HỆ THỐNG TIẾP NHẬN, TRẢ LỜI PHẢN ÁNH, KIẾN NGHỊ CỦA NGƯỜI DÂN VÀ DOANH NGHIỆP


  • Lĩnh vực: Lĩnh vực khác
  •   
  •  
Ngày gửi: 29/05/2019
Nội dung:  Giá đình tôi mới mua đất ở tại tổ 38 Đà Sơn, lúc trước tôi ở Daklak đã bán nhà và cắt hết hộ hộ khâủ ở Daklak, nhưng muốn về Đn nhập khẩu thì họ nói phải tạm trú 2 năm, chừ gd tôi k thể nhập về Daklak đc. Mà giấy chuyển khẩu ra Đn chỉ có 1 năm. Cho tôi hỏi tôi phải làm như thế nào?
Người gửi: Vũ thị ngọc anh   Địa chỉ: Tổ 38 Đà Sơn, Hoà Khánh Nam, Liên Chiểu, Đà Nẵng
Đơn vị trả lời: Công an Tp

1. Công dân nhập khẩu từ ngoại tỉnh vào tp. Đà Nẵng được quy định tại Điều 20, Luật Cư trú. Trong đó có quy định tại Khoản 1, Điều 20, công dân phải tạm trú liên tục từ đủ 2 năm trở lên được nhập khẩu vào quận. Trường hợp này công dân không đủ thời gian tạm trú thì chưa đủ điều kiện để được ĐKTT. Để nhập khẩu, công dân căn cứ các khoản khác tại Điều 20 Luật Cư trú, sửa đổi,bổ sung 2013.

2. Luật Cư trú quy định giấy chuyển khẩu (HK07) tại Điều 28. Pháp luật hiện hành không có văn bản nào quy định về thời gian của Giấy chuyển hộ khẩu, cũng như trong mẫu chuyển hộ khẩu cũng không đề cập ngày hết hiệu lực cúa giấy chuyển khẩu.
Nghị định 31/2014/NĐ-CP quy định tại Điều 7, trong thời hạn 12 tháng kể từ ngày chuyển đến nơi ở hợp pháp mới và có đủ điều kiện đăng ký thường trú thì công dân có trách nhiệm làm thủ tục đăng ký thường trú tại chỗ ở mới.