội dung:  
Tôi có hộ khẩu ở phường Nam Dương, hiện ở Đa Phước-Thanh Bình-Đà Nẵng. Xin hỏi ở TP Đà Nẵng đã triển khai làm căn cước công dân chưa? Nếu rồi thì làm ở đâu? Khi nào làm được. Xin cảm ơn.
Người gửi: Nguyễn Văn Tạ   Địa chỉ: Lô B216 đường C1 khu đô thi Đa Phước
Đơn vị trả lời: Công an Tp

Hiện nay, Công an TP Đà Nẵng  đã triển khai cấp CCCD cho nhân dân TP.

Kính đề nghị công dân đến Công an quận/huyện nơi cư trú để được hướng dẫn, thực hiện.

Trân trọng.