HỆ THỐNG TIẾP NHẬN, TRẢ LỜI PHẢN ÁNH, KIẾN NGHỊ CỦA NGƯỜI DÂN VÀ DOANH NGHIỆP


  • Lĩnh vực: Nội vụ
  •   
  •  
Ngày gửi: 04/02/2021
Nội dung:      Em chào anh/chị Sở nội vụ.
     Em có 1 vấn đề liên quan đến việc xếp lương cho người lao động đã có thời gian đóng BHXH bắt buộc như sau:
     Em tốt nghiệp ngành tài chính - ngân hàng, chuyên ngành ngân hàng 
    +Từ ngày 01/01/2015 đến 31/12/2015: Em làm việc theo chế độ hợp đồng chức danh Tài chính - kế toán tại UBND xã, tham gia BHXH tự nguyên
    +Từ ngày 01/01/2016 - 31/05/2019: Em làm việc theo chế độ hợp đồng chức danh Tài chính - kế toán tại UBND xã, tham gia BHXH bắt buộc
    +Từ ngày 01/07/2019 đến 01/07/2020: Em làm kế toán cho 1 công ty tư nhân
    +Tháng 10/2020. em trúng tuyển vị trí thanh tra sở tài chính ( Vị trí này khi tuyển dụng yêu cầu ngành tài chính , ngân hàng)

Vậy cho em hỏi, khi nhận quyết định tuyển dụng, em sẽ được tính bảo lưu thời gian đóng BHXH bắt buộc khi còn làm kế toán cho UBND xã và công ty tư nhân để em được hưởng lương bậc 2 là 2,67 có đúng không? Hay em chỉ được hưởng lương bậc 1 với hệ số 2,34. Rất mong anh/chị giải đáp giúp em vấn đền này.
Người gửi: Trần Văn Phúc   Địa chỉ: Ngũ Hành Sơn - Đà Nẵng
Đơn vị trả lời: Sở Nội Vụ

Sở Nội vụ trả lời ông (bà) như sau:

Tại thời điểm bạn được tuyển dụng vào vị trí Thanh tra Sở Tài chính (tháng 10/2020), căn cứ quy định tại khoản 4 Điều 19 Nghị định số 24/2010/NĐ-CP ngày 15/3/2010 của Chính phủ quy định về tuyển dụng, sử dụng và quản lý công chức và Nghị định số 161/2018/NĐ-CP ngày 29/11/2018 của Chính phủ về việc sửa đổi, bổ sung một số quy định về tuyển dụng công chức, viên chức, nâng ngạch công chức, thăng hạng viên chức và thực hiện chế độ hợp đồng một số loại công viên trong cơ quan hành chính nhà nước, đơn vị sự nghiệp công lập:

 “Trường hợp người được tuyển dụng, tiếp nhận vào công chức theo quy định tại Nghị định này được bố trí làm việc theo đúng ngành, nghề đào tạo hoặc theo đúng chuyên môn nghiệp vụ trước đây đã đảm nhiệm thì thời gian công tác có đóng bảo hiểm xã hội bắt buộc trước ngày tuyển dụng, tiếp nhận vào công chức (nếu có thời gian công tác có đóng bảo hiểm xã hội bắt buộc không liên tục mà chưa nhận trợ cấp bảo hiểm xã hội một lần thì được cộng dồn) được tính để làm căn cứ xếp ngạch, bậc lương phù hợp với vị trí việc làm được tuyển dụng”.

Căn cứ quy định trên, thời gian làm kế toán trước đây không phù hợp với vị trí Thanh tra Sở Tài chính nên không được tính để làm căn cứ xếp ngạch, bậc lương đối với vị trí Thanh tra Sở Tài chính.

 Vậy, Sở Nội vụ trả lời để ông (bà) được biết./.