HỆ THỐNG TIẾP NHẬN, TRẢ LỜI PHẢN ÁNH, KIẾN NGHỊ CỦA NGƯỜI DÂN VÀ DOANH NGHIỆP


  • Lĩnh vực: Lĩnh vực khác
  •   
  •  
Ngày gửi: 08/05/2019
Nội dung:  Công ty tôi là công ty xây dựng, trong năm công ty tôi có ký hợp đồng giao khoán nhân công với 1 cá nhân A (đại diện cho một nhóm người) để thi công xây dựng công trình không bao gồm nguyên vật liệu. Cục thuế cho tôi hỏi là sau khi công ty tôi khấu trừ 10% thuế TNCN vào tiền giao khoán thì công ty tôi có phải trích nộp tiền BHXH không và cá nhân A ( đại điện đội khoán ) có đước khấu trừ tiền giảm trừ gia cảnh không.
Người gửi: Tạ Thị Hải   Địa chỉ: K382/6 Đ Núi Thành - Đà Nẵng
Đơn vị trả lời: Cục thuế

Cục Thuế TP. Đà Nẵng nhận được yêu cầu hướng dẫn về chính sách thuế TNCN của bà Tạ Thị Hải, gửi đến mục hỏi đáp trên cổng thông tin điện tử thành phố Đà Nẵng. Vấn đề này Cục Thuế TP. Đà Nẵng có ý kiến như sau:

Căn cứ quy định tại:

- Khoản 1b, Điều 9 Thông tư số 111/2013/TT-BTCngày 15/08/2013 của Bộ Tài chính quy định về giảm trừ gia cảnh;

- Điều 25 Thông tư số 111/2013/TT-BTCngày 15/08/2013 của Bộ Tài chính quy định về khấu trừ thuế.

- Khoản 1b, Điều 2 Luật Bảo hiểm xã hội số 58/2014/QH13 ngày 20/11/2014 của Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Namquy định về đối tượng áp dụng.

Theo đó Hợp đồng giao khoán không phải là hợp đồng lao động, hợp đồng giao khoán không có các chủ thể là người sử dụng lao động và người lao động theo quy định Bộ luật Lao động. Do đó hợp đồng giao khoán không thuộc phạm vi điều chỉnh của Bộ luật Lao động nên cá nhân hoặc đại diện nhóm người nhận khoán việc sẽ không phải khai nộp Bảo hiểm xã hội.

          - Về khấu trừ thuế TNCN:

          Khi Công ty trả tiền thù lao cho cá nhân nhận khoán việc, Công ty thực hiện khấu trừ thuế TNCN theo mức 10% trên thu nhập trước khi trả cho cá nhân. (Lưu ý: nếu cá nhân đại diện cho nhóm người nhận khoán thì hợp đồng phải thể hiện ký với cả nhóm gồm những cá nhân nào, khi nhận tiền từng cá nhân phải ký nhận trực tiếp vào danh sách chi trả của Công ty. Trên cơ sở đó Công ty thực hiện khấu trừ thuế TNCN trên khoản thu nhập thực nhận của từng cá nhân trong nhóm nhận khoán).

          - Về giảm trừ gia cảnh:

Mọi cá nhân có thu nhập từ tiền lương tiền công đều được giảm trừ gia cảnh cho bản thân và người phụ thuộc theo quy định.

 Cục Thuế TP. Đà Nẵng trả lời Bà được biết và thực hiện. Trường hợp cần trao đổi thêm, đề nghị liên hệ trực tiếp với Cục Thuế (phòng Tuyên truyền - Hỗ trợ) để được hướng dẫn hoặc tham khảo thêm các thông tin về chính sách thuế tại trang thông tin điện tử của Cục Thuế TP. Đà Nẵng tại địa chỉ: http://danang.gdt.gov.vn./.