HỆ THỐNG TIẾP NHẬN, TRẢ LỜI PHẢN ÁNH, KIẾN NGHỊ CỦA NGƯỜI DÂN VÀ DOANH NGHIỆP


  • Lĩnh vực: Tư pháp
  •   
  •  
Ngày gửi: 24/04/2019
Nội dung:  Em có mua nhà ở Chung cư Sơn Trà Điện Ngọc Phường Thọ Quang Sơn Trà nhưng chỉ có giấy viết tay, có hợp đồng nhà của chủ cũ chưa sang tên nên cho em hỏi như vậy có làm được hộ khẩu thường trú k ạ. Em có sổ đăng ký tạm trú được 5 năm rồi.
Người gửi: Phan Văn Hoa   Địa chỉ: Sơn Trà Đà Nẵng
Đơn vị trả lời: Công an Tp

" Căn cứ Khoản 1 Điều 6 Nghị định số 31/2014/NĐ-CP ngày 18/4/2014 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật Cư trú quy định cụ thể một số loại giấy tờ, tài liệu chứng minh chỗ ở hợp pháp thì trường hợp của công dân Phan Văn Hoa chỉ có giấy viết tay và có hợp đồng nhà của chủ cũ chưa sang tên không phải là giấy tờ, tài liệu chứng minh chỗ ở hợp pháp. Vì vậy trường hợp này không đủ điều kiện để đăng ký thường trú vào thành phố Đà Nẵng."