HỆ THỐNG TIẾP NHẬN, TRẢ LỜI PHẢN ÁNH, KIẾN NGHỊ CỦA NGƯỜI DÂN VÀ DOANH NGHIỆP


  • Lĩnh vực: Đầu tư
  •   
  •  
Ngày gửi: 31/07/2019
Nội dung: Dự án khách sạn Tân Phú Hưng được xây dựng trên đất ở (đất ở tại đô thị, thời hạn sử dụng: lâu dài) đã được góp vốn (thời hạn: lâu dài) vào Công ty thì có cần phải có văn bản phê duyệt chủ trương đầu tư của UBND thành phố Đà Nẵng nữa không? (Công ty chúng tôi hiện đã được cấp Giấy phép xây dựng số 66/GPXD ngày 30/01/2019 để xây dựng Dự án khách sạn trên)
Người gửi: Công ty TNHH Đầu tư quốc tế Tân Phú Hưng   Địa chỉ: 03A2 đường Võ Nguyên Giáp, phường Phước Mỹ, Quận Sơn Trà, TP Đà Nẵng
Đơn vị trả lời: Sở Kế hoạch & Đầu tư

Căn cứ theo quy định tại Khoản 1 Điều 6 Luật Đất đai 2013 về nguyên tắc sử dụng đất: Đúng quy định, kế hoạch sử dụng đất và đúng mục đích sử dụng đất. Vì vậy, việc xây dựng khách sạn thì phải xây dựng trên đất thương mại, dịch vụ, phải đảm bảo phù hợp quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất theo quy định. Căn cứ quy định tại điểm b Khoản 1 Điều 11 của Thông tư số 02/2015/TT-BTNMT ngày 27/01/2015 của Bộ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường: trường hợp người sử dụng đất có nhu cầu chuyển mục đích sử dụng đích từ đất ở sang đất phi nông nghiệp không phải là đất ở thuộc trường hợp chuyển mục đích sử dụng đất không phải xin phép cơ quan Nhà nước có thẩm quyền nhưng phải đăng kí biến động.

 Theo nội dung câu hỏi, Công ty TNHH Đầu tư quốc tế Tân Phú Hưng có nêu dự án đã được cấp Giấy phép xây dựng số 66/GPXD ngày 30/01/2019 để xây dựng công trình khách sạn; không đề cập việc dự án đã triển khai xây dựng hay chưa, tình hình quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất, thủ tục môi trường...nên chưa có cơ sở để trả lời về việc thực hiện thủ tục đầu tư theo quy định của pháp luật hiện hành.