HỆ THỐNG TIẾP NHẬN, TRẢ LỜI PHẢN ÁNH, KIẾN NGHỊ CỦA NGƯỜI DÂN VÀ DOANH NGHIỆP


  • Lĩnh vực: Lao động Thương binh và Xã hội
  •   
  •  
Ngày gửi: 14/01/2021
Nội dung: Cty tôi làm hiện giữ hồ sơ gốc lái xe mới ký hợp đồng lao động. 
Như vậy thì cty có làm trái luật quy định không ạ? 
Và cách xử lý của sở và công đoàn về trường hợp này như thế nào?
Tôi xin cảm ơn! 
Người gửi: Nguyễn thành long   Địa chỉ: 64 chế lan viên đà nẵng
Đơn vị trả lời: Sở Lao động - Thương binh và Xã hội

Qua nghiên cứu nội dung câu hỏi của Ông, Sở Lao động - Thương binh và Xã hội có ý kiến như sau:

Tại Điều 17 Bộ luật Lao động năm 2019 quy định hành vi người sử dụng lao động không được làm khi giao kết, thực hiện hợp đồng lao động

“1. Giữ bản chính giấy tờ tùy thân, văn bằng, chứng chỉ của người lao động.

2. Yêu cầu người lao động phải thực hiện biện pháp bảo đảm bằng tiền hoặc tài sản khác cho việc thực hiện hợp đồng lao động.

3. Buộc người lao động thực hiện hợp đồng lao động để trả nợ cho người sử dụng lao động.”

Căn cứ quy định nêu trên, trường hợp Công ty giữ hồ sơ gốc lái xe trong đó có giữ bản chính giấy tờ tuỳ thân, văn  bằng, chứng chỉ của Ông khi giao kết hợp đồng lao động là không đảm bảo quy định tại Điều 17 Bộ luật Lao động nêu trên.

Để đảm bảo quyền lợi của mình, Ông có quyền gửi đơn khiếu nại đến Giám đốc doanh nghiệp nơi Ông làm việc để được giải quyết khiếu nại lần đầu, sau khi hết thời hạn giải quyết khiếu nại lần đầu mà khiếu nại không được giải quyết hoặc không đồng ý với quyết định giải quyết lần đầu, Ông có thể làm đơn khiếu nại gửi đến Chánh Thanh tra Sở Lao động - Thương binh và Xã hội nơi đơn vị đóng trụ sở để được giải quyết khiếu nại lần hai theo quy định tại Nghị định số 24/2018/NĐ-CP ngày 27/02/2018 của Chính phủ quy định về giải quyết khiếu nại, tố cáo trong lĩnh vực lao động, giáo dục nghề nghiệp, hoạt động đưa người lao động Việt Nam đi làm việc ở nước ngoại theo hợp đồng, việc làm, an toàn, vệ sinh lao động hoặc Ông có quyền yêu cầu Tòa án giải quyết tranh chấp lao động theo quy định pháp luật.

Sở Lao động - Thương binh và Xã hội trả lời để Ông được biết./.