HỆ THỐNG TIẾP NHẬN, TRẢ LỜI PHẢN ÁNH, KIẾN NGHỊ CỦA NGƯỜI DÂN VÀ DOANH NGHIỆP


  • Lĩnh vực: Lao động Thương binh và Xã hội
  •   
  •  
Ngày gửi: 02/12/2020
Nội dung: Thư gửi phản hồi Sở LĐTB Xã hội thành phố Đà Nẵng
Tôi đã đọc nội dung trả lời của quý Sở và hiểu là khu dân cư đường Hoá Sơn 4 ko phải thuộc diện khu cách ly mà là khu dân cư được thông báo là “ Hạn chế đi lại”, tuy nhiên trên thực tế là chúng tôi một hộ dân được nhận thông báo bằng văn bản đính kèm dưới đây và đã bị phong tỏa cả con đường Hoá Sơn 4 12 ngày đêm, ko dược hỗ trợ từ chính quyền dù là 1 gói mì tôm.. Chúng tôi hiện tại vẫn còn lưu giũ văn bản và hình ảnh phong tỏa của cơ quan chính quyền địa phương.
Chính vì vậy thiết nghĩ với cách trả lời như vậy của Cơ quan cấp Sở là có đúng với thực tế hay không? Tôi đề nghị cấp Sở LĐTBXH phải xem xét kỹ về vấn đề như tôi đã trình này trên.
Trân trọng!
Người gửi: Nguyễn Như Hùng   Địa chỉ: 28 Hoá Sơn 4, phường Hoà cường Nam, thành phố Đà Nẵng
Đơn vị trả lời: Sở Lao động - Thương binh và Xã hội

Sở Lao động - Thương binh và Xã hội xin trả lời câu hỏi của ông lần 2 như sau:
 

Theo Quyết định số 3100/QĐ-UBND ngày 22/8/2020 của UBND thành phố Đà Nẵng quy định mức hỗ trợ thực phẩm và nhu yếu phẩm cho người dân gặp khó khăn trong vùng cách ly y tế phòng, chống dịch Covid-19, trong đó, đối tượng thuộc diện được hỗ trợ phải là người dân gặp khó khănở trong vùng cách ly y tế phòng, chống dịch Covid-19

Việc xác định người dân gặp khó khăn và ở trong vùng cách ly y tế do địa phương quyết định; do đó, đề nghị ông liên hệ UBND phường Hòa Cường Nam để được xem xét hỗ trợ theo quy định./.