HỆ THỐNG TIẾP NHẬN, TRẢ LỜI PHẢN ÁNH, KIẾN NGHỊ CỦA NGƯỜI DÂN VÀ DOANH NGHIỆP


  • Lĩnh vực: Quản lý đô thị
  •   
  •  
Ngày gửi: 03/01/2021
Nội dung:  Hiện nay các lối vào trung tâm thành phố đã cắm biển zone cấm xe tải đến 2.5 tấn trong các khung giờ cao điểm
Vậy tôi muốn biết xe tải của tôi có KLCC 1tấn theo giấy kiểm định.thì có được lưu thông trong thành phố vào các khu vực có biển zone cấm xe tải đến 2.5 tấn ko.
Theo như tôi dc biết theo quy chuẩn 41/2019 thì xe tải dưới 1.5t đã ko còn dc coi là xe con
.tôi xin cảm ơn
Người gửi: Nguyễn văn hoàng   Địa chỉ: Hoà khánh nam.liên chiểu.đà nẵng
Đơn vị trả lời: Sở Giao thông Vận tải

Sở Giao thông vận tải trân trọng cảm ơn ý kiến góp ý của công dân và xin phản hồi một số thông tin như sau:
Biển báo bắt đầu vào khu vực (ra khỏi khu vực) cấm ô tô tải đến 2,5 tấn trong thời gian từ 06h30 đến 08h30, từ 11h00 đến 12h00 và từ 16h00 đến 19h00 được lắp đặt theo chủ trương của UBND thành phố tại Công văn số 4554/UBND-SGTVT ngày 05/7/2019. 
Nhằm phù hợp quy định tại QCVN 41:2019/BGTVT và thực tế tình hình trật tự ATGT trên địa bàn, UBND thành phố đã ban hành Công văn số 4058/UBND-SGTVT ngày 23/6/2020 điều chỉnh chủ trương cấm ô tô tải nêu trên, theo đó đã điều chỉnh việc cấm ô tô tải từ 1,5 tấn đến 2,5 tấn thành cấm ô tô tải đến 2,5 tấn. Đồng thời, UBND thành phố đã giao Sở Thông tin & Truyền thông làm việc với các cơ quan thông tin đại chúng tuyên truyền để người dân, các doanh nghiệp vận tải được biết chủ trương điều chỉnh về định nghĩa đối với xe tại theo quy định mới tại QCVN 41:2019/BGTVT.
Vậy, Sở Giao thông vận tải xin phản hồi thông tin để công dân được biết.
Trân trọng !