HỆ THỐNG TIẾP NHẬN, TRẢ LỜI PHẢN ÁNH, KIẾN NGHỊ CỦA NGƯỜI DÂN VÀ DOANH NGHIỆP


  • Lĩnh vực: Đăng ký kinh doanh
  •   
  •  
Ngày gửi: 04/05/2019
Nội dung:  Tôi có 1 xe tải nhỏ đã đăng ký bán hàng lưu động (đằng kiểm đã cấp giấy phép). Tôi muốn đăng ký đứng bán hàng bên bờ biển, thì thủ tục phải xin ở đâu? Tôi xin cảm ơn.
Người gửi: Nguyễn Thái Bình   Địa chỉ: 101 Thích Thiện Chiếu, Sơn Trà
Đơn vị trả lời: UBND Quận Sơn Trà

Vấn đề ông hỏi, UBND quận Sơn Trà trả lời như sau:

Theo quy định tại Điều 3 Nghị định số 39/2007/NĐ-CP ngày 16 tháng 3 năm 2007 của Chính phủ về cá nhân hoạt động thương mại một cách độc lập, thường xuyên không phải đăng ký kinh doanh thì ông Nguyễn Thái Bình đăng ký bán hàng lưu động là hoạt động thương mại không có địa điểm cố định được xếp vào hoạt động “Buôn bán rong (buôn bán dạo)” và không thuộc đối tượng phải đăng ký kinh doanh theo quy định của pháp luật về đăng ký kinh doanh.

Hoạt động kinh doanh bán hàng lưu động của ông Nguyễn Thái Bình trên địa bàn quận Sơn Trà bị giới hạn tại các văn bản sau:

1. Theo quy định tại Điều 5 Quyết định số 18/2007/QĐ-UBND ngày 01 tháng 3 năm 2007 của UBND thành phố Đà Nẵng quy định về quản lý các hoạt động kinh doanh, dịch vụ; bảo vệ cảnh quan môi trường và giữ gìn an ninh trật tự tại các bãi biển trên địa bàn thành phố Đà Nẵng thì những hành vi có liên quan đến hoạt động kinh doanh sau đây không được thực hiện tại các bãi biển trên địa bàn thành phố Đà Nẵng:

- Ăn xin, bán hàng rong trong khu vực bãi biển;

- Tiến hành các hoạt động kinh doanh mà không được cơ quan thẩm quyền cho phép hoặc không đúng với các nội dung đã được cho phép.

2. Theo quy định tại Quyết định số 55/2014/QĐ-UBND ngày 31 tháng 12 năm 2014 của UBND thành phố Đà Nẵng quy định về quản lý và sử dụng tạm thời vỉa hè ngoài mục đích giao thông trên các tuyến đường thuộc địa bàn thành phố Đà Nẵng, trong đó các tuyến đường ven biển trên địa bàn quận Sơn Trà cấm sử dụng vỉa hè để kinh doanh, buôn bán và cá nhân hoạt động thương mại, bao gồm: Hoàng Sa, Võ Nguyên Giáp, Trường Sa.

Việc ông muốn đăng ký đứng bán hàng trên bờ biển tại quận Sơn Trà, căn cứ theo các quy định như trên thì không được phép. Trường hợp ông Nguyễn Thái Bình muốn giải đáp thêm một vấn đề cụ thể nào liên quan đến hoạt động kinh doanh lưu động thì đề nghị ông liên hệ UBND quận Sơn Trà (thông qua đầu mối là phòng Tài chính - Kế hoạch quận) để được hướng dẫn.

Trân trọng./.