HỆ THỐNG TIẾP NHẬN, TRẢ LỜI PHẢN ÁNH, KIẾN NGHỊ CỦA NGƯỜI DÂN VÀ DOANH NGHIỆP


  • Lĩnh vực: Lĩnh vực khác
  •   
  •  
Ngày gửi: 02/07/2019
Nội dung:  Kính gửi cơ quan có thẩm quyền!
Hộ khẩu của tôi hiện đang ở nhà chồng, trong quá trình chung sống, vợ chồng tôi có xảy ra mâu thuẩn và tôi đã về sống chung nhà mẹ đẻ, nay tôi đang làm thủ tục xin việc và cần ra chính quyền địa phương để ký sơ yếu lý lịch.nhưng gia đình chồng tôi tìm cách gây khó dễ không cho tôi mượn. Tôi xin hỏi vậy giờ phải làm sao để tôi tiện làm các thủ tục liên quan. Trân trọng cảm ơn!!!
Người gửi: NGUYỄN TRẦN PHƯƠNG THẢO   Địa chỉ: 131 Hồ Phi Tích, Hoà Xuân, Cẩm Lệ, Đà Nẵng
Đơn vị trả lời: Công an Tp

Căn cứ Khoản 8 Điều 10 Chương II Thông tư số 35/2014/TT-BCA ngày 09/9/2014 của Bộ Công an quy định:

“ Người đứng tên chủ hộ có trách nhiệm tạo điều kiện thuận lợi cho những người cùng có tên trong sở hộ khẩu được sử dụng sổ để giải quyết các công việc theo quy định của pháp luật. Trường hợp cố tình gây khó khăn không cho những người cùng có tên trong sổ hộ khẩu được sử dụng sổ để giải quyết các công việc theo quy định của pháp luật thì tùy theo tính chất, mức dộ vi phạm mà bị xử lý theo quy định của pháp luật.”

Như vậy đối với trường hợp này, công dân có thể làm đơn đề nghị Công an địa phương nơi công dân có hộ khẩu thường trú để giải quyết theo quy định.