HỆ THỐNG TIẾP NHẬN, TRẢ LỜI PHẢN ÁNH, KIẾN NGHỊ CỦA NGƯỜI DÂN VÀ DOANH NGHIỆP


  • Lĩnh vực: Quản lý đô thị
  •   
  •  
Ngày gửi: 24/04/2019
Nội dung: Tôi vừa mua nhà và hiện tại sinh sống tại đường Phạm Ngũ Lão, thuộc phường Hải Châu 2, Hải Châu. 
Ngày 20/4 vừa rồi tôi có lên công an phường Hải Châu 2 để làm tạm trú KT3. Tuy nhiên công an tiếp nhận hồ sơ và nói rằng chỉ tiếp nhận hồ sơ để quản lý chứ không cấp sổ tạm trú. Cho tôi hỏi là việc này có đúng quy định không?
Người gửi: Nguyễn Văn Quân   Địa chỉ: Phạm Ngũ Lão
Đơn vị trả lời: Công an Tp

Sau khi tiếp nhận, Phòng Cảnh sát QLHC về TTXH Công an TP ĐN đã điện thoại liên hệ trực tiếp và hướng dẫn cho công dân một số nội dung như sau:

Anh Nguyễn Văn Quân hiện đã mua nhà và đang sinh sống ở địa chỉ đường Phạm Ngũ Lão, phường Hải Châu 2, quận Hải Châu, TP. Đà Nằng. Ngày 20/4/2019, anh Quân đến CAP Hải Châu 2 để làm thủ tục đăng ký tạm trú, cán bộ tiếp dân đã tiếp nhận hồ sơ để quản lý chứ không cấp sổ tạm trú.

Phòng PC06 qua xác minh sự việc được biết anh Quân đã được cán bộ hướng dẫn làm đầy đủ các thủ tục về đăng ký tạm trú theo Điều 30 Luật Cư trú và sau khi làm đầy đủ hồ sơ nộp cho lại CAP nhưng anh Quân không yêu cầu CAP cấp sổ tạm trú. Căn cứ Khoản 1 Điều 17 Thông tư số 35/2014/TT-BCA ngày 09/9/2014 của Bộ Công an quy định: “Sổ tạm trú được cấp cho hộ gia đình hoặc cá nhân đã đăng ký tạm trú theo quy định tại Điều 30 Luật Cư trú và quy định tại Thông tư này, có giá trị xác định nơi tạm trú của công dân và có thời hạn tối đa là hai mươi bốn tháng... Trường hợp cả nhân có nhu cầu cấp sỗ tạm trú riêng thì được cấp riêng”. Như vậy công dân hỏi việc CAP chỉ tiếp nhận hồ sơ để quản lý chứ không cấp sổ khi thực tế anh Quân không có yêu cầu cấp sổ là đúng quy định của Pháp luật.