HỆ THỐNG TIẾP NHẬN, TRẢ LỜI PHẢN ÁNH, KIẾN NGHỊ CỦA NGƯỜI DÂN VÀ DOANH NGHIỆP


  • Lĩnh vực: Lĩnh vực khác
  •   
  •  
Ngày gửi: 08/09/2020
Nội dung:  Tôi rất thắc mắc tại sao tôi có bằng a2 mà không được nhận trong khi tôi đã mất a1 rồi. Tình hình dịch giấy hẹn đến hôm nay mới lấy nhưng bên nhận hồ sơ bảo phải báo mất a1 thì 2 tháng sau mấy lấy được bằng a2. Trong khi báo mất chỉ khi làm lại bằng thôi. Còn trường hợp của tôi đã học a2 sao không được nhận. Sở làm vậy mất thời gian của chúng tôi quá. Mong sở GTVT giải đáp để chúng tôi hiểu hơn. Xin chân thành cám ơn!
Người gửi: Nguyễn Văn Lương   Địa chỉ: 02 lỗ giáng 2, hòa xuân, cẩm lệ
Đơn vị trả lời: Sở Giao thông Vận tải

Về nội dung Công dân phản ánh, Sở Giao thông vận tải phản hồi như sau:

Theo quy định tại Khoản 5, Điều 33 của Thông tư số 12/2017/TT-BGTVTngày 15/4/2017 của Bộ Trưởng Bộ Giao thông vận tải quy định về đào tạo, sát hạch, cấp giấy phép lái xe cơ giới đường bộKhi đổi, cấp lại, cấp giấy phép lái xe nâng hạng, cơ quan cấp giấy phép lái xe cắt góc giấy phép lái xe cũ và giao cho người lái xe bảo quản” và Khoản 1, Điều 35 của Thông tư số 12/2017/TT-BGTVTngày 15/4/2017 của Bộ Trưởng Bộ Giao thông vận tải cũng quy định “Người đạt kết quả kỳ sát hạch được cấp giấy phép lái xe đúng hạng đã trúng tuyển; đối với trường hợp nâng hạng hoặc cấp lại do quá thời hạn sử dụng quy định tại Khoản 1 Điều 36 của Thông tư này phải xuất trình bản chính giấy phép lái xe khi đến nhận giấy phép lái xe”.

Ngoài ra, Tại khoản 4, Điều 36 Thông tư số 12/2017/TT-BGTVTngày 15/4/2017 của Bộ Trưởng Bộ Giao thông vận tải: Cơ quan cấp lại GPLX cho các trường hợp bị mất phải gửi thông báo hủy GPLX cũ tới các cơ quan liên quan.

Như vậy, do Giấy phép lái xe mô tô hạng A2 (đã bao gồm Giấy phép lái xe hạng A1) nên khi cấp Giấy phép lái xe hạng A2, cơ quan cấp Giấy phép lái xe sẽ cắt góc Giấy phép lái xe hạng A1 để Giấy phép lái xe A1 hết giá trị sử dụng. Trường hợp Công dân khai báo mất, thì phải thực hiện Thủ tục báo mất và cam kết về lời khai của mình để Sở GTVT thực hiện xác minh theo quy định (thời gian 02 tháng), tránh trường hợp trong thời gian học nâng hạng A2, Giấy phép lái xe hạng A1 của Công dân bị xử lý vi phạm hành chính, bị tước, tạm giữ...., đồng thời, Sở Giao thông vận tải có cơ sở hủy GPLX cũ trong hệ thống dữ liệu GPLX trước khi giao GPX mới cho Công dân.

Trường hợp gian dối để được cấp, nhận GPLX, Công dân sẽ bị xử lý theo quy định của pháp luật. Cụ thể tại khoản 14 Điều 33 của Thông tư 12/2017/TT-BGTVT: Người sử dụng GPLX đã khai báo mất để điều khiển phương tiện cơ giới đường bộ; có hành vi gian dối khác để được đổi, cấp lại, cấp mới GPLX, ngoài việc bị cơ quan quản lý GPLX ra quyết định thu hồi GPLX, hồ sơ gốc và cập nhật dữ liệu quản lý trên hệ thống GPLX còn phải chịu trách nhiệm trước pháp luật và không được cấp GPLX trong thời hạn 05 năm, kể từ ngày phát hiện hành vi vi phạm, nếu có nhu cầu cấp lại GPLX phải học và sát hạch như trường hợp cấp GPLX lần đầu.

Vậy, Sở Giao thông vận tải thông tin để Công dân được biết.

Trân trọng !