HỆ THỐNG TIẾP NHẬN, TRẢ LỜI PHẢN ÁNH, KIẾN NGHỊ CỦA NGƯỜI DÂN VÀ DOANH NGHIỆP


  • Lĩnh vực:
  •   
  •  
Ngày gửi: 26/12/2020
Nội dung: chỗ đường khúc hạo-trần nhân tông ,quận sơn trà đà nẵng có wuans nhậu mới mở, ngày nào cũng hát karaoke đến 23h, mong cơ quan chức năng làm việc trả lại yên tĩnh đêm hôm cho bà con vì xung quanh connnhieeuf người già và trẻ em, ảnh hưởng sinh hoạt
Người gửi: ẩn danh   Địa chỉ: ẩn danh
Đơn vị trả lời: UBND Quận Sơn Trà

sau khi nhận được ý kiến của công dân UBND quận đã chỉ đạo cho UBND phường tiến hành kiểm tra xử lý nội dung xử lý có công văn kèm theo

Công văn số 73, ban hành ngày 19/01/2021 về việc xử lý việc hát karaoke gây ảnh hưởng đến nhân dân